Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
- II NIEDZIELA ZWYKŁA =A=19.01.2020 r.

1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego zwany okresem zwykłym. Przez 34 niedziele będziemy rozważać wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa, których ukoronowaniem będzie Jego Śmierć,
 Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.
2. Dzisiejsza niedziela jest też przeżywana jako Światowy Dzień Migranta. „«Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi,
 jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki 
(por. Mt 25,35.43)». W tym kontekście pragnę potwierdzić, mówił Papież Franciszek, że nasza wspólna odpowiedź mogłaby być osnuta na czterech czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować”.

3. Jesteśmy w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”.
Módlmy się więc, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i aby nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem. Zachęcamy do serdecznej modlitwy, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem.
W niedzielę 19 stycznia o godzinie 14.00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim będzie miało miejsce Nabożeństwo Ekumeniczne
z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii.
Natomiast 20 stycznia (poniedziałek) o godzinie 17.00 takie Ekumeniczne Nabożeństwo z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii będzie miało miejsce w kościele pw. Św. Wojciecha w Działdowie.
Na wymienione nabożeństwa jak najserdeczniej Wspólnotę parafialną zapraszam.
4. Dzisiejsza niedziela to dzień szczególnej modlitwy i ofiary
w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów w Diecezji pracujących.
Ofiary zbierane w całej naszej Diecezji przeznaczane są właśnie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
Za składane na cel ofiary składam już dziś serdeczne
„Bóg zapłać”.
5. Msze Święte w ciągu tygodnia w czasie trwania kolęd o godzinie 7.00 i 18.30 , natomiast biuro parafialne czynne tylko do południa od godziny 8.00 do 9.00 z wyjątkiem sobót i świąt Kościelnych.
6. W tym tygodniu przypadają też wspomnienia
a. we wtorek św. Agnieszki dziewicy i męczennicy,
b. w piątek Św. Franciszka Salezego Bpa i doktora Kościoła,
c. w sobotę święto nawrócenia św. Pawła Apostoła
7. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści 
 tygodnik Niedziela (od stycznia 6 złotych). Serdecznie zachęcam.
8. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .
9. Trwa nadal w naszej parafii kolęda. 

.

Drodzy Parafianie!

 

Minęło już 12 miesięcy innego niż poprzednie, dziwnego, trudnego, dla wielu bardzo trudnego roku.

Jak pamiętamy w okresie Wielkanocnym Kościoły były zamknięte dla wiernych, następnie ograniczenia ilościowe, dzisiaj ze względów bezpieczeństwa maseczki, konieczność zachowania odległości, środki dezynfekcyjne, wciąż niestabilna liczba zachorowań

i związane z tym strefy zagrożeń, a co za tym idzie i obostrzeń narzucanych przez Rządzących.

Dlatego też po sugestii ze strony prowadzących Misje – Salezjanów

i wspólnym uzgodnieniu, ze względu na zagrożenie epidemiczne,

ufni Panu Bogu w szczęśliwe zakończenie tych trudnych dla każdego z nas doświadczeń zarówno duchowych jak i fizycznych przełożyliśmy termin Misji Świętych o rok (19 września 2021).

 

Pragnieniem moim jest, aby do Misji Świętych jako wotum dziękczynne za szczęśliwe zakończenie tych naszych ludzkich problemów pojawiły się w naszej świątyni dwa obrazy - św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny, łącznie ze sprowadzeniem relikwii świętej Zakonnicy .

 

Obrazy namaluje Pani artystka - malarka związana z UMK

w Toruniu - portrecistka od ponad 25 lat. Jak mówi o sobie : Podczas gdy koledzy pochylali się nad martwą naturą, ja zajmowałam się portretem. Przyznaję szczerze, że wyłapywałam z twarzy to, co w niej najważniejsze pewnie dlatego, że człowiek zawsze był w centrum mojego zainteresowania. Zatem będą to postaci rzeczywistych wymiarów, stworzone autorsko, a nie kopie , bowiem Pani malarka jest artystką a nie kopistką, podkreślam będą to dzieła autorskie.

Zawisną po obu stronach w nawie głównej naszego kościoła na wysokości balkonów, w zamian aktualnie wiszących w nawie bocznej, nie licujących już z powagą przedstawionych na nich postaci.

Te dwa obrazy - to jedno zamierzenie na najbliższe 12 miesięcy

do września 2021 roku.

W dalszej perspektywie jako całość wystroju Świątyni będą portrety Błogosławionych w strojach liturgicznych – Ks. Jerzego Popiełuszki i Stefana Wincentego Frelichowskiego jednego z patronów diecezji toruńskiej oraz patrona harcerzy polskich.

Zawisną one nad konfesjonałami przy wyjściu ze Świątyni – to zamierzenie podaję dla ogólnej wiedzy Parafian do realizacji w późniejszym terminie.

Na dziś priorytetem są postaci Św. Pawła II i Św. Siostry Faustyny.

Pani malarka po kilkukrotnych wizytach w naszym kościele

i przedyskutowaniu przedmiotu pracy wykonała szkice do obrazów, które dzisiaj po raz pierwszy możemy już oglądać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi problem z którym musimy się, Drodzy, zmierzyć jest bardziej przyziemny, jednak kluczowy, bo dbałość o zasoby parafii jest naszym przecież wspólnym obowiązkiem. Problemem tym jest wymiana więźby dachowej i dachu z osprzętem na budynku plebanii. W kolejnym etapie zgodnie z zaleceniem konieczna będzie renowacja elewacji tego budynku i schodów z balustradami – dla bezpieczeństwa wchodzących do biura.

Ekspertyzy budowlane i opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykazały konieczność kapitalnego remontu tego dachu.

Ponieważ są to wymogi konserwatorskie, zatem zdajemy sobie sprawę, że skala wydatków będzie i poważna.

Jest moi Drodzy ogromna życzliwość Samorządowców i Władz Powiatu Działdowskiego, którym leży na sercu nasze wspólne dobro. Dzięki tej życzliwości przyznano Parafii znaczące środki, które pokryją w pewnej części nasze wydatki.

Pomimo, że pora roku nie jest zbyt korzystna na rozpoczynanie tak dużych prac, to jednak - ponieważ budżet kieruje się własnymi prawami – jak zapewne wiemy, a zamknięcie roku budżetowego instytucji zbiega się z zakończeniem roku kalendarzowego - stąd środki finansowe jakie Powiat przeznaczył na to nasze przedsięwzięcie muszą być zaangażowane jeszcze do końca tego roku.

Podobnie sprawa się ma z pozwoleniami na ww. prace.

Te piętrzące się terminy spowodowane są długim procesem oczekiwania na decyzje odpowiednich czynników - pośrednio,

a może i wprost powodowane to było sytuacją zagrożenia epidemicznego.

 

Wszystkie pozwolenia na wykonanie prac są gotowe, stąd

i konieczność ich rychłego rozpoczęcia.

 

Ufam, że Wasze, Drodzy Moi, zaangażowanie w sprawy Parafii nie zmalało i tak jak wcześniej daliśmy radę remontowi części wieży kościoła, pomieszczeń okalających i zakrystii wraz z wyposażeniem i wymianą instalacji elektrycznej - tak również, ufam, przy zaangażowaniu wszystkich i każdego z osobna na miarę możliwości, sprostamy tym nowym, stojącym przed nami zadaniom.

Członkowie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej świadomi konieczności podjęcia tych zamierzeń wyrazili pełną aprobatę do ich realizacji.

Musimy mieć, Drodzy, tę świadomość, że nasz udział, mimo życzliwości i zaangażowania Samorządowców i Władz Powiatu Działdowskiego, i tak będzie musiał być znaczący.

 

Gdyby więc ktoś w szczególny sposób był dziś nimi zainteresowany to zapraszam do kancelarii parafialnej - wtedy przybliżę ich szczegóły.

Bardzo liczę, Siostry i Bracia na Wasz pozytywny oddźwięk - bo to przecież nasze wspólne dobro, czyli nasza wspólna sprawa.

Już dziś doświadczeniem lat poprzednich – informuję , iż poproszę też Was Drodzy Moi o dodatkową pomoc w formie „koperty remontowej” podczas wizyty duszpasterskiej – zwanej kolędą.

Gdyby byli chętni do sponsoringu grupowego, czy też indywidualnego naszych obrazów czy też remontu i mieliby życzenie dokonać wpłat – konto podane jest na stronie parafii pod adresem:

www://parafia-pod-krzyzem-dzialdowo.pl

W nadziei na pozytywną, choć trudną i wymagającą od każdego z nas zaangażowania tak modlitewnego jak i materialnego, realizację naszych zamierzeń już dziś pełen ufności

- serdecznym „Bóg zapłać” dziękuję.

Na kolejnych etapach prac będę Was, Drodzy na bieżąco informował o sytuacji w tych sprawach.

 

Jednocześnie serdecznie dziękuję Panom, którzy wykonali projekty i kosztorysy oraz zadeklarowali nadzór budowlany naszych prac remontowych - jako dar dla Parafii.

 

Bóg zapłać – Ks. Kan. Stanisław Kadziński – Proboszcz.

Foto : Ewelina  Olszewska

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- 2 NIEDZIELA ZWYKŁA =C= 16.01.2022 r.

 

 1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego zwany okresem zwykłym. Przez 34 niedziele będziemy rozważać wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa, których ukoronowaniem będzie Jego Śmierć, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.

 

 1. Dzisiejsza niedziela jest też przeżywana również jako Światowy Dzień Migranta.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest od 1914 roku. Jest pomyślany jako okazja do pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec migrantów.

Wędrując razem z migrantami i uchodźcami, Kościół stara się zrozumieć przyczyny leżące

u źródeł migracji, a także pracować nad przezwyciężeniem ich negatywnych skutków oraz ukazywać ich pozytywne efekty dla wspólnot, z których pochodzą migranci, dla tych,

w których przebywają czasowo, i docelowych.

 

 1. Od 18 stycznia do 25 stycznia obchodzimy tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku przeżywany pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt.2,2).

Módlmy się więc, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i aby nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem.

 

 1. Dzisiejsza niedziela to dzień szczególnej modlitwy i ofiary w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów

w Diecezji pracujących.

 

Ofiary zbierane w całej naszej Diecezji przeznaczane są właśnie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.

 

Za składane na cel ofiary składam serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 

 

 

 1. W tym tygodniu przypadają też wspomnienia

 

  1. w środę Św. Józefa Sebastiana Pelczara Bpa,
  2. w piątek św. Agnieszki dziewicy i męczennicy

 

 1. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści tygodnik Niedziela. Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone

w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

Boże Narodzenie =A= 25.12.2022 r.

 

 1. Drodzy! Siostry i Bracia!

Boże Narodzenie mówi, że Bóg przyszedł i jest z nami.

Niech więc ta prawda rodzi w nas radość, pokój i miłość, niech umacnia nadzieję.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

my Duszpasterze parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,

łamiąc się z Wami opłatkiem, życzymy Wam Drodzy Parafianie,

Waszym Gościom i Sympatykom naszego Kościoła,

zgodnie z wolą Bożą i według pragnienia Serc Waszych, wielu głębokich i radosnych przeżyć,

wewnętrznego spokoju, wytrwałości, radości oraz błogosławieństwa Bożego

w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2023 Roku.

 

By Jezus Chrystus rodził się w Waszych sercach wciąż na nowo.

By obdarzał pokojem, radością i odwagą życia.

By usuwał wszelki lęk i pomagał ufać Bogu w każdej sytuacji.

 

Bądźmy, Drodzy! razem na Święta.

Bądźmy razem w Nowym 2023 Roku.

Msze Św. dzisiejszej Uroczystości według rozkładu niedzielnego .

Jutro drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – święto Świętego Szczepana, diakona - pierwszego Męczennika w dziejach Kościoła. Rozkład Mszy Świętych niedzielny.

 

Taca drugiego dnia świąt od lat tradycyjnie przeznaczona jest decyzją naszego Ks. Bpa. Ordynariusza na dalszą renowację Katedry – Matki wszystkich Kościołów, za co już dziś składam drogim ofiarodawcom serdeczne „Bóg zapłać”.

 

Z racji tego, że Święto Świętej Rodziny przypada w dzień powszedni (piątek) – przypadającą na ten dzień okolicznościową zbiórkę na Fundusz Obrony Życia, przeprowadzimy w drugi dzień Świąt,zgodnie z zarządzeniem KEP potwierdzonym przez Kurię Diecezjalną Toruńską.

 

 1. Od 27 grudnia czyli od wtorku, gdzie obchodzimy święto Św. Jana Apostoła Ewangelisty rozpocznie się w naszej parafii wizyta duszpasterska zwana kolędą. – rozkład w gablocie.

 

 1. Msze Św. wieczorne w dni powszednie do 30 grudnia będą odprawiane tylko o godzinie 1730

       - nie będzie już Mszy o godz. 18.

 

31 grudnia Msze Święte o godzinie 7.00 i 16.00 – do uczestnictwa w której na zakończenie roku serdecznie zapraszam.

 

Od 2 stycznia do 28 stycznia - podczas kolęd Msze Święte w dni powszednie o godzinie 7.00. Nie będzie Mszy Świętych wieczornych.

Ze względu na okoliczność kolędy – od 27 grudnia do 28 stycznia Kaplica Adoracji będzie wyłączona.

 

 1. W piątek 30 grudnia to święto Św. Rodziny. Módlmy się więc, by Święte Rodzina stawała się dla nas pociągającym przykładem, żebyśmy doświadczali w naszych rodzinach piękna i prostoty wzajemnego obdarowywania się miłością. Żeby to nas zachwycało, pociągało i czyniło zdolnymi do ofiarowania całego życia Bogu.

 

 1. W sobotę 31. grudnia o godzinie 1600 Msza Święta dziękczynno-błagalna wraz z nabożeństwem na zakończenie Starego Roku.

 

Zapraszam serdecznie wszystkich Parafian, abyśmy wspólnie podziękowali Panu Bogu za wszelkie od Niego dotychczas otrzymywane łaski, z prośbą o Jego dalszą opiekę, błogosławieństwo, łaskę zdrowia, orędownictwo Matki Bożej dla Naszej Wspólnoty Parafialnej na Nowy Rok Pański 2020.

 

 1. W przyszłą niedzielę przypada Nowy Rok

pierwsza Msza Święta tego dnia o godzinie 9.15 – nie ma Mszy Świętej o godzinie 7.30.

Rok Pański 2023 – Nowy Rok

– Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

 

 1. Ufni w pomoc Bożą i opiekę Matki Najświętszej rozpoczynamy Nowy 2023 Rok Pański ,obyśmy go wszyscy przeżyć mogli w zdrowiu, spokoju i pomyślności, wolni od smutków, cierpień i nieszczęść, prośmy o to dzisiaj gorąco Jezusa i Maryję.

 

 

 1. Dziś obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Międzynarodowy Dzień Pokoju.

Święto zostało ustanowione przez papieża Pawła VI w 1967 roku.

 

Z tej okazji każdego roku papież wydaje do wszystkich ludzi dobrej woli orędzie związane z tematyką pokoju.

 

 

 1. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne – pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca stycznia. Zachęcamy do liczniejszego udziału w Mszach Świętych. Ze względu na spowiedź przed Świętami Bożego Narodzenia nie ma dodatkowych godzin spowiedzi w te dni. Jedynie spowiadamy pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Nie ma też dodatkowego spotkania dla kandydatów do bierzmowania i dzieci pierwszokomunijnych.

 

Zapraszamy na Mszę Świętą w uroczystość Trzech Króli i do wzięcia udziału w „Orszaku Trzech Króli”.

 

W miesiącu styczniu nie ma odwiedzin chorych w domach.

 

 1. W piątek – 6 stycznia przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w polskiej tradycji zwane uroczystością Trzech Króli, w tym dniu Msze Św. w naszym kościele wg. rozkładu niedzielnego. Na Mszach Św. poświęcenie kredy, kadzidła i mirry.

 

 

Kolekta z tego dnia oraz poświęcenia kredy, kadzidła i mirry przeznaczona jest na Misje Święte. Wypisanie na drzwiach naszych domów liter K+M+B jest publicznym przyznaniem się do wiary w Jezusa Chrystusa, którego odnaleźli Trzej Królowie w Betlejem i oddali Mu Pokłon.

 

Orszak Trzech Króli wyruszy z placu przy kościele św. Wojciecha po Mszy św. o godzinie 1200 i uda się ulicami Konopnickiej Hallera, Jagiełły, Plac Mickiewicza do naszego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

- u nas przewidywany jest po Mszy św. o godzinie 1230.

 

Zapraszamy do wspólnego udziału w tym Orszaku.

Tego dnia poświęcamy również i wodę, którą zabieramy do swoich domów.

 

 1. Od 2 stycznia do 28 stycznia - podczas kolęd Msze Święte w dni powszednie o godzinie 7.00. Nie będzie Mszy Świętych wieczornych.

 

Ze względu na okoliczność kolędy do 28 stycznia Kaplica Adoracji będzie wyłączona.

 

 1. Siostry i Bracia! Oby ten 2023 rok, który dzisiaj rozpoczynamy, był dla nas dobrym i szczęśliwym, a Matka Boża będzie nas miała w swojej szczególnej opiece.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- NIEDZIELA CHRZTU PANA JEZUSA =A= 8.01.2023 r.

 

 1. Drodzy!

Niedzielą Chrztu Pańskiego kończymy okres Bożego Narodzenia. Wprawdzie w polskiej tradycji kolędy śpiewamy aż do 2 lutego i adorujemy Żłóbek ale w liturgii Kościoła odchodzimy już od wspominania faktu narodzin Jezusa, czy wizyty, którą złożyli Mesjaszowi Trzej Mędrcy i wędrujemy nad rzekę Jordan, gdzie ten sam Jezus przyjmuje chrzest.

Poprzez przyjęcie chrztu Jezus wziął na swoje barki ciężar naszych grzechów. Obciążony ludzkimi grzechami wstępuje do wód Jordanu, by przyjąć chrzest i rozpocząć realizację dzieła Odkupienia człowieka, którego finałem będzie droga krzyżowa, Golgota i śmierć na drzewie Krzyża oraz chwalebne Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.

 

 1. Dzisiejsza niedziela jest drugą niedzielą miesiąca stycznia, więc taca tradycyjnie jest kolektą gospodarczą.

 

Dziękuję za życzliwe podejście, do tych naszych gospodarczych przedsięwzięć, których postęp możemy obserwować. Za wszelkie ofiary dziś złożone, zapewniając o osobistej modlitwie, składam serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 1. Przyszła niedziela - to dzień szczególnej modlitwy i ofiary w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

 

Stąd też w całej naszej Diecezji odbywać się będzie zbiórka przeznaczana na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów w Diecezji pracujących.

 

Za składane na cel ofiary, imieniem społeczności Seminaryjnej składam już dziś serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 

 1. Wszystkim, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, jako proboszcz, przypominam, iż na trzy miesiące przed planowanym terminem Młodzi zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem załatwienia wszelkich formalności.

 

 1. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści tygodnik Niedziela. Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone

w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- II NIEDZIELA ZWYKŁA =A= 15.01.2023 r.

 

 1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego zwany okresem zwykłym.

    Przez 34 niedziele będziemy rozważać wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa,

    których ukoronowaniem będzie Jego Śmierć, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.

 

 

 1. W dniu jutrzejszym (poniedziałek) przypada Światowy Dzień Migranta.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest od 1914 roku. Jest pomyślany jako okazja do pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec migrantów.

 

Wędrując razem z migrantami i uchodźcami, Kościół stara się zrozumieć przyczyny leżące u źródeł migracji, a także pracować nad przezwyciężeniem ich negatywnych skutków oraz ukazywać ich pozytywne efekty dla wspólnot, z których pochodzą migranci, dla tych, w których przebywają czasowo, i docelowych.

 

 1. Jesteśmy w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan.

    W tym roku przeżywanym pod hasłem „Czyńcie dobro - szukajcie sprawiedliwości” .

Módlmy się więc, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i aby nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem.

 

 

 1. Dzisiejsza niedziela to dzień szczególnej modlitwy i ofiary w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego  w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów w Diecezji pracujących.

 Ofiary zbierane dziś w całej naszej Diecezji przeznaczane są właśnie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.

 

Za złożone na cel ofiary imieniem Rektora jak i Społeczności Kleryckiej składam Wspólnocie Parafialnej serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 1. W tym tygodniu przypadają też wspomnienia

 

  1. We wtorek Św. Antoniego - Opata
  2. W czwartek Św. Józefa Sebastiana Pelczara Bpa
  3. W sobotę św. Agnieszki dziewicy i męczennicy

 

 

 1. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści tygodnik Niedziela. Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone  w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- 3- NIEDZIELA ZWYKŁA =A= 22.01.2023r.

 

 1. W dzisiejszą trzecią niedzielę zwykłą wraz z kościołem powszechnym przeżywamy już po raz czwarty NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO, gdzie Ojciec Święty Franciszek wskazuje na ścisłe powiązanie Biblii z wiarą, Eucharystią i Sakramentami.

Idzie to w parze z hasłem Roku Duszpasterskiego, który niedawno rozpoczęliśmy pod hasłem „Wierzą w Kościół Chrystusowy”.

Jak miejscem głoszenia Ewangelii przez Pana Jezusa była Galilea, tak dziś jest nim każde miejsce, w którym przebywa Jego apostoł i nie waha się wzywać do nawrócenia.

Niech więc każdy z nas staje się apostołem Pana w naszych niełatwych czasach. Bo być w pełni wierzącym katolikiem, a nie ewangelizować , to tak, jakby widzieć śmiertelnie chorych i nie zanieść im recepty, którą się otrzymało z pewnych dłoni.

My posiadamy ten właściwy i jedyny lek, który może pomóc ludziom XXI wieku – Jezusa Zmartwychwstałego.

 

 1. W środę 25. stycznia kończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześci­jan pod hasłem „Czyńcie dobro - szukajcie sprawiedliwości”.

Niestety, niemal codziennie dowiadujemy się o różnych podziałach między ludźmi.

Dzielą ich rasy, systemy polityczno-ekono­miczne, dzieli bogactwo, strefy wpływów, biznes, poglądy. Skut­kiem tych podziałów są częste i narastające konflikty, w których giną ludzie, panuje głód i nędza.

Dlatego to Jezus modlił się o jedność: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”.

Jak większość z nas zapewne pamięta słowa Jana Pawła II, który na temat ekumenizmu powiedział: „Ekume­nizm nie jest wyłącznie wewnętrzną sprawą Wspólnot Chrześcijań­skich.

Jest to sprawa miłości, którą Bóg w Jezusie Chrystusie pragnie ogarnąć całą ludzkość, a więc stawianie przeszkód tej miłości jest zniewagą wobec Niego i wobec zamiaru zgromadzenia wszystkich w Chrystusie" (s. 819).

Módlmy się więc, abyśmy byli odpowiedzialni tak za siebie jak i za drugich.

 

 1. W tym tygodniu obchodzimy
  1. We wtorek – św. Franciszka Salezego – bpa i dra Kościoła
  2. W środę - Święto nawrócenia Św. Pawła Apostoła,
  3. W czwartek – św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa,
  4. W sobotę wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu - kapłana i dra Kościoła,

 

 1. 29. Stycznia od godziny 14.00 odbędzie dodatkowa kolęda

u tych Parafian, którzy nie mogli przyjąć kapłana, lub nie będą mogli przyjąć w najbliższym tygodniu,

w wyznaczonych terminach, a zgłosili, lub w nadchodzącym tygodniu zgłoszą chęć przyjęcia duszpasterza

w terminie dodatkowym.

 

 1. W tym tygodniu został oddany do renowacji obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, na czas renowacji w jego miejscu zawieszony został ten oto baner. Po renowacji obraz wróci na swoje miejsce. Renowacja wiązać się będzie z naszym – jako Parafii zaangażowaniem finansowym. Proszę o zrozumienie i życzliwość w tym względzie.

 

 1. Rozpoczęły się ferie dla dzieci i młodzieży naszego województwa, niech będą one czasem bezpiecznego wypoczynku, ale również czasem zbliżenia do Boga, okazją do pogłębienia naszej wiary.

Jako ludzie wierzący pamiętajmy, że nie ma ferii od niedzielnej Mszy Świętej i codziennego pacierza.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem.

Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- 4 - NIEDZIELA ZWYKŁA =A= 29.01.2023 r.

 

 

 1. W dzisiejszej Ewangelii – w Kazaniu na Górze- Chrystus pokazuje nam drogę błogosławieństw, czyli prawdziwego szczęścia. Błogosławieństwa te są obietnicą królestwa dla nawróconych. Nam tą drogą trzeba iść. Odważnie iść pod prąd, aby Jezus podał nam rękę. Wtedy już tu na Ziemi będziemy budowali szczęście, które zostanie przedłużone na całą wieczność. Dobra tego Świata wprawdzie przeminą, a Boże szczęście przyniesie nam radość, której nie jesteśmy w stanie po ludzku w żaden sposób opisać.

 

 1. We wtorek 31. stycznia obchodzimy wspomnienie Św. Jana Bosko - Św. Kapłana, założyciela zgromadzeń zakonnych, wielkiego wychowawcy dzieci i młodzieży.

 

 1. W czwartek przypada święto Ofiarowania Pańskiego. Przychodzimy tego dnia do kościoła z gromnicami, które są błogosła­wione i zapalane w świątyni. 

Tego dnia Msze Święte z kazaniami okolicznościowymi o godzinie 700, 1000, 1700 i 1800.

Starajmy się aby w każdym domu była poświęcona świeca zwana gromnicą, którą to zapalamy w czasie różnych niebezpieczeństw, a także podajemy do rąk umierającym.

 

Uroczystością Matki Bożej Gromnicznej żegnamy też Żłóbek.

Ogień, na który będziemy spoglądać, ma nam przypomnieć o dwóch sprawach:

 

 • po pierwsze, że Jezus jest światłem „[...] na oświecenie pogan [...]" (Łk 2,32),
 • po drugie, że życie chrześcijanina ma jaśnieć jak pochodnia, ma płonąć jak czysta woskowa świeca.        (por. Mt 5,16).

 

Niech więc życie każdego chrześcijanina płonie jak czysta woskowa świeca, niech płonie ogniem Ducha Bożego, który rozpala w naszych sercach Je­zus. I niech to życie płonie, trzymane w rękach Maryi, przez którą na nowo możemy ofiarować się Bogu.

 

         Tego dnia obchodzimy również 27. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, gdzie modlimy się za te wszystkie

konsekrowane Oso­by, aby mogły wytrwać w swoich postanowie­niach i złożonych ślubach.

W ten sposób wynagradzamy Im Ich nieustanną modlitwę za świat, za Kościół i za każdego z nas.

Okazujemy Im również naszą wdzięczność za Ich serce oddane Bogu i Kościołowi.

 

Stąd też w całej Polsce tego dnia zbierane są ofiary na zakony Klauzurowe, a w naszej Diecezji przeznaczane są na utrzymanie Klasztoru Sióstr Karmelitanek w Łasinie, które to Siostry codziennie modlą się w intencji całej naszej Diecezji, i w różnych intencjach, o które ludzie Siostry proszą.

 

Za wszelkie zatem na ten cel złożone ofiary , imieniem Przeoryszy Zakonu, jak i naszego Księdza Biskupa Ordynariusza składam Wam Drodzy serdeczne Bóg zapłać.

 

 1. W tym tygodniu przypadają:

Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota m-ca lutego.

 

  1. W Pierwszy Czwartek modlimy się o powołania kapłańskie

i zakonne szczególnie z naszej parafialnej wspólnoty,

  1. W Pierwszy Piątek zapraszamy czcicieli Serca Pana Jezusa, spowiedź w nadchodzący pierwszy Piątek, ze względu na trwające ferie zimowe, jedynie przed Mszami Świętymi.

 

Choć trwają ferie dla dzieci i młodzieży, przypominam i na prośbę rodziców odpowiadam, że można skorzystać z Sakramentu Spowiedzi Świętej wszędzie tam, gdzie ewentualnie młodzież i dzieci przebywają, bądź też skorzystać z tego Sakramentu w jakimś najbliższym czasie, choćby w pierwszą niedzielę miesiąca lutego przed każdą Mszą Świętą.

 

  1. W Pierwszą Sobotę zapraszamy rodzinę Różańcową na swoje comiesięczne spotkanie

 

 1. Od poniedziałku - 30 stycznia – Msze Święte w dni powszednie (po kolędach) według rozkładu powszedniego czyli o godzinie 7.00 , 17.30 i 18.00, od tego dnia Biuro Parafialne będzie czynne w godzinach tradycyjnego urzędowania. Od tego poniedziałku zapraszam też do Kaplicy Adoracji.

 

 1. Dziś (w niedzielę 29 stycznia) od godziny 1400 dodatkowa kolęda u tych Parafian, którzy nie mogli przyjąć kapłana w wyznaczonych terminach, a zgłosili chęć przyjęcia duszpasterza.

 

Rozkład kolędy na dzień dzisiejszy wg. ustalonych zgłoszeń.

 

 1. Chorych w domach w miesiącu lutym odwiedzimy 18 lutego (w sobotę) od godzin rannych.

 

 1. Dodatkową kolędą w dniu dzisiejszym kończymy odwiedziny duszpasterskie w naszej Parafii.

Pragniemy jako duszpasterze gorąco podziękować wszystkim Tym Rodzinom, które po czasie wymuszonej przerwy spowodowanej pandemią, z życzliwością otwierały drzwi swoich domów przed kolędującym kapłanem, a także dziękujemy za ofiary składane podczas kolędy – te indywidualne, które pozwolą na, między innymi, uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem parafii na rzecz instytucji świeckich

i kościelnych.

Serdecznie dziękuję również za dodatkowe ofiary, które pozwolą nam – jako parafii - na częściowe uregulowanie zobowiązań finansowych wynikłych z prac, które w większości zakończyliśmy oraz tych które trwają nadal na obiekcie kościoła i plebanii.

Serdecznym Bóg zapłać pragnę podziękować Wam kochani za wasze zrozumienie i troskę o nasze wspólne dobro jakim jest majątek parafii.

Dziękuję za zainteresowanie jakie wykazywaliście, Drodzy, podczas wizyt duszpasterskich, naszymi wspólnymi problemami. Dla mnie jako proboszcza jest to bardzo budujące, że sprawy parafii są naszymi wspólnymi sprawami – jeszcze raz za wszelką okazaną podczas kolędy życzliwość serdecznie dziękujemy - „Bóg zapłać”.

Dziękujemy również Rodzinom za życzliwość okazywaną wobec towarzyszących nam podczas kolędy ministrantów.

Dziękując za wszelkie dobro, którego doświadczaliśmy, jak zawsze, jako duszpasterze zapewniamy, o naszej osobistej pamięci modlitewnej.

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem. Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone

w gablocie - proszę o zapoznanie się .

 

 1. Moi Drodzy, wszystkim, którzy w bieżącym tygodniu obchodzić będą swoje imieniny, urodziny bądź inne jubileusze, jako duszpasterze Parafii życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia duszy i ciała, błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej. Szczęść Boże.