Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
- II NIEDZIELA ZWYKŁA =A=19.01.2020 r.

1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego zwany okresem zwykłym. Przez 34 niedziele będziemy rozważać wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa, których ukoronowaniem będzie Jego Śmierć,
 Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.
2. Dzisiejsza niedziela jest też przeżywana jako Światowy Dzień Migranta. „«Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi,
 jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki 
(por. Mt 25,35.43)». W tym kontekście pragnę potwierdzić, mówił Papież Franciszek, że nasza wspólna odpowiedź mogłaby być osnuta na czterech czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować”.

3. Jesteśmy w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”.
Módlmy się więc, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i aby nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem. Zachęcamy do serdecznej modlitwy, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem.
W niedzielę 19 stycznia o godzinie 14.00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim będzie miało miejsce Nabożeństwo Ekumeniczne
z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii.
Natomiast 20 stycznia (poniedziałek) o godzinie 17.00 takie Ekumeniczne Nabożeństwo z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii będzie miało miejsce w kościele pw. Św. Wojciecha w Działdowie.
Na wymienione nabożeństwa jak najserdeczniej Wspólnotę parafialną zapraszam.
4. Dzisiejsza niedziela to dzień szczególnej modlitwy i ofiary
w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów w Diecezji pracujących.
Ofiary zbierane w całej naszej Diecezji przeznaczane są właśnie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
Za składane na cel ofiary składam już dziś serdeczne
„Bóg zapłać”.
5. Msze Święte w ciągu tygodnia w czasie trwania kolęd o godzinie 7.00 i 18.30 , natomiast biuro parafialne czynne tylko do południa od godziny 8.00 do 9.00 z wyjątkiem sobót i świąt Kościelnych.
6. W tym tygodniu przypadają też wspomnienia
a. we wtorek św. Agnieszki dziewicy i męczennicy,
b. w piątek Św. Franciszka Salezego Bpa i doktora Kościoła,
c. w sobotę święto nawrócenia św. Pawła Apostoła
7. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści 
 tygodnik Niedziela (od stycznia 6 złotych). Serdecznie zachęcam.
8. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .
9. Trwa nadal w naszej parafii kolęda. 

.

„W kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 §16 ust. 8)”.

 

bp Józef Szamocki

Wikariusz Generalny

Drodzy Parafianie!

 

Minęło już 10 miesięcy innego niż poprzednie, dziwnego, trudnego, dla wielu bardzo trudnego roku.

Jak pamiętamy w okresie Wielkanocnym Kościoły były zamknięte dla wiernych, następnie ograniczenia ilościowe, dzisiaj ze względów bezpieczeństwa maseczki, konieczność zachowania odległości, środki dezynfekcyjne, wciąż niestabilna liczba zachorowań

i związane z tym strefy zagrożeń, a co za tym idzie i obostrzeń narzucanych przez Rządzących.

Dlatego też po sugestii ze strony prowadzących Misje – Salezjanów

i wspólnym uzgodnieniu, ze względu na zagrożenie epidemiczne,

ufni Panu Bogu w szczęśliwe zakończenie tych trudnych dla każdego z nas doświadczeń zarówno duchowych jak i fizycznych przełożyliśmy termin Misji Świętych o rok (19 września 2021).

 

Pragnieniem moim jest, aby do Misji Świętych jako wotum dziękczynne za szczęśliwe zakończenie tych naszych ludzkich problemów pojawiły się w naszej świątyni dwa obrazy - św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny, łącznie ze sprowadzeniem relikwii świętej Zakonnicy .

 

Obrazy namaluje Pani artystka - malarka związana z UMK

w Toruniu - portrecistka od ponad 25 lat. Jak mówi o sobie : Podczas gdy koledzy pochylali się nad martwą naturą, ja zajmowałam się portretem. Przyznaję szczerze, że wyłapywałam z twarzy to, co w niej najważniejsze pewnie dlatego, że człowiek zawsze był w centrum mojego zainteresowania. Zatem będą to postaci rzeczywistych wymiarów, stworzone autorsko, a nie kopie , bowiem Pani malarka jest artystką a nie kopistką, podkreślam będą to dzieła autorskie.

Zawisną po obu stronach w nawie głównej naszego kościoła na wysokości balkonów, w zamian aktualnie wiszących w nawie bocznej, nie licujących już z powagą przedstawionych na nich postaci.

Te dwa obrazy - to jedno zamierzenie na najbliższe 12 miesięcy

do września 2021 roku.

W dalszej perspektywie jako całość wystroju Świątyni będą portrety Błogosławionych w strojach liturgicznych – Ks. Jerzego Popiełuszki i Stefana Wincentego Frelichowskiego jednego z patronów diecezji toruńskiej oraz patrona harcerzy polskich.

Zawisną one nad konfesjonałami przy wyjściu ze Świątyni – to zamierzenie podaję dla ogólnej wiedzy Parafian do realizacji w późniejszym terminie.

Na dziś priorytetem są postaci Św. Pawła II i Św. Siostry Faustyny.

Pani malarka po kilkukrotnych wizytach w naszym kościele

i przedyskutowaniu przedmiotu pracy wykonała szkice do obrazów, które dzisiaj po raz pierwszy możemy już oglądać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi problem z którym musimy się, Drodzy, zmierzyć jest bardziej przyziemny, jednak kluczowy, bo dbałość o zasoby parafii jest naszym przecież wspólnym obowiązkiem. Problemem tym jest wymiana więźby dachowej i dachu z osprzętem na budynku plebanii. W kolejnym etapie zgodnie z zaleceniem konieczna będzie renowacja elewacji tego budynku i schodów z balustradami – dla bezpieczeństwa wchodzących do biura.

Ekspertyzy budowlane i opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykazały konieczność kapitalnego remontu tego dachu.

Ponieważ są to wymogi konserwatorskie, zatem zdajemy sobie sprawę, że skala wydatków będzie i poważna.

Jest moi Drodzy ogromna życzliwość Samorządowców i Władz Powiatu Działdowskiego, którym leży na sercu nasze wspólne dobro. Dzięki tej życzliwości przyznano Parafii znaczące środki, które pokryją w pewnej części nasze wydatki.

Pomimo, że pora roku nie jest zbyt korzystna na rozpoczynanie tak dużych prac, to jednak - ponieważ budżet kieruje się własnymi prawami – jak zapewne wiemy, a zamknięcie roku budżetowego instytucji zbiega się z zakończeniem roku kalendarzowego - stąd środki finansowe jakie Powiat przeznaczył na to nasze przedsięwzięcie muszą być zaangażowane jeszcze do końca tego roku.

Podobnie sprawa się ma z pozwoleniami na ww. prace.

Te piętrzące się terminy spowodowane są długim procesem oczekiwania na decyzje odpowiednich czynników - pośrednio,

a może i wprost powodowane to było sytuacją zagrożenia epidemicznego.

 

Wszystkie pozwolenia na wykonanie prac są gotowe, stąd

i konieczność ich rychłego rozpoczęcia.

 

Ufam, że Wasze, Drodzy Moi, zaangażowanie w sprawy Parafii nie zmalało i tak jak wcześniej daliśmy radę remontowi części wieży kościoła, pomieszczeń okalających i zakrystii wraz z wyposażeniem i wymianą instalacji elektrycznej - tak również, ufam, przy zaangażowaniu wszystkich i każdego z osobna na miarę możliwości, sprostamy tym nowym, stojącym przed nami zadaniom.

Członkowie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej świadomi konieczności podjęcia tych zamierzeń wyrazili pełną aprobatę do ich realizacji.

Musimy mieć, Drodzy, tę świadomość, że nasz udział, mimo życzliwości i zaangażowania Samorządowców i Władz Powiatu Działdowskiego, i tak będzie musiał być znaczący.

 

Gdyby więc ktoś w szczególny sposób był dziś nimi zainteresowany to zapraszam do kancelarii parafialnej - wtedy przybliżę ich szczegóły.

Bardzo liczę, Siostry i Bracia na Wasz pozytywny oddźwięk - bo to przecież nasze wspólne dobro, czyli nasza wspólna sprawa.

Już dziś doświadczeniem lat poprzednich – informuję , iż poproszę też Was Drodzy Moi o dodatkową pomoc w formie „koperty remontowej” podczas wizyty duszpasterskiej – zwanej kolędą.

Gdyby byli chętni do sponsoringu grupowego, czy też indywidualnego naszych obrazów czy też remontu i mieliby życzenie dokonać wpłat – konto podane jest na stronie parafii pod adresem:

www://parafia-pod-krzyzem-dzialdowo.pl

W nadziei na pozytywną, choć trudną i wymagającą od każdego z nas zaangażowania tak modlitewnego jak i materialnego, realizację naszych zamierzeń już dziś pełen ufności

- serdecznym „Bóg zapłać” dziękuję.

Na kolejnych etapach prac będę Was, Drodzy na bieżąco informował o sytuacji w tych sprawach.

 

Jednocześnie serdecznie dziękuję Panom, którzy wykonali projekty i kosztorysy oraz zadeklarowali nadzór budowlany naszych prac remontowych - jako dar dla Parafii.

 

Bóg zapłać – Ks. Kan. Stanisław Kadziński – Proboszcz.

Foto : Ewelina  Olszewska

DRODZY WIERNI !

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 04. listopada 2020 w sprawie

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

oraz

zaleceń Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

 

 

OD 7 LISTOPADA 

 

 

W SPRAWOWANYM KULCIE RELIGIJNYM

 

- MSZY ŚWIĘTEJ LUB ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU,

 

UROCZYSTOŚCIACH ŚLUBNYCH

 

i   POGRZEBOWYCH

 

 

LICZBA UCZESTNIKÓW W ŚWIĄTYNI,

 

 

nie może  być większa niż 1 osoba  na 15 m2

 

 

Dziękujemy za zrozumienie!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Boże Narodzenie =B= 25.12.2020 r.

 1. Drodzy! Siostry i Bracia!

Boże Narodzenie mówi, że Bóg przyszedł i jest z nami.

Niech więc ta prawda rodzi w nas radość, pokój i miłość, niech umacnia nadzieję.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

my Duszpasterze parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,

łamiąc się z Wami duchowo opłatkiem,

życzymy Wam Drodzy Parafianie,

Waszym Gościom i Sympatykom naszego Kościoła,

zgodnie z wolą Bożą i według pragnienia Serc Waszych,

wielu głębokich i radosnych przeżyć,

wewnętrznego spokoju,

wytrwałości, radości

oraz błogosławieństwa Bożego

w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2021 Roku.

By Jezus Chrystus rodził się w Waszych sercach wciąż na nowo.

By obdarzał pokojem, radością i odwagą życia.

By usuwał wszelki lęk i pomagał ufać Bogu w każdej sytuacji.

Bądźmy, Drodzy! razem na Święta – jeśli nie fizycznie to duchowo.

Bądźmy też razem w całym Nowym 2021 Roku.

Moim życzeniom świątecznym zawsze towarzyszyła modlitwa

i żywa pamięć o każdym z Was.

Tak jest i tym razem, ale okoliczności spowodowane pandemią sprawiają, że moje życzenia, modlitwy i uczucia żywione wobec Was - Drogich mi Parafian jeszcze bardziej się intensyfikują.

 

Staram się wczuć w Wasze położenie, przepełnione smutkiem

z powodu niemożności spotkania się z Jezusem podczas liturgii

i często z najbliższymi przy świątecznym stole, jak i z tymi, którzy musieli w mijającym roku musieli pożegnać się z najbliższymi

z powodu Covidu -19.

Nie smućmy się jednak jak ci, którzy pozbawieni są wiary i nadziei.

Niech przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia z dala od swoich najbliższych pozwoli nam jeszcze bardziej docenić to, co zawdzięczamy Narodzonemu w Betlejem Jezusowi – możliwość spotykania się z Nim we wspólnocie Kościoła.

Niech pobudzi w nas tęsknotę płynącą z miłości do Boga

i drugiego człowieka.

 

 1. Msze Św. dzisiejszej Uroczystości według rozkładu niedzielnego
 2. Jutro drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – święto Świętego Szczepana, diakona - pierwszego Męczennika w dziejach Kościoła - Rozkład Mszy Świętych niedzielny.

Taca tego dnia od lat tradycyjnie przeznaczona jest decyzją naszego Ks. Bpa. Ordynariusza na dalszą renowację Katedry jako

Matki wszystkich Kościołów, którą polecamy Waszej,

Drodzy ofiarności, za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 1. We wtorek 31. grudnia o godzinie 1600 Msza Święta dziękczynno-błagalna wraz z nabożeństwem na zakończenie Starego Roku.

 

Zapraszam serdecznie Parafian, abyśmy wspólnie podziękowali Panu Bogu za wszelkie od Niego dotychczas otrzymywane łaski, z prośbą o Jego dalszą opiekę, błogosławieństwo, łaskę zdrowia, orędownictwo Matki Bożej dla Naszej Wspólnoty Parafialnej na Nowy Rok Pański 2021.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- Niedziela Świętej Rodziny =B= 27.12.2020 r.

 

 1. Dziś ostatnia niedziela Starego Roku – uroczystość Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, zarazem dzień modlitw w intencji naszych rodzin. Uświadamiamy sobie, że to Pan Bóg wymyślił rodzinę, żeby w niej człowiek przychodził na Świat i w niej kształtował się i wzrastał. Uświadamiamy sobie też jak ważna jest modlitwa za rodzinę i w rodzinie.

Stąd też módlmy się, by Święta Rodzina stała się dla nas pociągającym przykładem, żebyśmy doświadczyli w naszych rodzinach piękna i prostoty wzajemnego obdarowywania się miłością. Żeby to nas zachwycało, pociągało i czyniło zdolnymi do ofiarowania całego życia Bogu.

A zarazem dziękujmy dziś Bogu za nasze rodziny, za to wszystko, co w nich dobre i piękne. Dziękujmy za naszych rodziców, których sobie nie wybieraliśmy, ale których mamy kochać. Pamiętajmy przy tym, że budowanie dobrych relacji z naszymi rodzicami na pewno przyniesie nam w przyszłości same korzyści.

31. grudnia (czwartek) ostatni dzień roku kalendarzowego 2020.

W naszym kościele Msza Święta wraz z kazaniem okolicznościowym i nabożeństwem dziękczynno-błagalnym

o godzinie 1600 .

Podczas tej Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Bożego Serca i akt poświęcenie rodzaju ludzkiego Bożemu Sercu Jezusowemu.

 

Serdecznie zapraszam Parafian, abyśmy wspólnie podziękowali Panu Bogu za przeżyty rok, wszelkie od Niego dotychczas otrzymywane łaski, przedstawili nasze prośby o Jego dalszą opiekę, błogosławieństwo, łaskę zdrowia, orędownictwo Matki Bożej dla całej naszej Wspólnoty Parafialnej na Nowy Rok Pański 2021, by nadchodzący rok uwolnił nas od zagrożeń epidemicznych.

 

 1. W piątek przypada Nowy Rok – pierwsza Msza Święta  w Nowym Roku o godzinie 915, nie będzie mszy Świętej o godz. 730.

Pozostałe Msze Św. według rozkładu niedzielnego.

W nowy Rok obchodzimy też Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Międzynarodowy Dzień Pokoju, jak również Pierwszy Piątek Miesiąca, zaś w sobotę we wspomnienie śww. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i drów Kościoła – pierwsza Sobota Miesiąca, na którą zapraszamy Rodzinę Różańcową.

 

 1. Pragnę przypomnieć, że jako Proboszczowie parafii Działdowa łącznie z Księdzem Dziekanem, podjęliśmy wspólną decyzję – że tegoroczną wizytę duszpasterską zwaną kolędą przekładamy na okres po Wielkanocy – konkretnie od poniedziałku - po Niedzieli Miłosierdzia Bożego czyli od 12 kwietnia.

Ufamy, że do tego czasu będą już zaawansowane szczepienia,

z których w większości skorzystamy, a co się z tym wiąże problemy zagrożeń epidemicznych będą w miarę opanowane.

W związku z obecną sytuacją jest mi niezręcznie zwracać się do Was o pomoc materialną w celu pokrycia kosztów związanych

z prowadzeniem Parafii, jednak, jak wiemy tarcza Rządowa polegająca na pomocy finansowej nie obejmuje Kościoła, stąd

i jego utrzymanie jest coraz trudniejsze ze względu na drastyczne ograniczenia ilościowe.

 

Będąc w pełni świadomym, jak powiedziałem wcześniej, że dla nas wszystkich jest to trudny czas, który wspólnie musimy przetrwać zawierzając się Bogu w modlitwie - ośmielam się zwrócić o to zrozumienie w sprawach związanych z funkcjonowaniem Parafii.

 

Pomoc można przekazać osobiście w kancelarii parafialnej lub dokonując przelewu na konto Parafii, które umieszczone jest na stronie internetowej w zakładce kontakt .

Za zrozumienie i wszelką okazaną postawę odpowiedzialności za wspólne dzieło niech Bóg błogosławi, umacnia wiarę oraz daje zdrowie ciału i pocieszenie sercu, ufając naukowcom, że szczepienia to kwestia zdrowego rozsądku i jedyna droga powrotu do normalności, której wszyscy pragniemy. Pamiętajmy o tym!

 

 

 1. W związku z nadal trwającymi obostrzeniami spowodowanymi pandemią, ewentualne odwiedziny chorych odbywać się będą

      w nagłych wypadkach po indywidualnych zgłoszeniach.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim.

     Polecam serdecznie.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

Rok Pański 2021 - Nowy Rok

– Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 

 1. Ufni w pomoc Bożą i opiekę Matki Najświętszej rozpoczynamy Nowy 2021 Rok Pański, obyśmy go wszyscy przeżyć mogli przede wszystkim w zdrowiu, spokoju i pomyślności, wolni od smutków, cierpień i nieszczęść, a nadto od dalszego nękania przez zagrożenie epidemiczne - prośmy o to dzisiaj gorąco Jezusa i Jego Matkę - Maryję.

 

 1. Dziś obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju.

      Módlmy się oby każda osoba, przychodząc na ten świat, mogła zaznać życia w pokoju, zdrowiu i w pełni rozwinąć obietnicę miłości

      i życia, jaką w sobie nosi.

 

 1. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne – dziś pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca stycznia.

     Zachęcamy do liczniejszego udziału w Mszach Świętych. Spowiedź na pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

   

    W miesiącu styczniu ze względu na zagrożenie epidemiczne nie ma odwiedzin chorych w domach, jeśli to na razie tylko na indywidualne             zgłoszenie rodziny i w wypadkach zagrożenia życia.

 

 1. W najbliższą środę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, w polskiej tradycji zwane uroczystością Trzech Króli, w tym dniu Msze Św. w naszym kościele wg. rozkładu niedzielnego. Na Mszach Św. poświęcenie kredy, kadzidła i mirry.

 

      Kolekta z tego dnia oraz poświęcenia kredy, kadzidła i mirry przeznaczona jest na Misje Święte.

     Wypisanie na drzwiach naszych domów liter K+M+B jest publicznym przyznaniem się do wiary w Jezusa Chrystusa,

     którego odnaleźli Trzej Królowie w Betlejem i oddali Mu Pokłon.

     Tego dnia poświęcamy również i wodę, którą zabieramy do swoich domów.

 

 1. Siostry i Bracia! Niech ten 2021 rok, który dzisiaj rozpoczynamy, będzie dla nas dobrym i szczęśliwym, a Matka Boża będzie nas miała w swojej szczególnej opiece.
 2. Ofiary ze ŻŁÓBKA przeznaczane są jako pomoc dla polskich Misjonarzy pracujących na Misjach.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- 2. Niedziela PO BOŻYM NARODZENIU =B= 03.01.2021 r.

 

 

 1. W pierwszą niedzielę Nowego Roku 2021 stajemy przed Panem, Bogiem naszym, by święcić ten dzień przeznaczony na Jego chwałę i uwielbienie.

U progu tego roku złóżmy postanowienie, że nie będziemy lekceważyć żadnego dnia świętego, że bez poważnej przyczyny nie opuścimy nigdy Mszy świętej, że w dzień Pański nie będziemy wykonywać żadnych niekoniecznych prac.

Niechaj każdy z nas poweźmie teraz te święte postanowienia w swoim sercu. A Chrystus tu dzisiaj przychodzący niechaj obdarzy nas swoją mocą, abyśmy mogli wiernie wypełnić te wielkie przyrzeczenia, żyjąc

w wielkiej nadziei, że mimo, że wirus odsłania naszą bezradność z darem łaski i umocnienia, przychodzą nam na myśl słowa św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

Niech Bóg błogosławi każdemu z nas, umacnia wiarę oraz daje zdrowie ciału i pocieszenie sercu, ufając naukowcom, że szczepienia to kwestia zdrowego rozsądku i jedyna droga powrotu do normalności, której wszyscy pragniemy.

Wierzę, że potrafimy być wszyscy razem, by się zjednoczyć, bo to jedynie daje nam siłę przetrwania.

Mądrość Boża, którą ukazuje Stary Testament, zamieszkała wśród ludzi w Jezusie Chrystusie. On, zrodzony przed wszystkimi wiekami, objawił się światu przez swoje przyjście we Wcieleniu.

W świetle tej wcielonej Mądrości człowiek może rozpoznać swoje powołanie, przeznaczenie i sens życia.

Dlatego to, Drodzy, przyjęcie Chrystusa jest mądrością życia i darem Boga.

 

 

 

 1. W najbliższą środę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, w polskiej tradycji zwane uroczystością Trzech Króli, w tym dniu Msze Św.

w naszym kościele wg. rozkładu niedzielnego.

Na Mszach Św. poświęcenie kredy, kadzidła i mirry.

Kolekta z tego dnia oraz z poświęcenia kredy, kadzidła i mirry przeznaczona jest na Misje Święte.

Wypisanie na drzwiach naszych domów liter K+M+B jest publicznym przyznaniem się do wiary w Jezusa Chrystusa, którego odnaleźli Trzej Królowie w Betlejem i oddali Mu Pokłon.

Tego dnia poświęcamy również i wodę, którą zabieramy do swoich domów.

 

 1. Przyszła niedziela to Niedziela Chrztu Pańskiego, a zarazem druga niedziela miesiąca. Kolekta tradycyjnie jest kolektą gospodarczą. Za wszelkie ofiary złożone wtedy na tacę, jako gospodarczą, już dziś, składam Wspólnocie Parafialnej serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 1. Jak ogłaszałem w IV Niedzielę Adwentu, w związku z trwającą nadal pandemią – została przeniesiona na okres po Wielkanocy kolęda, w związku z tym przywracamy odprawianie mszy św. o godzinie 1730 i 1800
   

Zatem Msze Święte w ciągu tygodnia odprawiane będą w godzinach 700 , 1730 i 1800.

Proszę osoby, które w okresie poświątecznym mają swoje Msze św. o zwrócenie uwagi na zmianę.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam tygodnik Niedziela. Serdecznie zachęcam.
 2. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- NIEDZIELA CHRZTU PANA JEZUSA =B= 10.01.2021 r.

 

 1. Drodzy!

Niedzielą Chrztu Pańskiego kończymy okres Bożego Narodzenia. Wprawdzie w polskiej tradycji kolędy śpiewamy aż do 2 lutego

i adorujemy Żłóbek ale w liturgii Kościoła odchodzimy już od wspominania faktu narodzin Jezusa, czy wizyty, którą złożyli Mesjaszowi Trzej Mędrcy i wędrujemy nad rzekę Jordan, gdzie ten sam Jezus przyjmuje chrzest.

Poprzez przyjęcie chrztu Jezus wziął na swoje barki ciężar naszych grzechów. Obciążony ludzkimi grzechami wstępuje do wód Jordanu, by przyjąć chrzest i rozpocząć realizację dzieła Odkupienia człowieka, którego finałem będzie droga krzyżowa,

Golgota i śmierć na drzewie krzyża oraz chwalebne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie.

 

 1. Dzisiejsza niedziela jest drugą niedzielą miesiąca stycznia, więc taca tradycyjnie jest kolektą gospodarczą.

 

Za życzliwe – szczególnie w tym przeżywanym wspólnie trudnym czasie pandemii podejście, do tych naszych gospodarczych przedsięwzięć, których postęp możemy zaobserwować. Za wszelkie ofiary dziś złożone, zapewniając o osobistej modlitwie, składam serdeczne „Bóg zapłać”.

 1. Bardzo serdecznie dziękuję dzieciom, ks. Wikariuszowi Jackowi, Rodzicom za przygotowanie kolędowego spotkania dzieci przy Żłóbku oraz przedstawione Jasełka, które, myślę, są zawsze, dla wszystkich uczestników pewną ucztą duchową .

 

Raz jeszcze dorosłym za przygotowanie, a dzieciom za grę aktorską składam „serdeczne Bóg zapłać” przypieczętowując to małym upominkiem.

 

 

 1. Przyszła niedziela - to dzień szczególnej modlitwy i ofiary w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

 

Stąd też w całej naszej Diecezji odbywać się będzie zbiórka przeznaczana na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu,

które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów w Diecezji pracujących.

 

Za składane na cel ofiary, imieniem społeczności Seminaryjnej składam już dziś serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 

 

 1. Wszystkim, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, jako proboszcz, przypominam, iż na trzy miesiące przed planowanym terminem Młodzi zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem załatwienia wszelkich formalności.

 

 1. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści tygodnik Niedziela. Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .