Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
- II NIEDZIELA ZWYKŁA =A=19.01.2020 r.

1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego zwany okresem zwykłym. Przez 34 niedziele będziemy rozważać wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa, których ukoronowaniem będzie Jego Śmierć,
 Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.
2. Dzisiejsza niedziela jest też przeżywana jako Światowy Dzień Migranta. „«Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi,
 jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki 
(por. Mt 25,35.43)». W tym kontekście pragnę potwierdzić, mówił Papież Franciszek, że nasza wspólna odpowiedź mogłaby być osnuta na czterech czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować”.

3. Jesteśmy w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”.
Módlmy się więc, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i aby nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem. Zachęcamy do serdecznej modlitwy, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem.
W niedzielę 19 stycznia o godzinie 14.00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim będzie miało miejsce Nabożeństwo Ekumeniczne
z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii.
Natomiast 20 stycznia (poniedziałek) o godzinie 17.00 takie Ekumeniczne Nabożeństwo z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii będzie miało miejsce w kościele pw. Św. Wojciecha w Działdowie.
Na wymienione nabożeństwa jak najserdeczniej Wspólnotę parafialną zapraszam.
4. Dzisiejsza niedziela to dzień szczególnej modlitwy i ofiary
w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów w Diecezji pracujących.
Ofiary zbierane w całej naszej Diecezji przeznaczane są właśnie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
Za składane na cel ofiary składam już dziś serdeczne
„Bóg zapłać”.
5. Msze Święte w ciągu tygodnia w czasie trwania kolęd o godzinie 7.00 i 18.30 , natomiast biuro parafialne czynne tylko do południa od godziny 8.00 do 9.00 z wyjątkiem sobót i świąt Kościelnych.
6. W tym tygodniu przypadają też wspomnienia
a. we wtorek św. Agnieszki dziewicy i męczennicy,
b. w piątek Św. Franciszka Salezego Bpa i doktora Kościoła,
c. w sobotę święto nawrócenia św. Pawła Apostoła
7. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści 
 tygodnik Niedziela (od stycznia 6 złotych). Serdecznie zachęcam.
8. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .
9. Trwa nadal w naszej parafii kolęda. 

.

„W kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 §16 ust. 8)”.

 

bp Józef Szamocki

Wikariusz Generalny

Drodzy Parafianie!

 

Minęło już 12 miesięcy innego niż poprzednie, dziwnego, trudnego, dla wielu bardzo trudnego roku.

Jak pamiętamy w okresie Wielkanocnym Kościoły były zamknięte dla wiernych, następnie ograniczenia ilościowe, dzisiaj ze względów bezpieczeństwa maseczki, konieczność zachowania odległości, środki dezynfekcyjne, wciąż niestabilna liczba zachorowań

i związane z tym strefy zagrożeń, a co za tym idzie i obostrzeń narzucanych przez Rządzących.

Dlatego też po sugestii ze strony prowadzących Misje – Salezjanów

i wspólnym uzgodnieniu, ze względu na zagrożenie epidemiczne,

ufni Panu Bogu w szczęśliwe zakończenie tych trudnych dla każdego z nas doświadczeń zarówno duchowych jak i fizycznych przełożyliśmy termin Misji Świętych o rok (19 września 2021).

 

Pragnieniem moim jest, aby do Misji Świętych jako wotum dziękczynne za szczęśliwe zakończenie tych naszych ludzkich problemów pojawiły się w naszej świątyni dwa obrazy - św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny, łącznie ze sprowadzeniem relikwii świętej Zakonnicy .

 

Obrazy namaluje Pani artystka - malarka związana z UMK

w Toruniu - portrecistka od ponad 25 lat. Jak mówi o sobie : Podczas gdy koledzy pochylali się nad martwą naturą, ja zajmowałam się portretem. Przyznaję szczerze, że wyłapywałam z twarzy to, co w niej najważniejsze pewnie dlatego, że człowiek zawsze był w centrum mojego zainteresowania. Zatem będą to postaci rzeczywistych wymiarów, stworzone autorsko, a nie kopie , bowiem Pani malarka jest artystką a nie kopistką, podkreślam będą to dzieła autorskie.

Zawisną po obu stronach w nawie głównej naszego kościoła na wysokości balkonów, w zamian aktualnie wiszących w nawie bocznej, nie licujących już z powagą przedstawionych na nich postaci.

Te dwa obrazy - to jedno zamierzenie na najbliższe 12 miesięcy

do września 2021 roku.

W dalszej perspektywie jako całość wystroju Świątyni będą portrety Błogosławionych w strojach liturgicznych – Ks. Jerzego Popiełuszki i Stefana Wincentego Frelichowskiego jednego z patronów diecezji toruńskiej oraz patrona harcerzy polskich.

Zawisną one nad konfesjonałami przy wyjściu ze Świątyni – to zamierzenie podaję dla ogólnej wiedzy Parafian do realizacji w późniejszym terminie.

Na dziś priorytetem są postaci Św. Pawła II i Św. Siostry Faustyny.

Pani malarka po kilkukrotnych wizytach w naszym kościele

i przedyskutowaniu przedmiotu pracy wykonała szkice do obrazów, które dzisiaj po raz pierwszy możemy już oglądać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi problem z którym musimy się, Drodzy, zmierzyć jest bardziej przyziemny, jednak kluczowy, bo dbałość o zasoby parafii jest naszym przecież wspólnym obowiązkiem. Problemem tym jest wymiana więźby dachowej i dachu z osprzętem na budynku plebanii. W kolejnym etapie zgodnie z zaleceniem konieczna będzie renowacja elewacji tego budynku i schodów z balustradami – dla bezpieczeństwa wchodzących do biura.

Ekspertyzy budowlane i opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykazały konieczność kapitalnego remontu tego dachu.

Ponieważ są to wymogi konserwatorskie, zatem zdajemy sobie sprawę, że skala wydatków będzie i poważna.

Jest moi Drodzy ogromna życzliwość Samorządowców i Władz Powiatu Działdowskiego, którym leży na sercu nasze wspólne dobro. Dzięki tej życzliwości przyznano Parafii znaczące środki, które pokryją w pewnej części nasze wydatki.

Pomimo, że pora roku nie jest zbyt korzystna na rozpoczynanie tak dużych prac, to jednak - ponieważ budżet kieruje się własnymi prawami – jak zapewne wiemy, a zamknięcie roku budżetowego instytucji zbiega się z zakończeniem roku kalendarzowego - stąd środki finansowe jakie Powiat przeznaczył na to nasze przedsięwzięcie muszą być zaangażowane jeszcze do końca tego roku.

Podobnie sprawa się ma z pozwoleniami na ww. prace.

Te piętrzące się terminy spowodowane są długim procesem oczekiwania na decyzje odpowiednich czynników - pośrednio,

a może i wprost powodowane to było sytuacją zagrożenia epidemicznego.

 

Wszystkie pozwolenia na wykonanie prac są gotowe, stąd

i konieczność ich rychłego rozpoczęcia.

 

Ufam, że Wasze, Drodzy Moi, zaangażowanie w sprawy Parafii nie zmalało i tak jak wcześniej daliśmy radę remontowi części wieży kościoła, pomieszczeń okalających i zakrystii wraz z wyposażeniem i wymianą instalacji elektrycznej - tak również, ufam, przy zaangażowaniu wszystkich i każdego z osobna na miarę możliwości, sprostamy tym nowym, stojącym przed nami zadaniom.

Członkowie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej świadomi konieczności podjęcia tych zamierzeń wyrazili pełną aprobatę do ich realizacji.

Musimy mieć, Drodzy, tę świadomość, że nasz udział, mimo życzliwości i zaangażowania Samorządowców i Władz Powiatu Działdowskiego, i tak będzie musiał być znaczący.

 

Gdyby więc ktoś w szczególny sposób był dziś nimi zainteresowany to zapraszam do kancelarii parafialnej - wtedy przybliżę ich szczegóły.

Bardzo liczę, Siostry i Bracia na Wasz pozytywny oddźwięk - bo to przecież nasze wspólne dobro, czyli nasza wspólna sprawa.

Już dziś doświadczeniem lat poprzednich – informuję , iż poproszę też Was Drodzy Moi o dodatkową pomoc w formie „koperty remontowej” podczas wizyty duszpasterskiej – zwanej kolędą.

Gdyby byli chętni do sponsoringu grupowego, czy też indywidualnego naszych obrazów czy też remontu i mieliby życzenie dokonać wpłat – konto podane jest na stronie parafii pod adresem:

www://parafia-pod-krzyzem-dzialdowo.pl

W nadziei na pozytywną, choć trudną i wymagającą od każdego z nas zaangażowania tak modlitewnego jak i materialnego, realizację naszych zamierzeń już dziś pełen ufności

- serdecznym „Bóg zapłać” dziękuję.

Na kolejnych etapach prac będę Was, Drodzy na bieżąco informował o sytuacji w tych sprawach.

 

Jednocześnie serdecznie dziękuję Panom, którzy wykonali projekty i kosztorysy oraz zadeklarowali nadzór budowlany naszych prac remontowych - jako dar dla Parafii.

 

Bóg zapłać – Ks. Kan. Stanisław Kadziński – Proboszcz.

Foto : Ewelina  Olszewska

Wobec poprawiającej się sytuacji pandemicznej w kraju biskupi na 389. Zebraniu Plenarnym KEP z uznaniem przyjęli decyzję rządu o zmianie ograniczeń sanitarnych w kościołach i budynkach przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego. Podjęli także jednogłośnie decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej oraz w święta nakazane.
 
Dyspensy te zostaną zniesione od 20 czerwca br. jednocześnie we wszystkich diecezjach. Biskupi wyrażają głęboką łączność z osobami, których dotknęły skutki pandemii. Kierują słowa podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych w pomoc potrzebującym, w szczególności służbie zdrowia za oddaną posługę chorym i cierpiącym. Apelują do wszystkich wiernych o postawę wrażliwości i solidarności, a także okazywania wobec potrzebujących zwykłej, ludzkiej dobroci. Zwracają się do wszystkich kapłanów i duszpasterzy, by w czasie zbliżających się wakacji poświęcili hojnie swój czas rodzinom, dzieciom i młodzieży, pozwalając im doświadczyć bliskości Boga, radości Ewangelii i troski Kościoła (komunikat 389. zebrania plenarnego KEP, 12.06.2021 r.).
 
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

14. Niedziela zwykła =B= 04.07.2021 r.

 

 1. W poprzednią niedzielę podziwialiśmy wielką wiarę i zaufanie Bogu uzdrowionej z krwotoku kobiety i przełożonego synagogi Janira. W głębi naszych serc prosiliśmy Boga o mocną wiarę na ich wzór. Dziś, kiedy słyszymy w liturgii słowa o wzgardzie i odrzuceniu proroka, prosimy gorąco Pana aby nas uchronił przed niewiarą, jaką Mu okazywali Izraelici nawet w Jego rodzinnym mieście Nazarecie.

 

 1. W bieżącym tygodniu przypadają wspomnienia:
  • We wtorek - Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz. zak.,
  • W czwartek - Św. Jana z Dukli – kapłana,

 

 1. Przyszła niedziela, jest drugą niedzielą miesiąca. Stąd też tradycyjnie kolekta tej niedzieli jest kolektą gospodarczą.

Za życzliwą postawę wobec naszych wspólnych Parafialnych przedsięwzięć i potrzeb, zrozumienie i otwartość Waszych serc, zapewniając o osobistej modlitwie, już dziś, składam wspólnocie parafialnej serdeczne „Bóg zapłać”.

 1. Przez wakacje w dni powszednie Msze Św. naszym kościele o godzinie 700 i o godzinie 1800 nie ma Mszy Św. o godzinie 1730 .

W niedziele rozkład Mszy Św. bez zmian.

 

 1. Trwają wakacje i urlopy. Mamy dużo więcej wolnego czasu, pamiętajmy więc o niedzielnej Mszy Świętej i codziennej modlitwie. Pogłębiajmy też naszą wiedzę religijną poprzez lekturę Pisma Świętego i prasy katolickiej, która jest do nabycia w naszym kościele.

 

 1. W czasie wakacji (w lipcu i sierpniu) biuro parafialne czynne będzie tylko po południu od 1600 do 1700, jedynie w sprawach ważnych po porannej Mszy Świętej do godziny 800. Bardzo proszę o zrozumienie dla kapłanów i przyjęcie tej zmiany na okres wakacji.

 

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej, szczególnie zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim.

Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem.

Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

-15- NIEDZIELA ZWYKŁA = B = 11.07.2021 r.

 

 1. Wymagania które stawia Jezus w dzisiejszej Liturgii słowa w pewnych sytuacjach graniczą z heroizmem, skoro jednak istota Ewangelicznego życia polega na świadectwie dawanym prawdzie, to innego rozwiązania nie ma. Poszukiwanie więc prawdy, świadectwo jej dane dochowanie oraz dochowanie jej wierności to drogowskazy Ewangelicznej postawy. Dlatego postawa ta jest skazana na ostrą konfrontację ze światem. Przypomniał tę prawdę światu Święty Jan Paweł II w encyklice „Blask Prawdy”. Tak więc nie możemy o tej postawie zapomnieć w żadnej życiowej sytuacji, gdyż tylko wierność prawdzie tworzy człowieka i tylko ona ubogaca świat.

 

 1. W bieżącym tygodniu przypadają wspomnienia:
  • W poniedziałek – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.,
  • We wtorek Śśw. Pustelników Andrzeja Świerada

i Benedykta, tego dnia - we wtorek zapraszamy na godzinę 19:00 na mszę świętą i różaniec fatimski,

  • W czwartek – Św. Bonawentury, bpa i dra Kościoła,
  • W piątek - Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel,

czyli Matki Bożej Szkaplerznej.

 

 1. Dzisiejsza niedziela, jest drugą niedzielą miesiąca. Stąd też tradycyjnie kolekta jest kolektą gospodarczą.

Za życzliwą postawę wobec tych naszych wspólnych potrzeb Parafii, zrozumienie i otwartość Waszych serc, zapewniając o osobistej modlitwie, składam wspólnocie parafialnej serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 1. W czasie wakacji nie zapominajmy o Dniu Pańskim - niedzieli, że jest to dzień szczególnie poświęcony Bogu. W każdą więc wakacyjną niedzielę uczestniczymy we Mszy Świętej bez względu na to gdzie jesteśmy.

 

 1. W czasie wakacji (w lipcu i sierpniu) biuro parafialne czynne będzie tylko po południu od 1600 do 1700, jedynie w sprawach ważnych po porannej Mszy Świętej do godziny 800. Bardzo proszę o zrozumienie dla kapłanów i przyjęcie tej zmiany na okres wakacji.

 

 1. W czwartek (15 lipca) swoje imieniny obchodzi

Ks. Kan. Henryk Jędrzyński - były proboszcz naszej parafii – obecnie rezydent.

 

Imieniem całej naszej Wspólnoty pragnę życzyć Księdzu Kanonikowi przede wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego

i Matczynej opieki.

Obfitych Bożych łask oraz samych radosnych chwil na dalsze dni.

Szczęść Boże!

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem. Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

-16- NIEDZIELA ZWYKŁA = B = 18.07.2021 r.

 

 1. Ewangelia ukazuje nam dziś Chrystusa, do którego ciągnęły rzesze ludzi spragnionych Jego obecności. Tak jak w dzisiejszej Ewangelii naucza nas z Łodzi Kościoła podczas spowiedzi, w czasie modlitwy w ciszy na adoracji.

Jezus jest z nami, chce nas prowadzić, być w roku w 2021 naszym pasterzem. Musimy jednak wybrać, czy faktycznie za Nim pójdziemy, czy też będzie to tylko deklaracja bez pokrycia.

Czy otworzymy Biblię i postaramy się żyć według słów, jakie w niej się znajdują.

Czy pozwolimy, aby nasz system wartości kształtowały media i celebryci, czy też Chrystus i Dekalog.

 

 1. W czasie wakacji nie zapominajmy o Dniu Pańskim - niedzieli, że jest to dzień szczególnie poświęcony Bogu. W każdą więc wakacyjną niedzielę uczestniczymy we Mszy Świętej bez względu na to gdzie jesteśmy.

 

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy XXII Ogólnopolski Tydzień Św. Krzysztofa pod hasłem: „W drogę do Źródła Życia.”, wraz z misyjną akcją św. Krzysztofa – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy.

 

Stąd też w przyszłą niedzielę odbędzie się poświęcenie pojazdów mechanicznych po każdej Mszy Świętej przy bramie wyjazdowej z naszego przykościelnego parkingu, a także zgodnie z zaleceniem zbiórka pieniężna do puszek dla polskich misjonarzy i misjonarek jako podziękowanie za nasze szczęśliwe podróże na zakup dla nich nowych środków transportu.

Serdecznie zapraszam wszystkich właścicieli i użytkowników do poświęcenia pojazdów, aby z Bożym błogosławieństwem, można się nimi posługiwać na co dzień.

Akcję polecam ofiarności kierujących pojazdami, a o pomoc w przeprowadzeniu owej zbiórki proszę Panie z Akcji Katolickiej składając im już dzisiaj serdeczne „Bóg zapłać” za poświęcony tej inicjatywie czas – jako pomoc misjonarzom.

 

 1. W bieżącym tygodniu przypadają :
  • we wtorek Bł. Czesława – Prb.,
  • w czwartek Św. Marii Magdaleny,
  • w piątek św. Brygidy – zak. – patronki Europy,
  • w sobotę św. Kingi dziewicy,

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem.

Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

-17- NIEDZIELA ZWYKŁA =B= 25.07.2021 r.

 

 

 1. Liturgia dzisiejszych czytań podkreśla iż człowiek stworzony jest przez Boga i powołany do Boga.

 

Jezus jest naszym królem nie dlatego że można z nim dobrze żyć że nam się powodzi mamy wszystko. On jest naszym królem jest ponieważ jest Synem Bożym. On daje nam siebie chlebie eucharystycznym na życie wieczne z Bogiem. Stąd też podziękujmy Bogu za chleb mamy do syta i nie głoduje mych. Podziękujmy też za tych wszystkich którzy swoją pracą go wytwarzają

 

 1. W dzisiejszą niedzielę kończy się XXII Ogólnopolski Tydzień Św. Krzysztofa pod hasłem: „W drogę do Źródła Życia”, wraz z misyjną akcją św. Krzysztofa – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy.

Stąd też zgodnie z zaleceniem KEP odbywa się poświęcenie pojazdów mechanicznych po każdej Mszy Świętej przy bramie wyjazdowej z naszego przykościelnego parkingu, a także zgodnie z zaleceniem zbiórka pieniężna do puszek dla polskich misjonarzy i misjonarek jako podziękowanie za nasze szczęśliwe podróże na zakup dla nich nowych środków transportu.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich właścicieli i użytkowników do poświęcenia pojazdów, aby z Bożym błogosławieństwem, można się nimi posługiwać na co dzień.

Jednocześnie,

 

Drodzy, za aprobatą Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, otrzymaliśmy apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski - Abpa Stanisława Gądeckiego w sprawie dnia Solidarności z poszkodowanymi w nawałnicach w Polsce w Niemczech, Belgii i Holandii.

W apelu tym czytamy m.in. :

Apeluję, aby niedziela 25 lipca br. była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Europie.

Proszę, po Mszy zorganizować zbiórkę funduszy, które zostaną im przekazane za pośrednictwem Caritas Polska.

Zgodnie z tym pilnym zobowiązaniem zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na ten cel. Bardzo proszę o zrozumienie i pomoc materialną zarówno ofiarom nawałnic, jak również pozostającym w potrzebie naszym Misjonarzom.

 

Paniom z Akcji Katolickiej dziękuję za przeprowadzenie zbiórki. Wam, Drodzy, raz jeszcze serdecznym „Bóg zapłać” dziękuję za zrozumienie i ofiarność.

 

 1. W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
  • w poniedziałek czcimy Św. Joachima i Annę – rodziców Najświętszej Marii Panny.

Niech ten dzień będzie dla nas dniem wdzięczności, jaką winniśmy okazywać naszym rodzicom, dziadkom, babciom i wszystkim starszym ludziom.

  • w czwartek – Św. Marty
  • w sobotę – Św. Ignacego Loyoli, kapłana,

 

 1. W przyszłą niedzielę 1. sierpnia przypada 77. rocznica Powstania Warszawskiego. Dobremu Bogu w swoich modlitwach polecajmy tych, którzy oddali swoje życie za nas – za Ojczyznę.

 

 1. W niedzielę też - 1 sierpnia po Mszy Św. rannej z Parafii pw. Św. Katarzyny wyruszy piesza grupa pielgrzymkowa z Działdowa na Jasną Górę.

W związku z trwającą epidemią koronawirusa tegoroczna Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę będzie miała formę symboliczną – forma sztafety.

Trwajmy więc i My na modlitwie w intencji naszych pielgrzymów.

 

 1. Mija połowa wakacji. Nie zapominajmy więc o niedzielnej Mszy Świętej i osobistej modlitwie.

​​​​​​​

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem. Serdecznie zachęcam.

​​​​​​​

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

-18- NIEDZIELA ZWYKŁA =B= 01.08.2021 r.

 

 1. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj ”

Chleb powszedni jest symbolem, w nim kryje się wszystko, czego człowiek potrzebuje do ludzkiego życia.

Prosząc o chleb powszedni prosimy o: pokarm, ubranie, mieszkanie, pracę, również

o przyjaźń i miłość, bez których człowiek nie jest człowiekiem.

 

Dzisiejsze czytania biblijne kontynuują rozpoczętą w poprzednią niedzielę problematykę chleba.

 

Zapraszają nas do poszukiwania chleba, który jest w stanie zaspokoić głód człowieka.

„Ja jestem chleb Życia. Kto do Mnie przychodzi,

nic będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”

 

Panie, dzisiaj przyszliśmy do Ciebie daj nam Twojego chleba; Wierzymy w Ciebie, ucisz nasze pragnienia. Kiedy jesteś z nami, niczego nie potrzebujemy, wtedy wszystko mamy.

 

Dziś także przypada 77 rocznica wybuchu powstania warszawskiego, tego wystąpienia zbrojnego przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowanego przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza".

 

Pamiętajmy o tych, którzy wtedy oddali swoje życie za naszą Ojczyznę. Pomódlmy się za nich zwłaszcza w czyli o 17-tej, kiedy rozpoczęła się ta akcja.

 

Dziś też po Mszy Świętej rannej z Parafii Świętej Katarzyny wyruszy piesza grupa pielgrzymkowa z Działdowa Jasną Górę.

W związku z trwającą epidemią koronawirusa tegoroczna Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę będzie miała formę symboliczną - formę sztafety Trwajmy więc i my na modlitwie w intencji naszych pielgrzymów.

 

 1. W piątek 6. sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. Msze Święte w naszym kościele z kazaniami okolicznościowymi będą odprawiane o godz. 700, 1000 i 1800.

Tego dnia z racji uroczystości zbierana będzie kolekta.

Zapraszam do udziału w Liturgii.

 

 1. W tym miesiącu wraz z całym Kościołem w Polsce i my podejmujemy zobowiązanie do całkowitej abstynencji od napojów alkoholowych. Niech ten ofiarny czyn będzie wyrazem naszego włączenia się w walkę Kościoła o trzeźwość naszego narodu, o jego dalsze trwanie i przetrwanie.

 

 1. W tym tygodniu W środę przypada wspomnienia św. Jana Vianneya – Prb.

 

 1. W przyszłą niedzielę, jako drugą niedzielę miesiąca, kolekta tradycyjnie jest kolektą gospodarczą, którą polecam, Waszej - Drodzy, szczególnej życzliwości.

Za okazaną życzliwość w tym względzie już dziś składam serdeczne „Bóg zapłać”

 

 1. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek i Piątek i Sobota miesiąca sierpnia.

Zapraszam do liczniejszego udziału w liturgii.

 

 1. W przyszłą niedzielę doroczna, jedyna w roku zbiórka na KUL. Niech więc KUL dzięki naszej ofiarności nadal służy Bogu

i Ojczyźnie, uczelnię tę polecam dobroci waszych serc.

Panie z Akcji Katolickiej serdecznie proszę o pomoc.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem. Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .