Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
- II NIEDZIELA ZWYKŁA =A=19.01.2020 r.

1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego zwany okresem zwykłym. Przez 34 niedziele będziemy rozważać wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa, których ukoronowaniem będzie Jego Śmierć,
 Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.
2. Dzisiejsza niedziela jest też przeżywana jako Światowy Dzień Migranta. „«Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi,
 jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki 
(por. Mt 25,35.43)». W tym kontekście pragnę potwierdzić, mówił Papież Franciszek, że nasza wspólna odpowiedź mogłaby być osnuta na czterech czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować”.

3. Jesteśmy w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”.
Módlmy się więc, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i aby nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem. Zachęcamy do serdecznej modlitwy, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem.
W niedzielę 19 stycznia o godzinie 14.00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim będzie miało miejsce Nabożeństwo Ekumeniczne
z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii.
Natomiast 20 stycznia (poniedziałek) o godzinie 17.00 takie Ekumeniczne Nabożeństwo z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii będzie miało miejsce w kościele pw. Św. Wojciecha w Działdowie.
Na wymienione nabożeństwa jak najserdeczniej Wspólnotę parafialną zapraszam.
4. Dzisiejsza niedziela to dzień szczególnej modlitwy i ofiary
w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów w Diecezji pracujących.
Ofiary zbierane w całej naszej Diecezji przeznaczane są właśnie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
Za składane na cel ofiary składam już dziś serdeczne
„Bóg zapłać”.
5. Msze Święte w ciągu tygodnia w czasie trwania kolęd o godzinie 7.00 i 18.30 , natomiast biuro parafialne czynne tylko do południa od godziny 8.00 do 9.00 z wyjątkiem sobót i świąt Kościelnych.
6. W tym tygodniu przypadają też wspomnienia
a. we wtorek św. Agnieszki dziewicy i męczennicy,
b. w piątek Św. Franciszka Salezego Bpa i doktora Kościoła,
c. w sobotę święto nawrócenia św. Pawła Apostoła
7. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści 
 tygodnik Niedziela (od stycznia 6 złotych). Serdecznie zachęcam.
8. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .
9. Trwa nadal w naszej parafii kolęda. 

.

„W kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 §16 ust. 8)”.

 

bp Józef Szamocki

Wikariusz Generalny

Drodzy Parafianie!

 

Minęło już 12 miesięcy innego niż poprzednie, dziwnego, trudnego, dla wielu bardzo trudnego roku.

Jak pamiętamy w okresie Wielkanocnym Kościoły były zamknięte dla wiernych, następnie ograniczenia ilościowe, dzisiaj ze względów bezpieczeństwa maseczki, konieczność zachowania odległości, środki dezynfekcyjne, wciąż niestabilna liczba zachorowań

i związane z tym strefy zagrożeń, a co za tym idzie i obostrzeń narzucanych przez Rządzących.

Dlatego też po sugestii ze strony prowadzących Misje – Salezjanów

i wspólnym uzgodnieniu, ze względu na zagrożenie epidemiczne,

ufni Panu Bogu w szczęśliwe zakończenie tych trudnych dla każdego z nas doświadczeń zarówno duchowych jak i fizycznych przełożyliśmy termin Misji Świętych o rok (19 września 2021).

 

Pragnieniem moim jest, aby do Misji Świętych jako wotum dziękczynne za szczęśliwe zakończenie tych naszych ludzkich problemów pojawiły się w naszej świątyni dwa obrazy - św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny, łącznie ze sprowadzeniem relikwii świętej Zakonnicy .

 

Obrazy namaluje Pani artystka - malarka związana z UMK

w Toruniu - portrecistka od ponad 25 lat. Jak mówi o sobie : Podczas gdy koledzy pochylali się nad martwą naturą, ja zajmowałam się portretem. Przyznaję szczerze, że wyłapywałam z twarzy to, co w niej najważniejsze pewnie dlatego, że człowiek zawsze był w centrum mojego zainteresowania. Zatem będą to postaci rzeczywistych wymiarów, stworzone autorsko, a nie kopie , bowiem Pani malarka jest artystką a nie kopistką, podkreślam będą to dzieła autorskie.

Zawisną po obu stronach w nawie głównej naszego kościoła na wysokości balkonów, w zamian aktualnie wiszących w nawie bocznej, nie licujących już z powagą przedstawionych na nich postaci.

Te dwa obrazy - to jedno zamierzenie na najbliższe 12 miesięcy

do września 2021 roku.

W dalszej perspektywie jako całość wystroju Świątyni będą portrety Błogosławionych w strojach liturgicznych – Ks. Jerzego Popiełuszki i Stefana Wincentego Frelichowskiego jednego z patronów diecezji toruńskiej oraz patrona harcerzy polskich.

Zawisną one nad konfesjonałami przy wyjściu ze Świątyni – to zamierzenie podaję dla ogólnej wiedzy Parafian do realizacji w późniejszym terminie.

Na dziś priorytetem są postaci Św. Pawła II i Św. Siostry Faustyny.

Pani malarka po kilkukrotnych wizytach w naszym kościele

i przedyskutowaniu przedmiotu pracy wykonała szkice do obrazów, które dzisiaj po raz pierwszy możemy już oglądać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi problem z którym musimy się, Drodzy, zmierzyć jest bardziej przyziemny, jednak kluczowy, bo dbałość o zasoby parafii jest naszym przecież wspólnym obowiązkiem. Problemem tym jest wymiana więźby dachowej i dachu z osprzętem na budynku plebanii. W kolejnym etapie zgodnie z zaleceniem konieczna będzie renowacja elewacji tego budynku i schodów z balustradami – dla bezpieczeństwa wchodzących do biura.

Ekspertyzy budowlane i opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykazały konieczność kapitalnego remontu tego dachu.

Ponieważ są to wymogi konserwatorskie, zatem zdajemy sobie sprawę, że skala wydatków będzie i poważna.

Jest moi Drodzy ogromna życzliwość Samorządowców i Władz Powiatu Działdowskiego, którym leży na sercu nasze wspólne dobro. Dzięki tej życzliwości przyznano Parafii znaczące środki, które pokryją w pewnej części nasze wydatki.

Pomimo, że pora roku nie jest zbyt korzystna na rozpoczynanie tak dużych prac, to jednak - ponieważ budżet kieruje się własnymi prawami – jak zapewne wiemy, a zamknięcie roku budżetowego instytucji zbiega się z zakończeniem roku kalendarzowego - stąd środki finansowe jakie Powiat przeznaczył na to nasze przedsięwzięcie muszą być zaangażowane jeszcze do końca tego roku.

Podobnie sprawa się ma z pozwoleniami na ww. prace.

Te piętrzące się terminy spowodowane są długim procesem oczekiwania na decyzje odpowiednich czynników - pośrednio,

a może i wprost powodowane to było sytuacją zagrożenia epidemicznego.

 

Wszystkie pozwolenia na wykonanie prac są gotowe, stąd

i konieczność ich rychłego rozpoczęcia.

 

Ufam, że Wasze, Drodzy Moi, zaangażowanie w sprawy Parafii nie zmalało i tak jak wcześniej daliśmy radę remontowi części wieży kościoła, pomieszczeń okalających i zakrystii wraz z wyposażeniem i wymianą instalacji elektrycznej - tak również, ufam, przy zaangażowaniu wszystkich i każdego z osobna na miarę możliwości, sprostamy tym nowym, stojącym przed nami zadaniom.

Członkowie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej świadomi konieczności podjęcia tych zamierzeń wyrazili pełną aprobatę do ich realizacji.

Musimy mieć, Drodzy, tę świadomość, że nasz udział, mimo życzliwości i zaangażowania Samorządowców i Władz Powiatu Działdowskiego, i tak będzie musiał być znaczący.

 

Gdyby więc ktoś w szczególny sposób był dziś nimi zainteresowany to zapraszam do kancelarii parafialnej - wtedy przybliżę ich szczegóły.

Bardzo liczę, Siostry i Bracia na Wasz pozytywny oddźwięk - bo to przecież nasze wspólne dobro, czyli nasza wspólna sprawa.

Już dziś doświadczeniem lat poprzednich – informuję , iż poproszę też Was Drodzy Moi o dodatkową pomoc w formie „koperty remontowej” podczas wizyty duszpasterskiej – zwanej kolędą.

Gdyby byli chętni do sponsoringu grupowego, czy też indywidualnego naszych obrazów czy też remontu i mieliby życzenie dokonać wpłat – konto podane jest na stronie parafii pod adresem:

www://parafia-pod-krzyzem-dzialdowo.pl

W nadziei na pozytywną, choć trudną i wymagającą od każdego z nas zaangażowania tak modlitewnego jak i materialnego, realizację naszych zamierzeń już dziś pełen ufności

- serdecznym „Bóg zapłać” dziękuję.

Na kolejnych etapach prac będę Was, Drodzy na bieżąco informował o sytuacji w tych sprawach.

 

Jednocześnie serdecznie dziękuję Panom, którzy wykonali projekty i kosztorysy oraz zadeklarowali nadzór budowlany naszych prac remontowych - jako dar dla Parafii.

