Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
- II NIEDZIELA ZWYKŁA =A=19.01.2020 r.

1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego zwany okresem zwykłym. Przez 34 niedziele będziemy rozważać wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa, których ukoronowaniem będzie Jego Śmierć,
 Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.
2. Dzisiejsza niedziela jest też przeżywana jako Światowy Dzień Migranta. „«Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi,
 jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki 
(por. Mt 25,35.43)». W tym kontekście pragnę potwierdzić, mówił Papież Franciszek, że nasza wspólna odpowiedź mogłaby być osnuta na czterech czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować”.

3. Jesteśmy w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”.
Módlmy się więc, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i aby nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem. Zachęcamy do serdecznej modlitwy, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem.
W niedzielę 19 stycznia o godzinie 14.00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim będzie miało miejsce Nabożeństwo Ekumeniczne
z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii.
Natomiast 20 stycznia (poniedziałek) o godzinie 17.00 takie Ekumeniczne Nabożeństwo z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii będzie miało miejsce w kościele pw. Św. Wojciecha w Działdowie.
Na wymienione nabożeństwa jak najserdeczniej Wspólnotę parafialną zapraszam.
4. Dzisiejsza niedziela to dzień szczególnej modlitwy i ofiary
w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów w Diecezji pracujących.
Ofiary zbierane w całej naszej Diecezji przeznaczane są właśnie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
Za składane na cel ofiary składam już dziś serdeczne
„Bóg zapłać”.
5. Msze Święte w ciągu tygodnia w czasie trwania kolęd o godzinie 7.00 i 18.30 , natomiast biuro parafialne czynne tylko do południa od godziny 8.00 do 9.00 z wyjątkiem sobót i świąt Kościelnych.
6. W tym tygodniu przypadają też wspomnienia
a. we wtorek św. Agnieszki dziewicy i męczennicy,
b. w piątek Św. Franciszka Salezego Bpa i doktora Kościoła,
c. w sobotę święto nawrócenia św. Pawła Apostoła
7. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści 
 tygodnik Niedziela (od stycznia 6 złotych). Serdecznie zachęcam.
8. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .
9. Trwa nadal w naszej parafii kolęda. 

.
W związku ze zmianą obostrzeń dotyczących limitu wiernych w kościele biskup toruński 
odwołuje dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
Drodzy Diecezjanie!
Duchownym, osobom konsekrowanym oraz wiernym świeckim bardzo dziękuję za odpowiedzialną i pełną wiary postawę w czasie epidemii. Był to trudny czas dla nas wszystkich, również w wymiarze duszpasterskim. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy odważnie i roztropnie pomagali innym. Wyrażam wdzięczność wobec służb medycznych, sanitarnych, wolontariuszy i osób zaangażowanych w ochronę życia i zdrowia. 
Obejmuję modlitwą chorych, a miłosierdziu Bożemu polecam zmarłych.
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju pozwoliła na zniesienie przez władze świeckie limitu uczestników zgromadzeń religijnych w miejscach kultu. Pozwala to na udział w liturgii wszystkim wiernym, którzy przynależą do żywej wspólnoty Kościoła. Dlatego z dniem 6 czerwca br. odwołuję dyspensę od uczestnictwa 
w niedzielnych Mszach świętych i serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy! 
Jednocześnie proszę o ostrożność, odpowiedzialność i rozwagę! Przypominam, że osoby chore oraz wszyscy, którzy zauważą u siebie objawy infekcji (np. kaszel, podwyższona temperatura, itp.) są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej. Przypominam równocześnie o konieczności zachowania w kościołach dystansu i obowiązku zakrywania ust i nosa.
Dziękuję Bogu, że prowadzi nas przez trudny czas epidemii! Zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach, szczególnie z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Bardzo proszę o modlitwę w intencji nowych i świętych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
bp Wiesław Śmigiel
Biskup Toruński

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XI. Niedziela Zwykła =A= 14.05.2020 r.
1. W dzisiejszej Liturgii Słowa Pan Jezus kieruje do nas, jako swych uczniów słowa „… żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”. Jest to bardzo ciekawe wskazanie, gdzie Jezus zaznacza, że kapłańskie powołanie nie jest tylko zależne od samego Boga, jest także zależne od modlitwy wiernych i od ich zapotrzebowania na posługę kapłana. To ostatnie łączy się ściśle z potrzebą Eucharystii – Ona bowiem jest dostępna tylko wyłącznie dzięki kapłańskim rękom. Oktawa Bożego Ciała, którą przeżywamy – może w tym roku inaczej niż zwykle jest okresem, w którym jako wierni w szczególny sposób mamy dostrzec zarówno cud Eucharystii, jak również zdumiewający cud Sakramentu Kapłaństwa. Wspominając więc moment naszego powołania, módlmy się o umiłowanie i dobre wykonywanie zadania, jakie Bóg nam wyznaczył.

2. W bieżącym tygodniu obchodzimy wspomnienia:
• W środę – Alberta Chmielowskiego – zakonnika
• W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała – Msze św. tego dnia z kazaniami okolicznościowymi
 o godz. 7.00, 17.00 i 18.00

• W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – na Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tego dnia nie obowiązuje post piątkowy. Msze św. tego dnia z kazaniami okolicznościowymi o godz. 7.00, 10.00, 17.00 i 18.00,

• W sobotę - Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Msze św. 
tego dnia z kazaniami okolicznościowymi o godz. 7.00, 17.00 i 18.00,
3. W dniu wczorajszym przeżyliśmy w naszej parafii uroczystość
 I Komunii Świętej. Módlmy się więc za naszych młodych chrześcijan, którzy po raz pierwszy przyjęli Pana Jezusa do swojego serca, aby przez całe życie wytrwali w Jego łasce
i nigdy od Niego nie odstąpili.
Od jutra natomiast rozpoczyna się „biały tydzień”, który potrwa do piątku włącznie. Dzieci Pierwszokomunijne wraz z rodzicami przychodzą na nabożeństwa czerwcowe na godzinę 17.15 i gromadzą się przed kościołem, na nabożeństwo – do kościoła wchodzą profesjonalnie w skupieniu, po nabożeństwach czerwcowych dzieci uczestniczą we Mszach Świętych o godzinie 17.30 .

Dzieci uczestniczą jeden raz w Białym Tygodniu wg podanego harmonogramu:
o Grupa I - SP 1 – klasa 3A – poniedziałek 15.06.
o Grupa II - SP 1 – klasa 3B -–wtorek 16.06.
o Grupa III -KSIĘŻY DWÓR i PETRYKOZY – środa 17.06.
o Grupa IV - SP 4 – klasa 3A -– czwartek 18.06.
o Grupa V - SP 4 – klasa 3B -– piątek 19.06.
W każdym dniu w ramach spotkań „Białego Tygodnia”, podczas odbierania pamiątek, tradycyjnie - jak co co roku dzieci z naszej parafii (jak i z całej Polski) złożą indywidualne ofiary pieniężne, w przygotowanej, 
 ozdobionej i podpisanej przez siebie – kopercie, dla dzieci z krajów Misyjnych – jako „dar dzieci komunijnych dla dzieci z krajów Misyjnych”. Z góry serdecznie dziękuję.

Jednocześnie składam serdeczne „Bóg zapłać” tak dzieciom jak i ich rodzicom za dar serca złożony dla parafii przy okazji uroczystości od Dzieci Pierwszokomunijnych i ich rodziców.
Ze względu na trwający stan epidemii w niedzielę 14.czerwca dzieci wraz z rodzicami uczestniczą indywidualnie we Mszy św. wybranej przez rodzinę tego dnia - bez alb, 
by zadośćuczynić obowiązkowi niedzielnego uczestnictwa.
4. Dzisiejsza niedziela jest drugą niedzielą miesiąca, więc kolekta jest kolektą gospodarczą.
Za życzliwe do niej podejście, szczególnie w tym trudnym dla każdego z nas, w tym także dla naszej Parafii jako wspólnoty, która musi mimo przeciwności i niskiej podczas Liturgii frekwencji funkcjonować, za zrozumienie i za wszelkie ofiary, które tym razem szczególnie polecam, już dziś, zapewniając o osobistej modlitwie, dziękuję serdecznym „Bóg zapłać”.
5. Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa – Czerwcowe w naszym kościele, odprawiane są zawsze 15 minut przed Mszą Św. wieczorną.
Serdecznie do wspólnej modlitwy zapraszamy.
6. We wtorek 16 czerwca na godzinę 18.00 zapraszam rodziców młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, natomiast młodzież zapraszam w środę 17 czerwca również na godzinę 18.00. 
Obecność obowiązkowa.
7. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam tygodnik Niedziela rozprowadzana przed kościołem. Serdecznie zachęcam.
8. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
12- NIEDZIELA ZWYKŁA =A= 21.06.2020 r.

1. Liturgia dzisiejszej niedzieli podkreśla jak bardzo Bóg troszczy się o każdego z nas. 
Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi „ … u was zaś wszystkie włosy na głowie są policzone. 
Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”. Jednym z takich przejawów troski Boga o nas jest to, 
że wyposażył nas w sumienie, życzmy więc sobie, abyśmy rozpoznawali w głosie naszego sumienia samego Boga, który przychodzi czasem z upomnieniem, przestrogą, bo tak bardzo jesteśmy dla Niego cenni. 
Nie bójmy się słuchać sumienia, bo to Głos samego Pana.
2. W środę (24. czerwca) obchodzimy uroczystość narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
Natomiast w sobotę 27. czerwca przypada uroczystość NMP Nieustającej Pomocy – głównej Patronki naszej Toruńskiej Diecezji.
Uroczystości Diecezjalne odbędą się tego dnia w Sanktuarium
O. Redemptorystów w Toruniu o godzinie 1800 pod przewodnictwem Pasterza naszej Toruńskiej Diecezji Bpa Wiesława Śmigla, do uczestnictwa w której wspólnoty parafialne są serdecznie zapraszane.
Msze Św. w naszym kościele wraz z kazaniami okolicznościowymi będą odprawiane o godzinie 7.00, 10.00, 17.00 , a nie 17.30 , i o godzinie 18.00 .

3. Dobiega końca kolejny rok szkolny, kolejny rok nauki religii w szkołach. Od półrocza zupełnie inny niż poprzednie, ze względu na stan epidemii w jakim znalazł się Świat.
Spowiedź dla dzieci i młodzieży w ciągu bieżącego tygodnia pół godziny [przed każdą mszą świętą.
W piątek 26 . Czerwca dzień zakończenia Roku Szkolnego.
Msza Święta dla dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół, nauczycieli, katechetów i rodziców będzie odprawiona w naszym kościele tego dnia - 26 . Czerwca o godzinie 18.00 .
Spowiedź, Komunia Św. i ofiara Mszy Świętej tak dzieci, młodzieży, jak i rodziców wychowawców i katechetów niech będzie tym pięknym akcentem wieńczącym trud całorocznej, wymagającej w tym specyficznym roku, 
jeszcze większej niż zwykle dyscypliny pracy. Prosząc o możliwość normalnej pracy od września. 
4. W piątek 26. czerwca na Mszy Św. wieczornej o godzinie 1800 zakończenie Roku Ministranckiego. 
Zapraszamy LSO oraz rodziców do wspólnej modlitwy.
5. 30. czerwca(wtorek) oraz w miesiącach lipcu i sierpniu, czyli od środy 1 lipca Msze Święte w dni powszednie będą odprawiane jedynie o godzinie .700 i 18.00, nie ma Mszy Świętej o godzinie 17.30.
6. W czasie wakacji (w lipcu i sierpniu) biuro parafialne czynne będzie tylko po południu od 16.00 do 17.00, jedynie w sprawach ważnych po porannej Mszy Świętej do godziny 800. Bardzo proszę o zrozumienie dla kapłanów i życzliwe przyjęcie tej zmiany na okres wakacji.
7. W dniu 25.czerwca 2020 roku (czwartek) JE Ks. Biskup Dr Andrzej Suski na Mszy Św. o godzinie 17.00 udzieli Sakramentu Bierzmowania Młodzieży naszej Parafii, która przez cały ubiegły rok do niego się skrupulatnie przygotowywała.
8. Dodatkowe spotkania formacyjne młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania jeszcze w tym tygodniu – na Mszy Św. o godzinie 18.00 22 i 23 czerwca.
9. 24. Czerwca (środa) – spowiedź dla młodzieży bierzmowanej od godziny 16.00 do 17.30 , 
zaś dla rodziców i świadków w ciągu tygodnia tradycyjnie pół godziny przed każdą Mszą Świętą. 
10. Moi kochani obostrzenia związane z epidemią są zmniejszane , ale winniśmy pamiętać, że decyzje administracyjne, choć pozwalają nawiązywać na nowo więzi społeczne, nie unicestwiły wirusa,
 który wciąż nam zagraża.
Dlatego ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny, nienarażanie innych na niebezpieczeństwo, także podczas modlitwy.  
My kapłani w swojej posłudze pozostajemy do waszej Drodzy
dyspozycji, tak podczas Liturgii, jak spowiedzi świętej , czujemy też „odpowiedzialność duszpasterzy za zdrowie uczestników liturgii i ich komfort psychiczny”. Dlatego przypominamy wiernym o  konieczności zachowania w kościele bezpiecznych odstępów  między uczestnikami liturgii, oraz o konieczności używania osłon twarzy i nosa.  
Podejdźmy do tych problemów z pełną odpowiedzialnością, aby uchronić siebie i innych przed zakażeniem.
Abyśmy mogli dobrze służyć Bogu nie możemy dopuścić do zakażenia.  
Pamiętajmy o tym – to moja do Was, Kochani, prośba i wymóg.
Chrońmy zdrowie swoje i współbraci.
Proszę o to również podczas uroczystości Bierzmowania, aby uczestnicy mieli maseczki.
11. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem.
Serdecznie zachęcam.
12. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

-13- NIEDZIELA ZWYKŁA   =A= 28.06.2020 r.

 

 1. Kto was przyjmuje Mnie przyjmuje(Mt.10,40) tymi słowami Pan Jezus utożsamia się ze swoimi uczniami , gdy wysyłał ich na wielką misję głoszenia Bożego Słowa. W tej dzisiejszej Mszy św. to Swoje przemówienie kieruje do każdego z nas. Otwórzmy więc tylko nasze serca na Jego obecność i pamiętajmy by Mu niczego nie odmówić, czego od nas zażąda, a wtedy będziemy znakiem Jego obecności w Świecie i kiedyś otrzymamy wieczną nagrodę.
 2. W poniedziałek   29 czerwca przypada uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła.  W tym dniu Msze Św. w naszym kościele wraz z kazaniami okolicznościowymi będą odprawiane o godzinie 700, 1000 i o godzinie 1800  - nie ma Mszy św. o godzinie  1730  .

 

     Tego dnia za posługiwanie się na co dzień krzyżem, krzyżykiem, różańcem,

szkaplerzem lub medalikiem, pobłogosławionym przez papieża lub biskupa

oraz po odmówieniu „Wierzę w Boga” można uzyskać odpust zupełny.

 

     Tego też  dnia też obchodzi swoje imieniny Pan Piotr – nasz kościelny, któremu życzymy przede wszystkim dobrego zdrowia, wytrwałości i pogody ducha zarówno w spełnianiu obowiązków jak i w życiu prywatnym.

 1. We wtorek 30. czerwca  zakończenie nabożeństw do Najświętszego Serca Pana Jezusa 15 minut przed Mszą Świętą wieczorną. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.​​​​​​​
 2. Rozpoczęły się upragnione przez dzieci młodzież i nauczycieli wakacje. Niech będą one dla nas czasem zbliżenia do Boga, okazją do pogłębienia naszej wiary.

 

     Jako ludzie wierzący pamiętajmy, że nie ma wakacji od niedzielnej Mszy Świętej

     i codziennego pacierza.

 1. W miesiącach lipcu i sierpniu, Msze Święte w dni powszednie będą odprawiane jedynie o godzinie 700 i 1800, nie ma Mszy Świętej o godzinie 1730
 2. Przypominamy, iż w czasie wakacji (w lipcu i sierpniu) biuro parafialne czynne będzie tylko po południu od 1600 do 1700, jedynie w sprawach ważnych po porannej Mszy Świętej do godziny 800. Bardzo proszę o zrozumienie dla kapłanów i życzliwe przyjęcie tej zmiany na okres wakacji.
 3. W tym tygodniu przypadają też Dni Eucharystyczne – Pierwszy Czwartek, Pierwszy  Piątek i Pierwsza Sobota miesiąca lipca . Zapraszamy do liczniejszego udziału w nabożeństwach.

 

W Pierwszy Piątek, gdzie obchodzimy święto św. Tomasza Apostoła  spowiedź pół godziny przed Mszą Świętą .

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze  bogatego w treści, tygodnika  Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Tradycyjnie rozprowadzany  jest przed kościołem. 

      Serdecznie zachęcam.

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

14. Niedziela zwykła =A= 05.07.2020 r.

 

 1. Liturgia dzisiejszej niedzieli podkreśla, że nie możemy zbudować naszego życia tu na Ziemi sami, lecz potrzebujemy Boga. Potrzebujemy się z Nim spotkać, słuchać Go i do Niego mówić.

Tak więc w tej naszej modlitwie otwierajmy się na Boga i mówmy naszemu Panu, że Go potrzebujemy, że na Niego – Jego Łaskę i Mądrość cały czas liczymy.

 

 1. W bieżącym tygodniu przypadają wspomnienia:
  • W poniedziałek - Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz. zak.,
  • W środę - Św. Jana z Dukli – kapłana,
  • W sobotę – Św. Benedykta, Opata, Patrona Europy
 2. Przez wakacje w dni powszednie Msze Św. naszym kościele o godzinie 700 i o godzinie 1800 nie ma Mszy Św. o godzinie 1730 . W niedziele rozkład Mszy Św. bez zmian.
 3. Trwają wakacje i urlopy. Mamy dużo więcej wolnego czasu, pamiętajmy więc o niedzielnej Mszy Świętej i codziennej modlitwie. Pogłębiajmy też naszą wiedzę religijną poprzez lekturę Pisma Świętego i prasy katolickiej, która jest do nabycia w naszym kościele.

 

 1. W czasie wakacji (w lipcu i sierpniu) biuro parafialne czynne będzie tylko po południu od 1600 do 1700, jedynie w sprawach ważnych po porannej Mszy Świętej do godziny 800. Bardzo proszę o zrozumienie dla kapłanów i przyjęcie tej zmiany na okres wakacji.

 

 1. Serdecznie dziękuję za pomoc Ks. neoprezbiterowi Bartoszowi Kwiatkowskiemu, który zakończył miesięczny czas po święceniach i od 1.lipca podjął pracę wikariusza

      w jednej z toruńskich parafii.

     Życzymy Ks. Bartoszowi wielu Bożych Łask, błogosławieństwa Bożego i obfitych owoców na              rozpoczynającej się właśnie „życiowej drodze kapłańskiej posługi”.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej, szczególnie zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim.

Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem. Serdecznie zachęcam.

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .