OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- 4- NIEDZIELA ZWYKŁA =A= 02.02.2020 r.

1. Liturgia dzisiejszego święta każe nam na nowo zobaczyć światło. Przyszliśmy do kościoła z gromnicami, 

które są błogosławione i zapalane w świątyni. Starajmy się aby w każdym domu była poświęcona świeca zwana gromnicą, 

którą to zapalamy w czasie różnych niebezpieczeństw, a także podajemy do rąk umierającym.

Uroczystością Matki Bożej Gromnicznej żegnamy też Żłóbek.

Ogień, na który spoglądamy, ma nam przypomnieć o dwóch sprawach:

• po pierwsze, że Jezus jest światłem „[...] na oświecenie pogan [...]" (Łk 2,32),

• po drugie, że życie chrześcijanina ma jaśnieć jak pochodnia,

ma płonąć jak czysta woskowa świeca. (por. Mt 5,16).

Niech więc życie każdego chrześcijanina płonie jak czysta woskowa

świeca, niech płonie ogniem Ducha Bożego, który rozpala w naszych

sercach Jezus. I niech to życie płonie, trzymane w rękach Maryi, przez którą dziś na nowo możemy ofiarować się Bogu.

Dzisiaj obchodzimy również 24. Światowy Dzień Życia

Konsekrowanego, gdzie modlimy się za te wszystkie konsekrowane Oso¬by, aby mogły wytrwać w swoich postanowieniach

 i ślubach.

W ten sposób wynagradzamy Im Ich nieustanną modlitwę za świat,

za Kościół i za każdego z nas.

Okazujemy Im również naszą wdzięczność za Ich serce oddane Bogu

i Kościołowi.

Stąd też w całej Polsce tego dnia zbierane są ofiary na zakony Klauzurowe, a w naszej Diecezji przeznaczane są na utrzymanie Klasztoru Sióstr Karmelitanek w Łasinie, które to Siostry codziennie modlą się w intencji całej naszej Diecezji, jak i w różnych intencjach, o które ludzie Siostry proszą.    

Za wszelkie zatem na ten cel złożone ofiary , imieniem Przeoryszy Zakonu, jak i naszego Księdza Biskupa Ordynariusza składamy ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać.

2. Od jutra tj. (poniedziałku 3 lutego) Msze Święte w dni powszednie według rozkładu powszedniego czyli o godzinie 7.00, 17.30 

i 18.00 oraz wznowienie adoracji w Kaplicy Adoracji, wracamy też do „normalnych” godzin urzędowania kancelarii Parafialnej.

3. Dniem dzisiejszym kończymy odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą. Pragniemy jako duszpasterze gorąco podziękować wszystkim Tym Rodzinom, które z radością otwierały drzwi swoich domów przed kolędującym kapłanem, a także dziękujemy za ofiary składane podczas kolędy – te indywidualne, które pozwolą na, między innymi, uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem parafii na rzecz instytucji świeckich i kościelnych.


Serdecznym Bóg zapłać pragnę podziękować Wam kochani za Wasze zrozumienie i troskę o nasze wspólne dobro jakim jest majątek parafii.

Dziękuję za zainteresowanie jakie wykazywaliście, Drodzy, podczas wizyt duszpasterskich, dziękuję za zainteresowanie naszymi wspólnymi problemami w tym również gospodarczymi z którymi będziemy, jako Parafia, musieli się zmierzyć.

Dla mnie jako proboszcza jest to bardzo budujące, że sprawy parafii są naszymi wspólnymi sprawami – jeszcze raz za wszelką okazaną podczas kolędy życzliwość serdecznie dziękujemy - „Bóg zapłać”.

Dziękujemy również Rodzinom za życzliwość okazywaną wobec towarzyszących nam podczas kolędy ministrantów oraz posiłki jakimi podzieliliście się Drodzy z nami.

Szczególne podziękowanie kieruję też do ministrantów z Zakrzewa wspomagających kapłana podczas kolędy w swojej miejscowości.

Dziękując za wszelkie dobro, którego doświadczaliśmy, jak zawsze, zapewniamy, o naszej osobistej pamięci modlitewnej.

4. W tym tygodniu przypadają wspomnienia:

• w środę św. Agaty dziewicy i męczennicy,

• w czwartek św. Pawła Miki i Jego Towarzyszy, jak również pierwszy Czwartek miesiąca lutego, gdzie modlić się będziemy

o powołania do Służby Bożej w Kościele.

Przez wstawiennictwo Matki Bożej polecajmy sprawę powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, szczególnie z naszej parafii, prosząc też szczególnie o łaskę wytrwania i przygotowania dla diakona Bartosza studiującego w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu.

Do wspólnej modlitwy zapraszamy LSO oraz ich rodziców.

5. 7.lutego (piątek) – przypada Pierwszy Piątek Miesiąca.

Spowiedź w godzinach 16.30 – 18.00.

6. W sobotę 8.lutego w salce katechetycznej odbędzie się spotkanie z Panią, która zmierzy dzieci Pierwszokomunijne w celu przygotowania alb do czekającej nas uroczystości – 2 maja 2020 r.

Harmonogram spotkań:

o 10.00 – SP 1

o 10.30 – SP 4

o 11.00 – SP Księży Dwór

Natomiast spotkanie formacyjne z dziećmi Pierwszokomunijnymi

i ich rodzicami odbędzie się 21. lutego (w piątek) na Mszy Świętej

o godz. 1800 . Obecność obowiązkowa.

7. We wtorek 11. lutego przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes . Ten dzień, z woli Ojca Świętego, obchodzony jest jako 28. Światowy Dzień Chorego.

Temat Dnia Chorego na 2020 r. to: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię»

Niech w tym dniu każdy chory będzie nam bliski, prośmy też Matkę Bożą o fizyczne i duchowe umocnienie ludzi chorych i cierpiących.

Msza Święta, w intencji wszystkich osób starszych i chorych

z kazaniem okolicznościowym, udzieleniem Sakramentu Namaszczenia, nabożeństwem z litanią do Matki Bożej

 i indywidualnym błogosławieństwem Lourdskim,

będzie odprawiona w naszym kościele w tegoż dnia – 11. lutego o godzinie 10.00.  

Rodziny proszę, by umożliwiły dotarcie do świątyni osobom starszym i chorym na to szczególne w roku nabożeństwo.

8. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. 

Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem. Serdecznie zachęcam.

9. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .


.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- II NIEDZIELA ZWYKŁA =A=19.01.2020 r.


1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego zwany okresem zwykłym. Przez 34 niedziele będziemy rozważać wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa, których ukoronowaniem będzie Jego Śmierć,

 Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.

2. Dzisiejsza niedziela jest też przeżywana jako Światowy Dzień Migranta. „«Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi,

 jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki 

(por. Mt 25,35.43)». W tym kontekście pragnę potwierdzić, mówił Papież Franciszek, że nasza wspólna odpowiedź mogłaby być osnuta na czterech czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować”.


3. Jesteśmy w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”.

Módlmy się więc, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i aby nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem. Zachęcamy do serdecznej modlitwy, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem.

W niedzielę 19 stycznia o godzinie 14.00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim będzie miało miejsce Nabożeństwo Ekumeniczne

z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii.

Natomiast 20 stycznia (poniedziałek) o godzinie 17.00 takie Ekumeniczne Nabożeństwo z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii będzie miało miejsce w kościele pw. Św. Wojciecha w Działdowie.

Na wymienione nabożeństwa jak najserdeczniej Wspólnotę parafialną zapraszam.

4. Dzisiejsza niedziela to dzień szczególnej modlitwy i ofiary

w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego

w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów w Diecezji pracujących.

Ofiary zbierane w całej naszej Diecezji przeznaczane są właśnie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.

Za składane na cel ofiary składam już dziś serdeczne

„Bóg zapłać”.

5. Msze Święte w ciągu tygodnia w czasie trwania kolęd o godzinie 7.00 i 18.30 , natomiast biuro parafialne czynne tylko do południa od godziny 8.00 do 9.00 z wyjątkiem sobót i świąt Kościelnych.

6. W tym tygodniu przypadają też wspomnienia

a. we wtorek św. Agnieszki dziewicy i męczennicy,

b. w piątek Św. Franciszka Salezego Bpa i doktora Kościoła,

c. w sobotę święto nawrócenia św. Pawła Apostoła

7. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści 

 tygodnik Niedziela (od stycznia 6 złotych). Serdecznie zachęcam.

8. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

9. Trwa nadal w naszej parafii kolęda. 


Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie