Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
- II NIEDZIELA ZWYKŁA =A=19.01.2020 r.

1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego zwany okresem zwykłym. Przez 34 niedziele będziemy rozważać wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa, których ukoronowaniem będzie Jego Śmierć,
 Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.
2. Dzisiejsza niedziela jest też przeżywana jako Światowy Dzień Migranta. „«Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi,
 jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki 
(por. Mt 25,35.43)». W tym kontekście pragnę potwierdzić, mówił Papież Franciszek, że nasza wspólna odpowiedź mogłaby być osnuta na czterech czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować”.

3. Jesteśmy w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”.
Módlmy się więc, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i aby nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem. Zachęcamy do serdecznej modlitwy, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem.
W niedzielę 19 stycznia o godzinie 14.00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim będzie miało miejsce Nabożeństwo Ekumeniczne
z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii.
Natomiast 20 stycznia (poniedziałek) o godzinie 17.00 takie Ekumeniczne Nabożeństwo z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii będzie miało miejsce w kościele pw. Św. Wojciecha w Działdowie.
Na wymienione nabożeństwa jak najserdeczniej Wspólnotę parafialną zapraszam.
4. Dzisiejsza niedziela to dzień szczególnej modlitwy i ofiary
w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów w Diecezji pracujących.
Ofiary zbierane w całej naszej Diecezji przeznaczane są właśnie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
Za składane na cel ofiary składam już dziś serdeczne
„Bóg zapłać”.
5. Msze Święte w ciągu tygodnia w czasie trwania kolęd o godzinie 7.00 i 18.30 , natomiast biuro parafialne czynne tylko do południa od godziny 8.00 do 9.00 z wyjątkiem sobót i świąt Kościelnych.
6. W tym tygodniu przypadają też wspomnienia
a. we wtorek św. Agnieszki dziewicy i męczennicy,
b. w piątek Św. Franciszka Salezego Bpa i doktora Kościoła,
c. w sobotę święto nawrócenia św. Pawła Apostoła
7. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści 
 tygodnik Niedziela (od stycznia 6 złotych). Serdecznie zachęcam.
8. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .
9. Trwa nadal w naszej parafii kolęda. 

.

Drodzy Parafianie!

 

Minęło już 12 miesięcy innego niż poprzednie, dziwnego, trudnego, dla wielu bardzo trudnego roku.

Jak pamiętamy w okresie Wielkanocnym Kościoły były zamknięte dla wiernych, następnie ograniczenia ilościowe, dzisiaj ze względów bezpieczeństwa maseczki, konieczność zachowania odległości, środki dezynfekcyjne, wciąż niestabilna liczba zachorowań

i związane z tym strefy zagrożeń, a co za tym idzie i obostrzeń narzucanych przez Rządzących.

Dlatego też po sugestii ze strony prowadzących Misje – Salezjanów

i wspólnym uzgodnieniu, ze względu na zagrożenie epidemiczne,

ufni Panu Bogu w szczęśliwe zakończenie tych trudnych dla każdego z nas doświadczeń zarówno duchowych jak i fizycznych przełożyliśmy termin Misji Świętych o rok (19 września 2021).

 

Pragnieniem moim jest, aby do Misji Świętych jako wotum dziękczynne za szczęśliwe zakończenie tych naszych ludzkich problemów pojawiły się w naszej świątyni dwa obrazy - św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny, łącznie ze sprowadzeniem relikwii świętej Zakonnicy .

 

Obrazy namaluje Pani artystka - malarka związana z UMK

w Toruniu - portrecistka od ponad 25 lat. Jak mówi o sobie : Podczas gdy koledzy pochylali się nad martwą naturą, ja zajmowałam się portretem. Przyznaję szczerze, że wyłapywałam z twarzy to, co w niej najważniejsze pewnie dlatego, że człowiek zawsze był w centrum mojego zainteresowania. Zatem będą to postaci rzeczywistych wymiarów, stworzone autorsko, a nie kopie , bowiem Pani malarka jest artystką a nie kopistką, podkreślam będą to dzieła autorskie.

Zawisną po obu stronach w nawie głównej naszego kościoła na wysokości balkonów, w zamian aktualnie wiszących w nawie bocznej, nie licujących już z powagą przedstawionych na nich postaci.

Te dwa obrazy - to jedno zamierzenie na najbliższe 12 miesięcy

do września 2021 roku.

W dalszej perspektywie jako całość wystroju Świątyni będą portrety Błogosławionych w strojach liturgicznych – Ks. Jerzego Popiełuszki i Stefana Wincentego Frelichowskiego jednego z patronów diecezji toruńskiej oraz patrona harcerzy polskich.

Zawisną one nad konfesjonałami przy wyjściu ze Świątyni – to zamierzenie podaję dla ogólnej wiedzy Parafian do realizacji w późniejszym terminie.

Na dziś priorytetem są postaci Św. Pawła II i Św. Siostry Faustyny.

Pani malarka po kilkukrotnych wizytach w naszym kościele

i przedyskutowaniu przedmiotu pracy wykonała szkice do obrazów, które dzisiaj po raz pierwszy możemy już oglądać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi problem z którym musimy się, Drodzy, zmierzyć jest bardziej przyziemny, jednak kluczowy, bo dbałość o zasoby parafii jest naszym przecież wspólnym obowiązkiem. Problemem tym jest wymiana więźby dachowej i dachu z osprzętem na budynku plebanii. W kolejnym etapie zgodnie z zaleceniem konieczna będzie renowacja elewacji tego budynku i schodów z balustradami – dla bezpieczeństwa wchodzących do biura.

Ekspertyzy budowlane i opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykazały konieczność kapitalnego remontu tego dachu.

Ponieważ są to wymogi konserwatorskie, zatem zdajemy sobie sprawę, że skala wydatków będzie i poważna.

Jest moi Drodzy ogromna życzliwość Samorządowców i Władz Powiatu Działdowskiego, którym leży na sercu nasze wspólne dobro. Dzięki tej życzliwości przyznano Parafii znaczące środki, które pokryją w pewnej części nasze wydatki.

Pomimo, że pora roku nie jest zbyt korzystna na rozpoczynanie tak dużych prac, to jednak - ponieważ budżet kieruje się własnymi prawami – jak zapewne wiemy, a zamknięcie roku budżetowego instytucji zbiega się z zakończeniem roku kalendarzowego - stąd środki finansowe jakie Powiat przeznaczył na to nasze przedsięwzięcie muszą być zaangażowane jeszcze do końca tego roku.

Podobnie sprawa się ma z pozwoleniami na ww. prace.

Te piętrzące się terminy spowodowane są długim procesem oczekiwania na decyzje odpowiednich czynników - pośrednio,

a może i wprost powodowane to było sytuacją zagrożenia epidemicznego.

 

Wszystkie pozwolenia na wykonanie prac są gotowe, stąd

i konieczność ich rychłego rozpoczęcia.

 

Ufam, że Wasze, Drodzy Moi, zaangażowanie w sprawy Parafii nie zmalało i tak jak wcześniej daliśmy radę remontowi części wieży kościoła, pomieszczeń okalających i zakrystii wraz z wyposażeniem i wymianą instalacji elektrycznej - tak również, ufam, przy zaangażowaniu wszystkich i każdego z osobna na miarę możliwości, sprostamy tym nowym, stojącym przed nami zadaniom.

Członkowie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej świadomi konieczności podjęcia tych zamierzeń wyrazili pełną aprobatę do ich realizacji.

Musimy mieć, Drodzy, tę świadomość, że nasz udział, mimo życzliwości i zaangażowania Samorządowców i Władz Powiatu Działdowskiego, i tak będzie musiał być znaczący.

 

Gdyby więc ktoś w szczególny sposób był dziś nimi zainteresowany to zapraszam do kancelarii parafialnej - wtedy przybliżę ich szczegóły.

Bardzo liczę, Siostry i Bracia na Wasz pozytywny oddźwięk - bo to przecież nasze wspólne dobro, czyli nasza wspólna sprawa.

Już dziś doświadczeniem lat poprzednich – informuję , iż poproszę też Was Drodzy Moi o dodatkową pomoc w formie „koperty remontowej” podczas wizyty duszpasterskiej – zwanej kolędą.

Gdyby byli chętni do sponsoringu grupowego, czy też indywidualnego naszych obrazów czy też remontu i mieliby życzenie dokonać wpłat – konto podane jest na stronie parafii pod adresem:

www://parafia-pod-krzyzem-dzialdowo.pl

W nadziei na pozytywną, choć trudną i wymagającą od każdego z nas zaangażowania tak modlitewnego jak i materialnego, realizację naszych zamierzeń już dziś pełen ufności

- serdecznym „Bóg zapłać” dziękuję.

Na kolejnych etapach prac będę Was, Drodzy na bieżąco informował o sytuacji w tych sprawach.

 

Jednocześnie serdecznie dziękuję Panom, którzy wykonali projekty i kosztorysy oraz zadeklarowali nadzór budowlany naszych prac remontowych - jako dar dla Parafii.

 

Bóg zapłać – Ks. Kan. Stanisław Kadziński – Proboszcz.

Foto : Ewelina  Olszewska

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- 2 NIEDZIELA ZWYKŁA =C= 16.01.2022 r.

 

 1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego zwany okresem zwykłym. Przez 34 niedziele będziemy rozważać wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa, których ukoronowaniem będzie Jego Śmierć, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.

 

 1. Dzisiejsza niedziela jest też przeżywana również jako Światowy Dzień Migranta.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest od 1914 roku. Jest pomyślany jako okazja do pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec migrantów.

Wędrując razem z migrantami i uchodźcami, Kościół stara się zrozumieć przyczyny leżące

u źródeł migracji, a także pracować nad przezwyciężeniem ich negatywnych skutków oraz ukazywać ich pozytywne efekty dla wspólnot, z których pochodzą migranci, dla tych,

w których przebywają czasowo, i docelowych.

 

 1. Od 18 stycznia do 25 stycznia obchodzimy tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku przeżywany pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt.2,2).

Módlmy się więc, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i aby nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem.

 

 1. Dzisiejsza niedziela to dzień szczególnej modlitwy i ofiary w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów

w Diecezji pracujących.

 

Ofiary zbierane w całej naszej Diecezji przeznaczane są właśnie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.

 

Za składane na cel ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 

 

 

 1. W tym tygodniu przypadają też wspomnienia

 

  1. w środę Św. Józefa Sebastiana Pelczara Bpa,
  2. w piątek św. Agnieszki dziewicy i męczennicy

 

 1. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści tygodnik Niedziela. Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone

w gablocie - proszę o zapoznanie się .

W piątek 8 kwietnia  br. zmarł w 60. roku życia

i 34. roku kapłaństwa śp. ks. kan. Marian Ofiara, budowniczy kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie, proboszcz

i kustosz sanktuarium Błogosławionych Męczenników Działdowskich. 

 

We wtorek 12 kwietnia o godz. 11.00 w kościele parafialnym św. Katarzyny w Działdowie podczas Mszy św., której przewodniczył JE Ks. Bp Wiesław Śmigiel - nasz Biskup Diecezjalny przedstawiciele naszej Parafii w imieniu całej Naszej Parafialnej Rodziny oddali hołd zmarłemu. 

 

Zmarły Ksiądz Kanonik Marian Ofiara został pochowany w krypcie przy kościele parafialnym w Działdowie.  

 

Wieczny Odpoczynek racz mu dać Panie….

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

22 Niedziela zwykła =C= 28.08.2022 r.

 

 

 1. Dzisiejsza Liturgia Słowa podkreśla, iż nie jest łatwo być autentycznie skromnym i pokornym. Niemniej starajmy się Drodzy być olbrzymami ducha, byśmy mogli być miłosierni i pamiętajmy przy tym o swoim chrzcie. Niech z naszych serc promienieje prawdziwa pokora. Niech Bóg nas chroni od pychy, która należy do grzechów głównych.

 

 1. Dobiegają końca wakacje i czas urlopów - warto więc byłoby zapytać siebie samych o stan mojej wiary, czy aby wśród odpoczynku od pracy nie wkradło się lenistwo duchowe, odpoczynek od Pana Boga. Trzeba więc Go usilnie prosić aby umacniał naszą wiarę, dał nam siłę do dobrego życia, byśmy spełniali dobre uczynki, pomagali innym, przez co też i ożywiali naszą wiarę

 

 1. 1. września w czwartek, który jest zarazem pierwszym czwartkiem miesiąc września wspominać będziemy 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej- napaści hitlerowskiej z zachodu, 17 września sowieckiej ze wschodu na Polskę. Ile ta wojna przyniosła nieszczęścia tylu narodom, a zwłaszcza narodowi polskiemu. Ile pochłonęła ludzkich istnień, ile zostawiła gruzów i pogorzelisk. A wszystko to w imię szatańskiej pychy Hitlera i Stalina. I znowu kilka miesięcy temu - 24 lutego Putin w swojej szatańskiej pysze rozpętał kolejną wojnę przeciwko Ukrainie i tylu niewinnych ludzi już zginęło, tyle też zniszczeń i cierpienia

 

W naszych modlitwach pamiętajmy o Tych, którzy swoje życie złożyli na Ołtarzu Ojczyzny.

 

Jest to jednocześnie dzień rozpoczęcia nauki przez dzieci i młodzież w szkołach.

Tego więc dnia w naszym Kościele tradycyjne uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego Mszą Świętą o godzinie ósmej rano.

Spowiedź przed rozpoczęciem Roku Szkolnego

31. sierpnia czyli w środę od 1630 do 1800

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież - z rodzicami, jak również nauczycieli i wychowawców do uczestnictwa w tej Liturgii na rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023.

 

O pierwszym piątku przypominamy czcicielom Bożego Serca, zachęcając do liczniejszego udziału we wspólnej modlitwie poprzedzonej Sakramentem Pokuty i Pojednania.

 

Ze względu na spowiedź, która była przed rozpoczęciem roku szkolnego 31 sierpnia(w środę) spowiedź pierwszopiątkowa tym razem jedynie przed Mszami Świętymi .

 

W Pierwszą Sobotę Miesiąca – na godzinę 700 zapraszamy Rodzinę Różańcową do wspólnej modlitwy.

 

 

 1. Od poniedziałku - 29. września wznawiamy Msze Święte o godzinie 1730.

 

 1. W przyszłą niedzielę – 4. września na Mszy Św. o godzinie 1100 nastąpi pobłogosławienie tornistrów, przyborów szkolnych oraz naszych pierwszoklasistów.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy dzieci wraz z rodzicami.

 

 1. Chrzty proszę planować na I i III niedzielę miesiąca. Wyjątek we wrześniu stanowi niedziela 18 września, gdyż wtedy przypada w naszej wspólnocie uroczystość odpustowa. Stąd też we wrześniu chrzty planowane są na 4 i 25 września.

W razie jakiejś nagłej konieczności do indywidualnego uzgodnienia.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Polecam serdecznie.
 2. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

23 Niedziela zwykła =C= 04.09.2022 r.

 

 1. Dzisiaj pierwsza niedziela po rozpoczęciu roku szkolnego. Warto zatem zastanowić się nad tym, czym żyją młodzi na początku września – czy żyją szkołą i nowymi obowiązkami, do których trzeba było wrócić, choć ciągle z dużą dozą niepewności powodowaną zagrożeniem ze strony wirusa, czy wciąż jeszcze wakacjami? Trzeba nam, Drodzy, po wakacjach wrócić do szkoły Jezusa i spróbować się z Nim zaprzyjaźnić, spróbować Mu zaufać, by razem iść tą trudną drogą przygotowaną przez Niego dla Jego uczniów – każdy może być Jego uczniem, jeśli tylko tego będzie chciał. Z nowym rokiem szkolnym, Drodzy, apeluję jako proboszcz zarówno do dorosłych, młodzieży, jak i dzieci o pełen powrót do uczestnictwa we Mszach Świętych i nabożeństwach, spotkaniach formacyjno-liturgicznych dzieci pierwszokomunijnych, jak o młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, oczywiście, gdyby pojawiały się nowe rozporządzenia z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa
 2. W środę 8 września przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny popularnie w Polsce zwane Świętem Matki Bożej Siewnej.

 

Msze Święte tego dnia w naszym Kościele z kazaniami okolicznościowymi o godz. 7.00, 10.00, 17.00 – a nie 17.30

i 18.00.

Za przyczyną więc Matki Bożej polecajmy Bożej Opatrzności przyszłoroczne plony, jak i naszych rolników.

 

 1. W dzisiejszą niedzielę – 4 września na Mszy Św. o godzinie 1100 nastąpiło pobłogosławienie tornistrów, przyborów szkolnych oraz naszych pierwszoklasistów.

Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę dzieciom oraz rodzicom i wszystkim zgromadzonym w świątyni, niech ta rozpoczynająca się szkolna droga naszych najmłodszych będzie dla nich początkiem szczęśliwego życia opartego na wartościach najwyższych, zgodnych z nauką Kościoła .

 

 1. Zbliża się, Drodzy, 18 września, a więc dzień Uroczystości Odpustowych ku czci Podwyższenia krzyża Świętego. W tym roku będzie to dzień szczególny dlatego, że właśnie w tym dniu nastąpi wprowadzenie Relikwii Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz poświęcenie nowo namalowanych obrazów
  1. Bł. Stefana Kard. Wyszyńskiego,
  2. Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego - kapłana Diecezji Toruńskiej,

 

oraz

 

  1. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – męczennika.

 

Obrazy są na ukończeniu.

 

Serdecznym Bóg zapłać dziękuję wszystkim, którzy już w części przyczynili się do zmaterializowania naszego zamysłu sprzed roku , natomiast ufam, że w najbliższym czasie znajdą się kolejne osoby gotowe wesprzeć finansowo, nasze przedsięwzięcie, a tym samym sfinalizować umowę z Panią Artystką Malarz.

Dziś mówię ogólnie serdeczne „Bóg zapłać”, a szczegółowe podziękowania będą miały miejsce w dniu Parafialnego Odpustu.

 

 1. W przyszłą niedzielę, jako drugą miesiąca kolekta będzie kolektą gospodarczą. Za Waszą , Drodzy, życzliwość już dziś składam Wspólnocie parafialnej serdeczne „Bóg zapłać”.
 2. Zachęcamy chłopców do służby przy Ołtarzy Pańskim w roli ministrantów. Zgłoszenia do Ks. Wikariusza Piotra – odpowiedzialnego w naszej Parafii za LSO.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Polecam serdecznie.
 2. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

24 Niedziela zwykła =C= 11.09.2022 r.

 1. Podczas Liturgii dzisiejszej niedzieli zasłuchani w Ewangelię - pamiętajmy:
  • najpierw , aby nigdy nie wybrać złej drogi i się nie zgubić. A gdy się zgubimy, aby wiedzieć, że Jezus nas odnajdzie i przyprowadzi z powrotem także dzięki modlitwie wielu. A jeżeli ktoś z naszych bliskich się pogubił w życiu, to prośmy za nim do Boga i w ten sposób pomóżmy w odszukaniu właściwej drogi.
 2. We wtorek (13. września) na godzinę 1900 serdecznie zapraszamy Wspólnotę Parafialną na Mszę Świętą i nabożeństwo Fatimskie.
 3. W środę 14 września przypada nasza wewnętrzna uroczystość odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Zwróćmy w tym dniu uwagę, czy Krzyż – ten Święty Znak naszej wiary znalazł należne miejsce w naszych domach, biurach, szkołach i szpitalach. Msze Św. z kazaniami okolicznościowymi tego dnia o godzinie 700, 1000, 1700 a nie 1730 i 1800. Na Mszach Św. złożymy przysięgę na wierność Krzyżowi Chrystusowemu.

Na tę Mszę Św. przynosimy krzyżyki domowe.

Tego dnia zbierana będzie kolekta.

Po Mszy Świętej o godzinie 1800 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z adoracją i Nabożeństwem Uwielbienia i Zawierzenia, przy współudziale zespołu „Pod Krzyżem”, które poprowadzi Ks. Piotr Śliwiński. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

w przyszłą niedzielę przeżywać będziemy w naszej wspólnocie odpust parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego. Uroczystą Sumę Odpustową o godzinie 1130 odprawi i homilię wygłosi JE Ks. Biskup dr Andrzej Suski – Biskup Senior Diecezji Toruńskiej.

Nie ma tego dnia Mszy Świętej o godzinie 1230.

Słowo Boże podczas pozostałych Mszy Świętych Odpustowych głosić będzie Ks. Edmund Modzelewski – Salezjanin z Warszawy – proboszcz Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie, a zarazem dyrektor Wspólnoty Domu Zakonnego.

Spowiedź przed odpustem w piątek 16 września od godziny 17.00 do godziny 18.00.

 

 1. W tym tygodniu przypadają też :
 • We wtorek 13 września Św. Jana Chryzostoma, Bpa i Dra Kościoła,
 • W czwartek 15 września wspomnienie Matki Bożej Bolesnej,
 • W piątek 16 września św. Korneliusza, Pap. i Cypriana, Bpa, męcz.

 

 1. W dniach od 12 do 17 września obchodzić będziemy XII tydzień Wychowania pod hasłem „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”

Podczas tego Tygodnia towarzyszyć nam będzie postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i młodzieży, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 roku.

 

W swoim nauczaniu i listach pasterskich poświęconych wychowaniu i katechezie dał wyraz temu, jak bliska jest mu problematyka wychowawcza. Wielką troską otaczał nauczycieli i katechetów. Jego pasterzowanie przypadło na okres międzywojenny.

Uważał, że kluczem do odnalezienia się w nowej dla naszej Ojczyzny sytuacji jest wychowanie dzieci i młodzieży.

 

 1. Dziś też druga niedziela miesiąca tradycyjnie kolekta jest kolektą gospodarczą. Stąd też za wszelkie ofiary złożone na tacę, a które przeznaczamy w całości na nasze prace remontowe, które widzimy, składam Wam Siostry i Bracia, zapewniając o osobistej modlitwie - serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Polecam serdecznie.
 2. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

25 Niedziela zwykła =C= 18.09.2022 r.

Uroczystość Odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

(Wersja dłuższa)

 

 1. Przeżywamy w naszej wspólnocie doroczny odpust parafialny - Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie tajemnica dnia dzisiejszego stawia nam w centrum Liturgii Krzyż.

Jest on nie tylko znakiem ogołocenia, lecz przede wszystkim oznacza wywyższenie Jezusa, Który przez Śmierć i Zmartwychwstanie odkupił Świat: „albowiem Bóg nie posłał Swojego Syna na świat po to aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Stąd Krzyż jest w sercu naszego posłannictwa, musi więc, Drodzy, być i w sercu naszego codziennego życia. Zatem z miłości do Jezusa Ukrzyżowanego przyjmujmy więc w duchu wiary nasze osobiste cierpienia, różne doświadczenia naszej pracy – jakakolwiek by ona była. To wszystko znośmy z miłości do Chrystusa.

 

Są takie ślady, Drodzy, które człowiek zostawia na tej Ziemi,

a odciskają się w Niebie. Tych śladów nie zatrze czas, taka jest pamięć Boga.

 

Czcigodny księże Biskupie, Andrzeju!

W imieniu całej wspólnoty parafialnej, przedstawicieli władz samorządowych oraz wszystkich uczestników tejże uroczystości, pragnę wyrazić ogromną wdzięczność, że w tak ważnym dla nas dniu poświęciłeś nam swój cenny czas i zaszczyciłeś swoją obecnością.

Z całego serca pragnę wyrazić gorące podziękowanie za ten czas Twego Księże Biskupie, nawiedzenia naszej parafii , za ten czas szczególnej modlitwy i refleksji, czas rozważania i pogłębiania naszej wiary.

Księże Biskupie zgodnie z planem naszych Duszpasterskich działań równo rok temu wprowadziłeś Relikwie Św. Siostry Faustyny i poświęciłeś dwa obrazy – rzeczywistych rozmiarów – Św. Jana Pawła II oraz Św. Siostry Faustyny.

 

 

Natomiast w dniu dzisiejszym wprowadziłeś do naszej świątyni Relikwie Błogosławionego Prymasa 1000-lecia, które jako wspólnota otrzymaliśmy od Metropolity Warszawskiego Ks. Kard. Kazimierza Nycza za pośrednictwem rzecznika Kurii ks. dr. Przemysława Śliwińskiego, którego z tego miejsca jak najserdeczniej wśród nas witam i dziękuję.

Wszystkim zaangażowanym , za okazaną życzliwość składam imieniem naszej Wspólnoty serdeczne Bóg zapłać.

 

Oraz poświęciłeś nowo namalowane obrazy Błogosławionych – tu wspomnianego Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako Nauczyciela, Duszpasterza i Patrioty , który przywiązywał wielką wagę do miłości Ojczyzny i stale ją propagował.

 

Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, którego to Jan Paweł II nazwał „heroicznym świadkiem miłości pasterskiej”, od 2003 roku został ustanowiony patronem polskich harcerzy.

 

oraz Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki - duszpasterza ludzi pracy i kapelana "Solidarności", którego dewizą życiową były m.in. słowa:

„Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala.” Oraz

„Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj.”

To spotkanie z Tobą, szczególnie w tym ważnym dla nas dniu zapewne głęboko zapadnie w serca wszystkich parafian i gości oraz dobrze wpisze się w dalszą historię naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

 

Księże Biskupie Andrzeju - długo w naszych sercach pozostanie słowo, które do nas dzisiaj skierowałeś i błogosławieństwo, którego nam udzielisz.

 

Zechciej też przyjąć szczere życzenia, abyś zdążając wytrwale za Chrystusem w dalszych latach posługi na chwałę Trójcy Świętej

i Bogarodzicy;

odnajdywał ewangeliczną radość, płynącą z przekazywania Dobrej Nowiny ludziom, tak bardzo potrzebującym orędzia nadziei, która zawieść nie może.

Niech Bóg, który jest miłością obdarza Cię zdrowiem

i potrzebnymi siłami do podejmowania duszpasterskich wyzwań,

niech też wspiera Twój trud i umacnia w miłości i prawdzie Twoją posługę w Kościele toruńskim.

Bóg zapłać!

 

W naszej wspólnocie witamy Ks. Edmunda Modzelewskiego – salezjanina z Warszawy – Proboszcza Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie, a zarazem dyrektora Wspólnoty Domu Zakonnego a zarazem dziekana dekanatu praskiego.

 

Serdecznie dziękując Księdzu Edmundowi za przyjęcie zaproszenia oraz trud i poświęcenie na rzecz naszej parafii życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha i wszelkich łask Bożych w dalszej pracy duszpasterskiej , pedagogicznej i misyjnej na rzecz młodych ludzi, a tym samym i Zgromadzenia Salezjańskiego.

 

Dziękuję Braciom Kapłanom, moim najbliższym Współpracownikom, Księżom Wikariuszom wcześniej posługującym w naszej Wspólnocie, Kapłanom Kondekanalnym i spoza Dekanatu za ich dyspozycyjność, za obecność z nami i współuczestnictwo w dzisiejszej uroczystej Liturgii.

 

Wyrażam również szczerą wdzięczność Księdzu Prałatowi Jarosławowi - Kapelanowi Księdza Biskupa za współuczestnictwo

w naszej dzisiejszej uroczystości odpustowej.

 

Nie byłoby, Drodzy, tych pięknych trzech obrazów, kompleksowej renowacji tabernakulum, bez finansowego zaangażowania wielu osób.

 

Serdecznym Bóg zapłać dziękuję wszystkim tym rodzinom, które pozytywnie odpowiedziały na apel dotyczący ufundowania tak tych trzech pięknych obrazów bliskich naszym sercom Świętych i wsparły te przedsięwzięcia swoimi ofiarami, jak również relikwiarza, który ufundowali – Państwo Henryka i Piotr Szymaniak.

Szczególnie pragnę podziękować Pani Artystce Malarce - Ewie Mika za namalowanie tych pięknych kolejnych trzech portretów naszych Błogosławionych.

Pozostając w nadziei na dalszą dobrą współpracę.

 

Pragnę w tym szczególnym dniu, wobec Pasterza Diecezji i Was, Siostry i Bracia, podziękować naszym Samorządowcom, obecnym na naszej dzisiejszej Liturgii.

Dzięki moi Drodzy ogromnej życzliwości Parafian, Pana Starosty,

Pana Burmistrza i Samorządowców Powiatu i Miasta Działdowo, którym leży na sercu nasze wspólne dobro możliwa jest realizacja wielu przedsięwzięć, których realizację widzimy na co dzień.

 

Dziękuję za znaczącą pomoc firmie rodzinnej Panów Władysława

i Piotra Nowakowskich oraz Firmie Remontowo-budowlanej Pana Roberta Mendalki .

 

Panowie Władysław i Robert są równocześnie Radnymi Rady Duszpastersko – Ekonomicznej.

 

Za gospodarską troskę o majątek Parafii oraz wszelkie prorozwojowe inicjatywy – jako Proboszcz wyrażam Panom, jak i całej Radzie Duszpastersko-Ekonomicznej moją szczerą wdzięczność.

Dziękuję również innym Firmom, które przyczyniają się do powiększania zasobów naszej Parafialnej Wspólnoty.

 

Jednocześnie serdecznie dziękuję Panom -

- Andrzejowi Wiśniewskiemu i Mariuszowi Margalskiemu, którzy wykonują dalsze projekty i kosztorysy oraz prowadzili i prowadzą nadal nadzór budowlany naszych prac remontowych - jako dar dla Parafii.

 

Wszystkim więc darczyńcom, którzy na miarę swoich możliwości wsparli swoimi ofiarami te trzy nowo powstałe dzieła w postaci Obrazów oraz fundatorom Relikwiarza raz jeszcze składam serdeczne Bóg zapłać, jak zawsze zapewniając o osobistej modlitwie.

 

Tradycyjnie Mszę Świętą dziękczynną w intencji wszystkich darczyńców złożę Bogu w dniu 13 października o godzinie 18.00 na Nabożeństwie Fatimskim.

 

Dziękuję również wszystkim Gościom i Parafianom za uczestnictwo w tej dzisiejszej uroczystości ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego, która to jest naszym wspólnym świętem.

 

 

 

Stąd też życzę Wam Drodzy, w tym uroczystym dla nas wszystkich Dniu, abyście w Krzyżu Chrystusa zawsze dostrzegali Miłość Boga ku nam, odnajdywali siłę i moc do dobrego i ofiarnego życia, do znoszenia trudów codzienności.

Niech mi będzie wolno również podziękować każdemu z osobna za wszelkie dobro jakie uczynił , czyni i ufam, że nadal będzie czynił

dla dobra naszej parafii.

 

Niech Krzyż będzie drogą naszego odkupienia i miłosierdzia.

 

Ufam, Drodzy Parafianie, że Wasze zaangażowanie w sprawy Parafii nie zmalało i , sprostamy tym nowym, stojącym przed nami zadaniom – a zadania te to oczywiście zaangażowanie środków własnych Parafii – za które już dziś składam Wspólnocie parafialnej serdeczne Bóg zapłać.

 

Mszę Świętą dziękczynną w intencji wszystkich darczyńców złożę Bogu w dniu 13 października na Nabożeństwie Fatimskim.

 

Dziękuję również wszystkim gościom i parafianom, dziękuję LSO, panu organiście, Panu Kościelnemu, zespołowi „Pod Krzyżem” orkiestrze pod batutą Pana Andrzeja Borowskiego, którzy ubogacili naszą dzisiejszą uroczystą Liturgię.

Dziękuję Pani Ewelinie - naszej Parafiance , która uwiecznia w formie foto-video wszystkie nasze uroczystości. Dziękuję pracownikom Parafii oraz wszystkim za ich zaangażowanie na miarę swoich sił

i możliwości, bo przecież ta dzisiejsza uroczystość ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego jest naszym wspólnym świętem.

 

Stąd też życzę Wam Drodzy, abyście w Krzyżu Chrystusa zawsze dostrzegali Miłość Boga ku nam, odnajdywali siłę, moc do dobrego

i ofiarnego życia, do znoszenia trudów codzienności.

Niech mi będzie wolno również podziękować każdemu z osobna za wszelkie dobro jakie uczynił , czyni i ufam, że nadal będzie czynił

dla dobra naszej parafii.

 

Niech Krzyż będzie drogą naszego odkupienia i miłosierdzia.

 

 

 

Dzisiaj wyjątkowo nie ma Mszy Świętej o godzinie 1230.

 1. W środę obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła

i Ewangelisty.

 

 1. Dziś też uroczyste rozpoczęcie nowego roku ministranckiego. Zachęcam też chłopców, którzy jeszcze nie są członkami naszej ministranckiej braci do wstąpienia w szeregi LSO. Zbiórki w sobotę, na które serdecznie zapraszamy. Opiekunem LSO pozostaje Ks. Wikariusz Piotr Śliwiński.

 

 1. W najbliższym czasie po Mszy Św. o godzinie 1800, czyli około godziny 1830 będą miały miejsce spotkania:
  • 27 września ( wtorek) – spotkanie rodziców i dzieci z terenu naszej Parafii przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej w przyszłym roku,
  • 29 września ( czwartek) – spotkanie rodziców i młodzieży z terenu naszej Parafii przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w przyszłym roku,
  • W związku z zapowiedzianymi 28-30 września br. próbnymi egzaminami maturalnymi zostaje przeniesiona planowana Pielgrzymka Maturzystów naszej Diecezji na dzień 28 października br.
  • W bieżącym tygodniu po Mszy św. o godzinie 1800 w salce katechetycznej odbędą się spotkania :
   • W środę 21. września - Kręgu Biblijnego
   • W piątek 23. września – KSM-u

Serdecznie zapraszamy aktualnych członków tych grup oraz szczególnie serdecznie nowych kandydatów do działania w tych grupach.

 

 1. Teraz nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu, przed którym odmówimy modlitwę zawierzenia do Krzyża Świętego, po zakończonej modlitwie Ksiądz Biskup udzieli nam błogosławieństwa ,

Na dalszą część dnia życzę dalszego miłego świętowania przy wspólnym stole w gronie rodziny i przyjaciół.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Polecam serdecznie.
 2. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

26 Niedziela zwykła =C= 25.09.2022 r.

 

 1. Liturgia dzisiejszej niedzieli podkreśla, że w praktyce naszą pierwszą troską nie ma być nawracanie innych lecz siebie, jeżeli nie chcemy podzielić losu bogacza, bohatera usłyszanej przed chwilą przypowieści. On to zrozumiał, gdy było już za późno. Póki więc mamy czas, czyńmy dobrze drugim, okazując miłość miłosierną.

 

 1. W bieżącym tygodniu przypadają:

 

  1. We wtorek - Św. Wincentego a Paulo, kapłana,
  2. W środę – Św. Wacława , męczennika,
  3. W czwartek – ŚŚw. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,
  4. W piątek – Św. Hieronima, prb. I dra Kościoła,
  5. W sobotę - Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Dz. i Dra Kościoła

 

 1. 28 września w środę br., we wspomnienie św. Wacława już po raz trzynasty , w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 1500 odmówimy na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach wraz z wiernymi Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

 

Modlić się będziemy, o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, szczególnie w intencji prześladowanych chrześcijan i ich prześladowców, o przebaczenie dla nich i o łaskę poznania Boga, o pokój na Ukrainie, a także o pełne ustanie pandemii.

 

 

W naszym mieście Koronkę do Miłosierdzia Bożego w tym dniu

(28 września) o godzinie 1500 odmówimy na Rynku przy USC.

Do uczestnictwa w której zapraszamy.

 

 

 

 1. W bieżącym tygodniu po Mszy Św. o godzinie 1800, czyli około godziny 1830 będą miały miejsce spotkania:
 • 27 września ( wtorek) – spotkanie rodziców i dzieci z terenu naszej Parafii przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej w przyszłym roku,
 • 29 września ( czwartek) – spotkanie rodziców i młodzieży z terenu naszej Parafii przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w przyszłym roku,
 1. W związku z zapowiedzianymi 28 - 30 września br. próbnymi egzaminami maturalnymi zostaje przeniesiona planowana Pielgrzymka Maturzystów naszej Diecezji na dzień

28 października br.

 

 1. Od najbliższej soboty - jako pierwszej soboty Miesiąca, rozpoczyna się miesiąc październik – miesiąc różańcowy, niech on przyczyni się do wzrostu naszej katolickiej wiary.

To też szczególna okazja do wypowiedzenia najserdeczniejszych uczuć, jakie żywimy do Matki Najświętszej i do wyśpiewania chwały Królowej Różańca Świętego.

Za przyczyną Matki Najświętszej , wsłuchując się w Jej prośby, bierzmy do rąk różaniec, by prosić Jej Syna o Pokój i Miłosierdzie dla całego Świata oraz o błogosławieństwo dla nas samych i naszych chrześcijańskich rodzin, a także módlmy się o pełne ustanie pandemii.

 

 1. 1 października – w pierwszą sobotę miesiąca na godzinę 700 zapraszamy RODZINĘ RÓŻAŃCOWĄ, gdzie wyjątkowo tego dnia różaniec połączony z nabożeństwem, odprawiany będzie wyjątkowo po Mszy Św. rannej. Tego dnia przed Mszą Świętą wieczorną Nabożeństwa Różańcowego już nie będzie.

 

 

 1. Też 1 października w sobotę, od godzin porannych jako w Pierwszą Sobotę Miesiąca odwiedzimy chorych w domach.`

 

 

 

 1. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele są odprawiane:
  • w niedziele o godzinie 1730 ,
  • w dni powszednie od poniedziałku 3 października dla dorosłych i młodzieży o godzinie 1700,
  • dla dzieci nabożeństwa różańcowe będą odprawiane dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 1630
  • Dzieci z racji uczestnictwa otrzymywać będą części wyklejanki, które po zakończeniu utworzą niespodziankę.

 

 1. Ponawiam wcześniejszą prośbę do chłopców i rodziców, a zarazem kieruję zaproszenie do chłopców, którzy jeszcze nie są członkami naszej ministranckiej braci aby wstąpili w szeregi LSO. Serdecznie zapraszamy na zbiórki.

Proszę też o powrót dzieci i młodzieży na niedzielne Eucharystie.

 1. 30 września biuro Parafialne tak do południa, jak i po południu będzie nieczynne z racji pomocy

     w spowiedzi przed zbliżającym się tam odpustem Parafialnym.

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Polecam serdecznie. Do odebrania przez Katechetów pozostaje Biuletyn „Siewca”

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone

w gablocie – proszę o zapoznanie się.