ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE BISKUPA DIECEZJALNEGO

 

Drodzy bracia kapłani i diakoni;

Czcigodne osoby konsekrowane;

Umiłowani w Chrystusie diecezjanie;

Wszyscy goście, odwiedzający naszą diecezję!

 

Papież Franciszek w I niedzielę adwentu przekazał Kościołowi List Apostolski „Admirabile signum”, o znaczeniu i wartości żłóbka, w którym napisał, że Boże Narodzenie ukazuje czułość Boga. Czytamy w nim: „Dar życia, sam już za każdym razem dla nas tajemniczy, fascynuje jeszcze bardziej, gdy widzimy, że Ten, który narodził się z Maryi, jest źródłem i wsparciem każdego życia.

W Jezusie Ojciec dał nam brata, który wychodzi, by nas szukać, kiedy jesteśmy zdezorientowani i zatracamy kierunek; wiernego przyjaciela, który jest zawsze blisko nas; dał nam swego Syna, który nam przebacza

i podnosi z grzechu” (nr 3).

Boże Narodzenie to doświadczenie prawdy o tym, że Bóg jest blisko każdego człowieka.

W Kościele owej bliskości w sposób szczególny doświadczamy w czasie Eucharystii. Św. Franciszek z Asyżu pierwszy żłóbek zalecił zbudować w Greccio w 1223 r. Figura Nowonarodzonego Jezusa spoczęła wówczas w cieniu ołtarza, na którym uroczyście odprawiono Mszę świętą, aby ukazać związek między Wcieleniem Syna Bożego a Eucharystią.

W tej pierwszej szopce nie było innych figurek, gdyż wokół Jezusa byli wierni i to oni stanowili wspólnotę przyjmującą Syna Bożego. Odwołując się do tego wymownego obrazu, życzę wszystkim, aby Msza święta zawsze była doświadczeniem bliskości z Bogiem.

 

Bóg wkroczył w naszą historię wybierając ludzką rodzinę. Od tamtego czasu każda rodzina zyskała szczególne znaczenie,

a Święta Bożego Narodzenia najpełniej przeżywamy w kręgu rodzinnym, wśród przyjaciół oraz we wspólnocie parafialnej.

W czasie tych Świąt podziękujmy Bogu za nasze rodziny, bliskich i przyjaciół oraz za każdy radosny dar ludzkiego życia.

Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem odnowy i umocnienia wiary, wzajemnej życzliwości

i nadziei, która pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość! Zapraszając Jezusa Chrystusa do naszych domów Jemu powierzmy nasze słabości, kłótnie, spory oraz prośmy o pomoc w życzliwym spojrzeniu na innych!

W tym miejscu chcę Wam także podziękować. Dziękuję duszpasterzom, osobom konsekrowanym oraz świeckim, którzy przez świadectwo wiary uczynili z Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia czas ewangelizacji, nawracania się oraz modlitwy. Wszystkim wiernym dziękuję za ich wytrwałość w wierze, trwanie przy Bogu

i troskę o Kościół. Dziękuję rodzicom, dzieciom i młodzieży, że nie ulegli zniechęceniu, zmęczeniu i zwodniczej modzie, które podpowiadają rezygnację z katechezy i dystansowanie się od Kościoła.

Poszukującym i wątpiącym życzę, by Boże Dziecię przyniosło pomoc oraz światło wiary. Wszystkim przekazuję szczere życzenia radosnych, rodzinnych oraz wolnych od trosk doczesnych Świąt Bożego Narodzenia! Przekazuję również najserdeczniejsze życzenia Bożego pokoju na nadchodzący rok 2020!

 

Z błogosławieństwem oraz modlitwą

 

Wasz biskup Wiesław

 

Toruń, Boże Narodzenie 2019 r.

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie