Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
- II NIEDZIELA ZWYKŁA =A=19.01.2020 r.

1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego zwany okresem zwykłym. Przez 34 niedziele będziemy rozważać wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa, których ukoronowaniem będzie Jego Śmierć,
 Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.
2. Dzisiejsza niedziela jest też przeżywana jako Światowy Dzień Migranta. „«Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi,
 jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki 
(por. Mt 25,35.43)». W tym kontekście pragnę potwierdzić, mówił Papież Franciszek, że nasza wspólna odpowiedź mogłaby być osnuta na czterech czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować”.

3. Jesteśmy w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”.
Módlmy się więc, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i aby nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem. Zachęcamy do serdecznej modlitwy, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem.
W niedzielę 19 stycznia o godzinie 14.00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim będzie miało miejsce Nabożeństwo Ekumeniczne
z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii.
Natomiast 20 stycznia (poniedziałek) o godzinie 17.00 takie Ekumeniczne Nabożeństwo z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii będzie miało miejsce w kościele pw. Św. Wojciecha w Działdowie.
Na wymienione nabożeństwa jak najserdeczniej Wspólnotę parafialną zapraszam.
4. Dzisiejsza niedziela to dzień szczególnej modlitwy i ofiary
w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów w Diecezji pracujących.
Ofiary zbierane w całej naszej Diecezji przeznaczane są właśnie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
Za składane na cel ofiary składam już dziś serdeczne
„Bóg zapłać”.
5. Msze Święte w ciągu tygodnia w czasie trwania kolęd o godzinie 7.00 i 18.30 , natomiast biuro parafialne czynne tylko do południa od godziny 8.00 do 9.00 z wyjątkiem sobót i świąt Kościelnych.
6. W tym tygodniu przypadają też wspomnienia
a. we wtorek św. Agnieszki dziewicy i męczennicy,
b. w piątek Św. Franciszka Salezego Bpa i doktora Kościoła,
c. w sobotę święto nawrócenia św. Pawła Apostoła
7. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści 
 tygodnik Niedziela (od stycznia 6 złotych). Serdecznie zachęcam.
8. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .
9. Trwa nadal w naszej parafii kolęda. 

.

Drodzy Parafianie!

 

Minęło już 12 miesięcy innego niż poprzednie, dziwnego, trudnego, dla wielu bardzo trudnego roku.

Jak pamiętamy w okresie Wielkanocnym Kościoły były zamknięte dla wiernych, następnie ograniczenia ilościowe, dzisiaj ze względów bezpieczeństwa maseczki, konieczność zachowania odległości, środki dezynfekcyjne, wciąż niestabilna liczba zachorowań

i związane z tym strefy zagrożeń, a co za tym idzie i obostrzeń narzucanych przez Rządzących.

Dlatego też po sugestii ze strony prowadzących Misje – Salezjanów

i wspólnym uzgodnieniu, ze względu na zagrożenie epidemiczne,

ufni Panu Bogu w szczęśliwe zakończenie tych trudnych dla każdego z nas doświadczeń zarówno duchowych jak i fizycznych przełożyliśmy termin Misji Świętych o rok (19 września 2021).

 

Pragnieniem moim jest, aby do Misji Świętych jako wotum dziękczynne za szczęśliwe zakończenie tych naszych ludzkich problemów pojawiły się w naszej świątyni dwa obrazy - św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny, łącznie ze sprowadzeniem relikwii świętej Zakonnicy .

 

Obrazy namaluje Pani artystka - malarka związana z UMK

w Toruniu - portrecistka od ponad 25 lat. Jak mówi o sobie : Podczas gdy koledzy pochylali się nad martwą naturą, ja zajmowałam się portretem. Przyznaję szczerze, że wyłapywałam z twarzy to, co w niej najważniejsze pewnie dlatego, że człowiek zawsze był w centrum mojego zainteresowania. Zatem będą to postaci rzeczywistych wymiarów, stworzone autorsko, a nie kopie , bowiem Pani malarka jest artystką a nie kopistką, podkreślam będą to dzieła autorskie.

Zawisną po obu stronach w nawie głównej naszego kościoła na wysokości balkonów, w zamian aktualnie wiszących w nawie bocznej, nie licujących już z powagą przedstawionych na nich postaci.

Te dwa obrazy - to jedno zamierzenie na najbliższe 12 miesięcy

do września 2021 roku.

W dalszej perspektywie jako całość wystroju Świątyni będą portrety Błogosławionych w strojach liturgicznych – Ks. Jerzego Popiełuszki i Stefana Wincentego Frelichowskiego jednego z patronów diecezji toruńskiej oraz patrona harcerzy polskich.

Zawisną one nad konfesjonałami przy wyjściu ze Świątyni – to zamierzenie podaję dla ogólnej wiedzy Parafian do realizacji w późniejszym terminie.

Na dziś priorytetem są postaci Św. Pawła II i Św. Siostry Faustyny.

Pani malarka po kilkukrotnych wizytach w naszym kościele

i przedyskutowaniu przedmiotu pracy wykonała szkice do obrazów, które dzisiaj po raz pierwszy możemy już oglądać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi problem z którym musimy się, Drodzy, zmierzyć jest bardziej przyziemny, jednak kluczowy, bo dbałość o zasoby parafii jest naszym przecież wspólnym obowiązkiem. Problemem tym jest wymiana więźby dachowej i dachu z osprzętem na budynku plebanii. W kolejnym etapie zgodnie z zaleceniem konieczna będzie renowacja elewacji tego budynku i schodów z balustradami – dla bezpieczeństwa wchodzących do biura.

Ekspertyzy budowlane i opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykazały konieczność kapitalnego remontu tego dachu.

Ponieważ są to wymogi konserwatorskie, zatem zdajemy sobie sprawę, że skala wydatków będzie i poważna.

Jest moi Drodzy ogromna życzliwość Samorządowców i Władz Powiatu Działdowskiego, którym leży na sercu nasze wspólne dobro. Dzięki tej życzliwości przyznano Parafii znaczące środki, które pokryją w pewnej części nasze wydatki.

Pomimo, że pora roku nie jest zbyt korzystna na rozpoczynanie tak dużych prac, to jednak - ponieważ budżet kieruje się własnymi prawami – jak zapewne wiemy, a zamknięcie roku budżetowego instytucji zbiega się z zakończeniem roku kalendarzowego - stąd środki finansowe jakie Powiat przeznaczył na to nasze przedsięwzięcie muszą być zaangażowane jeszcze do końca tego roku.

Podobnie sprawa się ma z pozwoleniami na ww. prace.

Te piętrzące się terminy spowodowane są długim procesem oczekiwania na decyzje odpowiednich czynników - pośrednio,

a może i wprost powodowane to było sytuacją zagrożenia epidemicznego.

 

Wszystkie pozwolenia na wykonanie prac są gotowe, stąd

i konieczność ich rychłego rozpoczęcia.

 

Ufam, że Wasze, Drodzy Moi, zaangażowanie w sprawy Parafii nie zmalało i tak jak wcześniej daliśmy radę remontowi części wieży kościoła, pomieszczeń okalających i zakrystii wraz z wyposażeniem i wymianą instalacji elektrycznej - tak również, ufam, przy zaangażowaniu wszystkich i każdego z osobna na miarę możliwości, sprostamy tym nowym, stojącym przed nami zadaniom.

Członkowie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej świadomi konieczności podjęcia tych zamierzeń wyrazili pełną aprobatę do ich realizacji.

Musimy mieć, Drodzy, tę świadomość, że nasz udział, mimo życzliwości i zaangażowania Samorządowców i Władz Powiatu Działdowskiego, i tak będzie musiał być znaczący.

 

Gdyby więc ktoś w szczególny sposób był dziś nimi zainteresowany to zapraszam do kancelarii parafialnej - wtedy przybliżę ich szczegóły.

Bardzo liczę, Siostry i Bracia na Wasz pozytywny oddźwięk - bo to przecież nasze wspólne dobro, czyli nasza wspólna sprawa.

Już dziś doświadczeniem lat poprzednich – informuję , iż poproszę też Was Drodzy Moi o dodatkową pomoc w formie „koperty remontowej” podczas wizyty duszpasterskiej – zwanej kolędą.

Gdyby byli chętni do sponsoringu grupowego, czy też indywidualnego naszych obrazów czy też remontu i mieliby życzenie dokonać wpłat – konto podane jest na stronie parafii pod adresem:

www://parafia-pod-krzyzem-dzialdowo.pl

W nadziei na pozytywną, choć trudną i wymagającą od każdego z nas zaangażowania tak modlitewnego jak i materialnego, realizację naszych zamierzeń już dziś pełen ufności

- serdecznym „Bóg zapłać” dziękuję.

Na kolejnych etapach prac będę Was, Drodzy na bieżąco informował o sytuacji w tych sprawach.

 

Jednocześnie serdecznie dziękuję Panom, którzy wykonali projekty i kosztorysy oraz zadeklarowali nadzór budowlany naszych prac remontowych - jako dar dla Parafii.

 

Bóg zapłać – Ks. Kan. Stanisław Kadziński – Proboszcz.

Foto : Ewelina  Olszewska

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- 2 NIEDZIELA ZWYKŁA =C= 16.01.2022 r.

 

 1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego zwany okresem zwykłym. Przez 34 niedziele będziemy rozważać wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa, których ukoronowaniem będzie Jego Śmierć, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.

 

 1. Dzisiejsza niedziela jest też przeżywana również jako Światowy Dzień Migranta.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest od 1914 roku. Jest pomyślany jako okazja do pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec migrantów.

Wędrując razem z migrantami i uchodźcami, Kościół stara się zrozumieć przyczyny leżące

u źródeł migracji, a także pracować nad przezwyciężeniem ich negatywnych skutków oraz ukazywać ich pozytywne efekty dla wspólnot, z których pochodzą migranci, dla tych,

w których przebywają czasowo, i docelowych.

 

 1. Od 18 stycznia do 25 stycznia obchodzimy tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku przeżywany pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt.2,2).

Módlmy się więc, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i aby nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem.

 

 1. Dzisiejsza niedziela to dzień szczególnej modlitwy i ofiary w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów

w Diecezji pracujących.

 

Ofiary zbierane w całej naszej Diecezji przeznaczane są właśnie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.

 

Za składane na cel ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 

 

 

 1. W tym tygodniu przypadają też wspomnienia

 

  1. w środę Św. Józefa Sebastiana Pelczara Bpa,
  2. w piątek św. Agnieszki dziewicy i męczennicy

 

 1. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści tygodnik Niedziela. Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone

w gablocie - proszę o zapoznanie się .

W piątek 8 kwietnia  br. zmarł w 60. roku życia

i 34. roku kapłaństwa śp. ks. kan. Marian Ofiara, budowniczy kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie, proboszcz

i kustosz sanktuarium Błogosławionych Męczenników Działdowskich. 

 

We wtorek 12 kwietnia o godz. 11.00 w kościele parafialnym św. Katarzyny w Działdowie podczas Mszy św., której przewodniczył JE Ks. Bp Wiesław Śmigiel - nasz Biskup Diecezjalny przedstawiciele naszej Parafii w imieniu całej Naszej Parafialnej Rodziny oddali hołd zmarłemu. 

 

Zmarły Ksiądz Kanonik Marian Ofiara został pochowany w krypcie przy kościele parafialnym w Działdowie.  

 

Wieczny Odpoczynek racz mu dać Panie….

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO =C= 17.04.2022 r.

 

 1. Kochani Parafianie, drodzy Przyjaciele, Sympatycy i Goście niech Zmartwychwstały Chrystus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana Wam wszystkim, którzy poprzez modlitwę, pokutę i pojednanie z Bogiem i z ludźmi przygotowywaliście się do Świąt Wielkanocnych pozwoli przeżyć te uroczyste dni w gronie swoich najbliższych w dobrym zdrowiu, Bożym Pokoju i niezamąconej radości. Niech dodaje sił i odwagi do pokonywania wszelkich trudności i błogosławi na każdy dzień. Tego Wam wszystkim, zapewniając o modlitwie, życzą Duszpasterze Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

 

Jednocześnie serdecznie dziękuję za ofiary złożone na dekoracje Grobu Pana Jezusa i Ołtarza Wystawienia oraz na kwiaty do Bożego Grobu, Ołtarza Wystawienia i świąteczny wystrój kwiatowy naszej świątyni.

Dziękuję też wszystkim, którzy przyczynili się do tego abyśmy dzisiejszą uroczystość mogli przeżyć

w tak podniosłym nastroju i spotkać się z Chrystusem na adoracji przy Ciemnicy i Grobie Pańskim.

Dziękuję wszystkim Kapłanom za Ich wielkie zaangażowanie, by cała Parafia oraz przybyli do rodzin goście mogli przeżyć spotkanie z Chrystusem w Sakramentach Świętych.

Dziękuję Księżom Wikariuszom za przygotowanie Ceremonii Wielkiego Tygodnia oraz adorację Chrystusa przy Grobie i Ciemnicy.

Dziękuję Druhom Strażakom, Młodzieży, Harcerzom, LSO, Dzieciom za adorację Chrystusa, dziękuję Panu Organiście, Panu Kościelnemu, oraz wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do przygotowania wystroju świątecznego naszej świątyni na te Wielkie Uroczystości.

Wszystkim za wszelkie dobro i zaangażowanie składam szczere, płynące z serca „Bóg zapłać”.

 

 

 

 1. Parlamentarzystom, Samorządowcom, Urzędom

i Instytucjom, wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom Parafii, którzy na moje ręce przesłali życzenia naszej Wspólnocie Parafialnej, jako duszpasterze, składamy najszczersze podziękowania.

Waszą życzliwość zawsze odwzajemniamy naszą modlitwą.

Moi Drodzy! siostry i bracia, członkowie naszej Parafialnej Wspólnoty, sympatycy naszego kościoła, Drodzy Goście!

 

Wczytujemy się w Ewangelię. Nie ma Go tu… Zmartwychwstał! Dzielimy doświadczenie uczniów Chrystusa, którzy zobaczyli pusty grób, którzy dotykali ran Zmartwychwstałego Pana i z Nim rozmawiali.

To pozwoliło przetrwać im wszystkie trudy, łącznie z cierpieniem.

Jak widzimy wiara sprawia, że wszystko staje się możliwe.

Mocni wiarą pragniemy iść w codzienności życia, i zwyciężać.

 

Niech wiara będzie naszą ostoją i chlubą oraz pomaga nam w codziennych zmaganiach.

Nie lękajmy się! Chrystus prawdziwie powstał z martwych i każdego dnia jest z nami – w Eucharystii, słowie Bożym, modlitwie i w sercu! Alleluja!

Powierzając się ufnie Zmartwychwstałemu Jezusowi, przekazuję Wam, Drodzy, najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Paschalnych dla całej naszej Rodziny Parafialnej, Gości

i Sympatyków naszego Kościoła.

 

Niech ta potęga Miłości naszego Pana skruszy i otworzy nasze serca, zmobilizuje nas na nowo do wiernej służby Jezusowi, aby Jego królowanie w nas było naszą mocą i promieniowało w naszym życiu rodzinnym i parafialnym, zawodowym i społecznym.

Aby przeżywanie tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa – Zbawcy rodzaju ludzkiego, prowadziło nas do pogłębionej refleksji nad prawdą o Bogu Ojcu i rozświetlało nadzieją codzienną drogę życia i było zawsze źródłem niewyczerpanej ufności w moc dobra, które zawsze zwycięża.

Niech fakt Zmartwychwstania inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i uczynki w każdym dniu naszego życia.

 

 

 1. Jutro Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych – rozkład Mszy Świętych niedzielny. Kolekta z II Dnia Świąt tradycyjnie przeznaczana jest na dalszą część renowacji Bazyliki Katedralnej w Toruniu.

Polecamy więc ofiarności Parafian troskę o dobro Katedry – jako matki wszystkich kościołów.

Za ofiary złożone na tacę imieniem JE Księdza Biskupa Ordynariusza oraz Księdza Kustosza Katedry składam serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 1. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Miłosierdzia Bożego. Jest to patronalne święto Caritasu - tradycyjnie, jak co roku, tego dnia odbywa się zbiórka pieniężna przed kościołami do puszek na cele dobroczynne - Caritas naszej Toruńskiej Diecezji.

O pomoc w przeprowadzeniu tej zbiórki proszę Panie z Akcji Katolickiej. Wszystkim ofiarodawcom już dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję.

 

Tego też dnia serdecznie zapraszamy do naszej świątyni na wspólną modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia o godzinie 1500 .

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej, szczególnie zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim.

Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem. Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO =C= 24.04.2022 r.

 

 1. W drugą niedzielę Wielkanocną gromadzimy się na sprawowaniu Eucharystii w atmosferze Wielkanocnego rozradowania. Ten, który pokonał śmierć, piekło i szatana żyje wraz z nami po wszystkie dni aż do skończenia Świata.

 

Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny poświęcona jest Bożemu Miłosierdziu, którą to niedzielę ustanowił Jan Paweł II dnia 30 kwietnia 2000r.

Współczesnemu światu prawdę o Bożym Miłosierdziu trzeba przybliżyć, a może na nowo i odkryć. Zawsze w trudnych i ciężkich czasach z ufnością chcemy zwracać się do Bożego Miłosierdzia o pomoc i opiekę.

Stąd też zapraszamy Wspólnotę Parafialną na godzinę 1500 do naszej świątyni na wspólną modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia.

 

 1. Dzisiejsza niedziela jako uroczystość Miłosierdzia Bożego jest patronalnym świętem Caritasu.

Tradycyjnie, jak co roku, odbywa się zbiórka pieniężna przed kościołami naszej Ojczyzny do puszek

na cele dobroczynne Caritas – w naszej Diecezji na Caritas naszej Toruńskiej Diecezji.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom za złożone na ten cel ofiary, jak również Paniom z Akcji Katolickiej za poświęcony swój czas w związku z przeprowadzeniem owej zbiórki.

 

 1. W bieżącym tygodniu przypadają:
 • W poniedziałek uroczystość św. Wojciecha – Biskupa
 • i Męczennika, głównego patrona Polski – uroczystość przeniesiona z oktawy Wielkanocy
 • z 23 kwietnia.
 • W piątek – święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dra Kła, patronki Europy

 

Tego też dnia 43. Rocznicę święceń kapłańskich obchodzi JE Ks. Bp. Pomocniczy naszej Diecezji Józef Szamocki .

 

Życząc Ks. Biskupowi dużo zdrowia i Bożego błogosławieństwa polecajmy Ks. Bpa. w naszych modlitwach.

 

 1. W czwartek 28.kwietnia na Mszy Św. o godzinie 1800 JE Ks. Biskup Dr Andrzej Suski udzieli Sakramentu Bierzmowania Młodzieży naszej Parafii, która przez cały ubiegły rok do niego się przygotowywała. Spotkania formacyjno – liturgiczne połączone z próbami do uroczystości odbędą się w bieżącym tygodniu w dniach 25 i 26 kwietnia (poniedziałek i wtorek) – na Mszy Świętej o godzinie 1800.

Spowiedź dla młodzieży bierzmowanej w środę - 27 kwietnia o godzinie 1630 ,

natomiast dla świadków i rodziców w ciągu tygodnia przed Mszami Świętymi.

 

 1. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z naszej parafii, w tym roku będzie miała miejsce w dniu 7 maja (sobota) w dwóch grupach :
  • Grupa pierwsza na Mszy Świętej o godzinie 1000 ,
  • Grupa druga na Mszy Świętej o godzinie 1200 ,
  • Spotkania formacyjno – liturgiczne połączone z próbami do uroczystości odbędą się przed kościołem w dniach
   • Grupa z godziny 1000 - 26 kwietnia (wtorek ) godzina 1530, 29 kwietnia (piątek ) – godzina 1530, 4 maja (środa) – godzina 1530
   • Grupa z godziny 1200 - 25 kwietnia (poniedziałek) godzina 1530, 27 kwietnia (środa) – godzina 153030 kwietnia (sobota) – godzina 1430

 

 • Spowiedź tylko dla dzieci pierwszokomunijnych w czwartek 5. maja
 • Rodziców dzieci i rodziców chrzestnych spowiadamy

w ciągu tygodnia pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną.

 

 

Obecność na spotkaniach

tak dzieci z rodzicem przed - I Komunią Świętą,

jak i młodzieży przed sakramentem Bierzmowania

jest obowiązkowa i warunkuje przystąpienie do Sakramentów.

 

 1. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy miesiąc maj - najpiękniejszy miesiąc roku poświęcony Matce Bożej.

Dzieci, młodzież i starszych zachęcamy do liczniejszego udziału w nabożeństwach majowych,

które w naszym kościele będą odprawiane:

  • W dni powszednie o godzinie 1700, zaś w niedziele i uroczystości, tradycyjnie, o godzinie 1730, bezpośrednio przed Mszą Świętą wieczorną.
  • Natomiast od 9 maja do 13 maja nabożeństwo majowe o godzinie 1830 połączone z „białym tygodniem” dzieci Pierwszokomunijnych.
 1. 25 kwietnia (w poniedziałek ) obchodził będzie swoje imieniny nasz Ksiądz Wikariusz – ksiądz Marek Januszewski, jako wspólnota łącząc się w modlitwie na intencję Czcigodnego Solenizanta życzymy Mu dobrego zdrowia, pogody ducha i wszelkich Łask Bożych w dalszym kapłańskim posługiwaniu na rzecz naszej tutejszej wspólnoty.
 2. Chorych w domach odwiedzimy zamiast 7. maja – kiedy to jest uroczystość Pierwszej Komunii Świętej - w sobotę 30.kwietnia od godzin rannych.
 3. Przyszła niedziela 1. maja – to Niedziela Biblijna rozpoczynająca Ogólnopolski Tydzień Biblijny tegorocznego hasła Tygodnia Biblijnego „Jezus stanął pośród nich i rzekł „pokój wam”” .

Będziemy przywoływać Ducha Świętego aby pomógł nam otworzyć nasze serca na Swoje działanie, abyśmy z wiarą przyjmowali słowa proklamowanego Pisma Świętego.

 

 

 

Będziemy także modlić się słowami psalmu „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.” [Ps 119, 105] – dziękując Bogu za dar Słowa Bożego, poprzez które oświeca nasze życie i przemienia nasze serca. Niech mi będzie wolno zachęcić do szczególnej lektury Pisma Świętego.

 1. 11 maja br. O godzinie 1200 nastąpi odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

z naszej Parafii przez firmę recyklingową, współpracującą z Papieskim Stowarzyszeniem – „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Środki za odzyskane materiały przeznaczane są na Misje Święte – jako pomoc dla Polskich Misjonarzy.

 

Sprzęt do utylizacji przywozimy wyłącznie tego dnia i składamy na parkingu przykościelnym w miejscu do tego przygotowanym.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej, szczególnie zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem. Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III. Niedziela Wielkanocna =C= 01.05.2022 r.

 

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy piękny miesiąc maj.

U progu tego pięknego Maryjnego Miesiąca prosimy szczególnie o pokój na świecie,

w intencjach Ojczyzny i Kościoła.

 

Dzień św. Józefa Rzemieślnika, jaki dziś obchodzimy, jest dla chrześcijan okazją, by zastanowić się nad tym, jaką wartość ma dla nich praca.

Pracodawcom św. Józef wskazuje, że nie są oni nigdy wolni od obowiązku liczenia się przede wszystkim z dobrem człowieka, nie mogą lekceważyć obowiązku sprawiedliwego ich wynagradzania, pamiętając, że od pracy zależy nierzadko byt całych rodzin.

 

Tylko silna wiara może dać człowiekowi pewność, że Pan Bóg zawsze troszczy się o los swoich dzieci, chociaż niekiedy doświadcza je i wypróbowuje. Kościół uczy bowiem, że nie możemy wszystkich naszych planów, nadziei, marzeń ograniczyć jedynie do życia doczesnego.

Wobec tego powinniśmy być świadomi, że każde nasze działanie, każdy czyn - ciężka, uczciwa praca, zarządzanie przedsiębiorstwem, przeżywanie trudności i cierpień bez zwątpienia w Bożą opiekę - ma prowadzić nas do zjednoczenia z Chrystusem w ojczyźnie niebieskiej.

 

Dzisiejsza niedziela 1. maja – to również Niedziela Biblijna rozpoczynająca Ogólnopolski Tydzień Biblijny tegorocznego hasła Tygodnia Biblijnego „Jezus stanął pośród nich i rzekł „pokój wam”".

Będziemy przywoływać Ducha Świętego aby pomógł nam otworzyć nasze serca na Swoje działanie, abyśmy z wiarą przyjmowali słowa proklamowanego Pisma Świętego.

Będziemy także modlić się słowami psalmu „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.” [Ps 119, 105] – dziękując Bogu za dar Słowa Bożego, poprzez które oświeca nasze życie i przemienia nasze serca. Niech mi będzie wolno zachęcić do szczególnej lektury Pisma Świętego.

 

 

 1. W tym tygodniu przeżywać będziemy:
  • We wtorek uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, dlatego też przypominam i serdecznie zapraszam do uczestnictwa w świątecznej liturgii tego dnia, sprawowanej wg. rozkładu niedzielnego – 730, 915, 1100 , 1230 i 1800 ,

 

 • W środę 4 maja wspominamy Św. Floriana – Patrona Strażaków .

Pragnę ze swojej strony wyrazić wdzięczność Druhom

z Wysokiej za wszelką pomoc i działania na rzecz naszej Parafii podczas różnych uroczystości Kościelnych i zaprosić Druhów Strażaków na Mszę św. ofiarowaną przez Kapłanów naszej Parafii w Waszej Druhowie i Waszych Rodzin intencji – w środę 4. maja o godzinie 1800.

Podczas tej Liturgii prosić będziemy o wstawiennictwo u Boga, by Strażacy z odwagą

i męstwem żyli najpierw Bożym Słowem, a potem służyli innym z oddaniem i poświęceniem.

 

 • Tego też dnia w środę 4.maja rozpoczyna się w całej naszej Ojczyźnie egzamin maturalny. Stąd też zapraszamy maturzystów naszej parafii i ich rodziców na Mszę Świętą na godzinę 700 , podczas której prosić będziemy o błogosławieństwo

i Światło Ducha Świętego podczas tegorocznych egzaminów maturalnych.

 • W piątek – św. Apostołów Filipa i Jakuba

 

 1. Zbliża się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, która odbędzie się w naszej Parafii zgodnie z kalendarzem 7. maja 2022 roku.
  • Grupa pierwsza na Mszy Świętej o godzinie 1000 ,
  • Grupa druga na Mszy Świętej o godzinie 1200 ,
  • Spotkanie formacyjno – liturgiczne Grupy z godziny 1000 połączone z próbami do uroczystości odbędzie się przed kościołem w dniu - 4 maja (środa) – godzina 1530
   • Spowiedź tylko dla dzieci pierwszokomunijnych

w czwartek 5. maja w dwóch grupach:

 • Rodziców dzieci i rodziców chrzestnych spowiadamy w ciągu tygodnia pół godziny

przed Mszą Świętą wieczorną.

W sobotę w czasie Uroczystości Komunijnej parking na placu przykościelnym będzie zamknięty dla samochodów.

Bardzo prosimy aby Parafianie i Goście uszanowali zarezerwowane ławki i w tych miejscach pozwolili usiąść rodzicom dzieci.

Po skończonej uroczystości dzieci klasami podchodzą pod ołtarz do pamiątkowego zdjęcia

i dopiero po nim udają się z rodzicami na dalsze przeżywanie wspólnej uroczystości.

Szanując miejsce święte jakim jest niewątpliwie Kościół – Dom Boży, proszę podczas uroczystości nie spacerować z kamerami, aparatami czy też telefonami.

Niech to będzie wydarzenie, które skupi uwagę dzieci na Panu Jezusie, do Którego już tak tęsknią, a nie na aparatach czy kamerach. Filmowaniem i fotografowaniem uroczystości zajmują się profesjonalnie pracownicy certyfikowanego zakładu fotograficznego Pani Eweliny Olszewskiej, naszej parafianki na stałe obsługującej nasze uroczystości.

Zakład rozprowadzi wśród dzieci wykonane płyty DVD i zdjęcia z uroczystości zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Od poniedziałku 9. Maja dla Dzieci Pierwszokomunijnych rozpocznie się „Biały Tydzień”.

W ramach „Białego Tygodnia” dzieci uczestniczyć będą we Mszy Świętej o godzinie 1800,

po której będzie miało miejsce Nabożeństwo Majowe.

 

 

Uczestnictwo dzieci wg. następującego porządku:

 

 • w poniedziałek – 9 maja – Szkoła Podstawowa nr 4, klasa 3a
 • we wtorek – 10 maja – Szkoła Podstawowa nr 4, klasa 3b
 • w środę – 11 maja – Księży Dwór i Petrykozy,
 • w czwartek – 12 maja – Szkoła Podstawowa nr 1, klasa 3a
 • w piątek – 13 maja – Szkoła Podstawowa nr 1, klasa 3b i Szkoła Podstawowa nr 3.

 

Na zakończenie każdego ze spotkań w poszczególnych dniach dzieci otrzymają pamiątkę Uroczystej Komunii Świętej oraz złożą indywidualne dary w przygotowanej przez siebie ozdobionej kopercie, dla dzieci z krajów Misyjnych – jako „dar dzieci komunijnych dla dzieci z krajów Misyjnych”.

W „Białym Tygodniu” odprawiane będzie Nabożeństwo Majowe dla ogółu Wiernych w połączeniu ze Mszą Świętą o godzinie 1800.

 

 1. 28 kwietnia Młodzież naszej Parafii w liczbie 75 osób, z rąk JE KS. Bpa dra Andrzeja Suskiego przyjęła Sakrament Bierzmowania. Za wkład w przygotowanie uroczystości pragnę podziękować młodzieży, ich rodzicom, Ks. Wikariuszom Markowi i Piotrowi, Ks. Kan. Henrykowi za wspólną modlitwę i pomoc w konfesjonale, Katechetom, firmie Foto-Video - pani Eweliny Olszewskiej. Bardzo dziękuję LSO i pracownikom Parafii oraz wszystkim osobom, które osobiście angażowały się w przygotowanie Uroczystości.

 

 1. Przyszła niedziela to niedziela Dobrego Pasterza, którą to rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”, a zarazem jest to druga niedziela miesiąca, zatem kolekta jest kolektą gospodarczą.

 

 1. 11 maja br. o godzinie 1200 nastąpi odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z naszej Parafii przez firmę recyklingową, współpracującą z Papieskim Stowarzyszeniem – „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Środki za odzyskane materiały przeznaczane są na Misje Święte – jako pomoc dla Polskich Misjonarzy.

Sprzęt do utylizacji przywozimy wyłącznie tego dnia i składamy na parkingu przykościelnym w miejscu do tego przygotowanym.

 

 1. W czwartek 5 maja po Mszy Świętej wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego w salce katechetycznej.

 

 1. W tym tygodniu przypadają też Dni Eucharystyczne – Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek

i Pierwsza Sobota miesiąca maja . Zapraszamy do liczniejszego udziału w nabożeństwach.

W Pierwszy Piątek, spowiedź od godziny 1630 do 1800.

 1. 7 maja w sobotę Nabożeństwo Majowe odprawione będzie po Mszy Świętej rannej. Msza Święta ślubna o godzinie 1600 jest ostatnią Mszą Świętą w tym dniu.
 2. Moi Drodzy - w kończącym się „Tygodniu Miłosierdzia”

w ramach ogólnopolskiej akcji „Paczka dla Ukrainy”, jako Parafia, otrzymaliśmy z Toruńskiej Caritas 30 sztuk kartonopaczek z prośbą o wypełnienie ich darami zgodnie z załączoną do kartonów specyfikacją.

Solidaryzując się z objętym wojną narodem Ukraińskim, bardzo proszę, aby rodziny naszej Parafii zabrały te kartony do domów, po zapełnieniu ich darami należy dostarczyć je do Działdowskiego Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej ul. Księżodworska 23 .

Za zrozumienie i przekazane dary imieniem własnym

i ks. Daniela Adamowicza - Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej składam serdeczne Bóg zapłać.

Wspólnie z naszą Diecezjalną Caritas w Toruniu niesiemy pomoc ofiarom Wojny na Ukrainie.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej, szczególnie zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem. Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone

w gablocie - proszę o zapoznanie się .

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV. Niedziela Wielkanocna =C= 08.05.2022 r.

Niedziela Dobrego Pasterza

 

 1. Dzisiejszej niedzieli staje przed nami Chrystus jako Dobry Pasterz, zatroskany o nas, kochający nas miłością ofiarną i bezinteresowną.

Chciejmy przy Nim trwać, korzystając z Jego sakramentalnych darów - z daru Jego słowa. Ale też jednocześnie módlmy się, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy z Jego woli i Jego łaski będą sakramenty sprawować i głosić nam Jego Ewangelię.

 

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy 59. Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa

i Życia konsekrowanego. W tym roku pod hasłem ”Posłani w Pokoju Chrystusa”.

Niech nasza ufność w moc łaski Boga, gorliwa modlitwa i oddane wypełnianie przyjętych od Boga powołań przyczynią się do obfitych owoców tegorocznego Tygodnia Modlitw o Powołania.

 1. Dzisiejsza niedziela jest drugą niedzielą miesiąca, za złożone ofiary na tacę jako gospodarczą zapewniając o osobistej modlitwie skład Wspólnocie Parafialnej serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 1. W bieżącym tygodniu przypadają:
  • W poniedziałek Uroczystość św. Stanisława, Bpa i Męcz. – głównego Patrona Polski przeniesione z niedzieli 8 maja,
  • W piątek Matki Bożej Fatimskiej – gdzie na godzinę 19 zapraszamy na pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie,
  • W sobotę święto św. Macieja Apostoła

 

 1. W dniu wczorajszym – w sobotę 7. maja 2022 roku, w naszej parafii odbyła się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w grupach o godzinie 1000 i 1200 .

Dziękując za przygotowanie i wspólne przeżycie tej uroczystości dzieciom, ks. Wikariuszowi Piotrowi, katechetom, a także pozostałym kapłanom zaangażowanym w działania przed i w trakcie trwania uroczystości. Dziękuję rodzicom, LSO, pracownikom Parafii, Zespołowi Młodzieżowemu

„Pod Krzyżem” oraz wszystkim tym osobom, które zaangażowały się w przygotowanie Uroczystości Komunijnej Dzieci.

Przedłużeniem uroczystości jest „Biały Tydzień” - zapraszam do uczestnictwa w nim tak dzieci,

jak i ich rodziców wg. następującego porządku:

 

 

 • W poniedziałek – 9 maja – Szkoła Podstawowa nr 4, klasa 3a
 • Wtorek – 10 maja – Szkoła Podstawowa nr 4, klasa 3b
 • Środa – 11 maja – Księży Dwór i Petrykozy,
 • Czwartek – 12 maja – Szkoła Podstawowa nr 1, klasa 3a
 • Piątek – 13 maja – Szkoła Podstawowa nr 1, klasa 3b i Szkoła Podstawowa nr 3.

 

Na zakończenie każdego ze spotkań w poszczególnych dniach dzieci otrzymają pamiątkę Uroczystej Komunii Świętej oraz złożą indywidualne dary w przygotowanej przez siebie ozdobionej kopercie, dla dzieci z krajów Misyjnych – jako „dar dzieci komunijnych dla dzieci z krajów Misyjnych”.

 

W „Białym Tygodniu” odprawiane będzie Nabożeństwo Majowe dla ogółu Wiernych

w połączeniu z Mszą Świętą o godzinie 1800.

 

 1. 11 maja br. o godzinie 1200 nastąpi odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

z naszej Parafii przez firmę recyklingową, współpracującą z Papieskim Stowarzyszeniem – „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Środki za odzyskane materiały przeznaczane są na Misje Święte – jako pomoc dla Polskich Misjonarzy.

Sprzęt do utylizacji przywozimy wyłącznie tego dnia i składamy na parkingu przykościelnym w miejscu do tego przygotowanym.

 

 1. Nadal w dyspozycji Parafii są kartonopaczki, które jak wiemy otrzymaliśmy z Toruńskiej Caritas z prośbą o wypełnienie ich darami dla narodu Ukraińskiego, zgodnie z załączoną do kartonów specyfikacją.

Solidaryzując się z objętym wojną narodem Ukraińskim, bardzo proszę, o wyrażenie dobrej woli i udzielenie pomocy potrzebującemu Narodowi poprzez przekazanie wypełnionych darami paczek do Działdowskiego Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej ul. Księżodworska 23 .

 

Za zrozumienie i przekazane dary imieniem własnym

i ks. Daniela Adamowicza - Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej składam serdeczne Bóg zapłać.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej, szczególnie zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem. Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone

w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V niedziela Wielkanocna =C= 15.05.2022 r.

 

 1. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli podkreśla iż wzajemna miłość ma być znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa. Świadectwo naszego życia, słowa i postępowanie mają być znakiem, po którym ludzie będą poznawać wierzących w Chrystusa. Stąd warto zapytać dziś siebie, czy po moim postępowaniu widać, że wierzę i ufam Bogu?

 

 1. Jutro 16 maja obchodzimy święto Świętego Andrzeja Boboli – Kapłana i męczennika, patrona Polski.

 

 1. We wtorek 18 maja w obchodzić będziemy 102. Rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji dziękować będziemy Bogu za dar życia, służby i świętości naszego Wielkiego Rodaka.

 

Droga życia Karola Wojtyły zaczęła się sto dwa  lata temu w Wadowicach i zaprowadziła

go do współczesnego świata.

 

Głosił Ewangelię Jezusa Chrystusa słowem, przede wszystkim służył Kościołowi jako mądry przewodnik, przemawiając najgłębiej do wszystkich swoją osobistą świętością.

 

U podstawy jego życia – niezmiennie od dzieciństwa – była modlitwa, jego osobisty kontakt z Bogiem.

Bogu też powierzył młodzież z całego świata, będąc już u kresu sił, na łożu śmierci - pamiętał o młodych.

 

Za jego wstawiennictwem powierzać będziemy Wszechmogącemu Bogu wszystkie sprawy Kościoła powszechnego i Kościoła w naszej Ojczyźnie.

W tych trudnych dla wszystkich czasach nadal trwającej epidemii modlić się będziemy o rychłe jej ustanie, a także za chorych, zmarłych i ich rodziny, za lekarzy, służbę medyczną i tych wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego bezpieczeństwa.

A także modlić się będziemy o nowe powołania do służby w Kościele, wszelkie potrzebne nam łaski, byśmy sami kroczyli drogą miłości

i służby tak jak On - jak święty Jan Paweł II, bowiem droga zdobywania świętości, czyli droga miłości

i służby, jest otwarta przed każdym z nas.

 

 

 1. 21 maja (w sobotę) o godzinie 1100 w kościele Św. Wojciecha Ksiądz Dziekan – Kanonik Adam Filarski odprawi Mszę Świętą Dziękczynną z racji 50-lecia Sakramentu Kapłaństwa.

 

 1. Przypominam, serdecznie zachęcam i zapraszam do uczestnictwa w majowych nabożeństwach, które w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie (od poniedziałku do soboty włącznie) o godzinie 1700 , natomiast w niedziele 1730.

 

 1. Osoby, które mają zamówione intencje Mszy Świętych w dniu 4 czerwca (sobota) w godzinach popołudniowych proszone są o skontaktowanie się z Proboszczem celem ustalenia nowego terminu, gdyż jak wiemy w tym dniu jest druga część uroczystej peregrynacji obrazu Świętej Rodziny w naszej Parafii.

Liturgie Ślubne kończą w tym dniu uroczystości w naszej świątyni.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej, szczególnie zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem. Serdecznie zachęcam.
 2. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie – proszę o zapoznanie się.