 

Bóg zapłać – Ks. Kan. Stanisław Kadziński – Proboszcz.

Foto : Ewelina  Olszewska

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA PALMOWA =B= 28.03.2021 r.

 

 1. Siostry i Bracia , rozmyślamy dziś, czyli w Niedzielę Palmową, o męce naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie robimy tego tylko po to, aby przypomnieć sobie tamte bolesne, choć zbawienne dla nas wydarzenia. Chcemy przede wszystkim przez uroczyste odczytanie pełnego opisu Męki Pańskiej uwrażliwić nasze serca na ludzką niedolę, na nieszczęście bliźniego, jego ból, cierpienie lub smutek, szczególnie w przeżywanym stanie epidemii.

     Rozmyślamy o męce Chrystusa także po to, aby uczyć się od Weroniki i Szymona       tego, jak w trudnych sytuacjach pomagać.

     Jak to robić efektywnie i skutecznie.

     Tegoroczny Post – to, Drodzy, to już drugi z rzędu, szczególnie Wielki Post,                  przeżywany       najczęściej w domowym zaciszu z najbliższymi. Wszyscy                    musieliśmy się zatrzymać, by zadumać się nad sensem cierpienia, samotnością,        śmiercią i tym co jest dla nas szczególnie ważne – nad miejscem Boga

      w naszym życiu.

     Jedną z najwspanialszych rzeczy, jaką może uczynić człowiek, to pomóc                     swojemu Zbawicielowi w niesieniu krzyża.

     Niech każdy z nas w tę pomoc się włączy, bo Chrystus czeka w naszych bliźnich,

     czeka w tych, którzy są wokoło nas.

 

 1. W dniu dzisiejszym do kościoła wracają skarbonki Wielkopostne - jako nasza osobista jałmużna Wielkopostna. Tych którzy, nie przynieśli skarbonek w dniu dzisiejszym bardzo proszę o uczynienie tego do Wielkiego Piątku . Jednocześnie serdecznym „Bóg zapłać” bardzo dziękuję za zrozumienie, poważne i miłosierne potraktowanie naszych

     sióstr i braci w potrzebie.

 

 1. W Wielkim Tygodniu przeżywać będziemy:
  • Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa – uroczysta Msza Święta koncelebrowana Wieczerzy Pańskiej zostanie odprawiona o godzinie 1800.

    

 • Wielki Piątek – pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa – w tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii tylko Nabożeństwo Męki Pańskiej o godzinie 1800, na które składa się:
  • Liturgia Słowa,
  • Adoracja Krzyża (w tym roku bez ucałowania - głęboki ukłon podczas prywatnej adoracji)
  • Komunia Święta,

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

 

  • Wielka Sobota – Ceremonie Wielkosobotnie, rozpoczną się w naszym kościele o godzinie 1900. Prywatna adoracja przy Grobie Pańskim, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń , od godziny 9 rano do Ceremonii Wielkosobotnich.

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 MARCA 2021 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie

ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu epidemii oraz

zaleceń Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

OD DNIA 27 MARCA PRZEZ DWA TYGODNIE

W SPRAWOWANYM KULCIE RELIGIJNYM

- MSZY ŚWIĘTEJ LUB ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU,

UROCZYSTOŚCIACH ŚLUBNYCH i POGRZEBOWYCH

LICZBA UCZESTNIKÓW w ŚWIĄTYNI MOŻE MAKSYMALNIE WYNOSIĆ

1 os. na 20 m2 –

- LICZBY OSÓB PODANE NA DRZWIACH.

 

 1. W Wielką Sobotę, błogosławienie pokarmów od godziny 1200 do godziny 1700.

 

  • co pół godziny 1200, 1230 , 1300, 1330, 1400, 1430 , 1500, 1530 , 1600 , 1630 i 1700 - na placu przykościelnym przed figurą Matki Bożej.

 

  • W razie deszczu również co pół godziny 1200, 1230 , 1300, 1330, 1400, 1430 , 1500, 1530 , 1600 , 1630 i 1700  w Kościele.

 

Uwaga: Tego dnia parking dla samochodów zamknięty

 

 • W Kurkach, Zakrzewie, Księżym Dworze, Pierławce i Wysokiej

      od godziny 1000 do 1100.

 

 

Prosimy o przestrzeganie obostrzeń co do ilości osób

w świątyni, odległości oraz konieczności noszenia maseczek.

 

 1. W minionym tygodniu zakończyliśmy nasze rekolekcje Wielkopostne (które trwały od 22 lutego do 30 marca) połączone z ofiarą Mszy Świętych, podczas których była okazja do spowiedzi świętej, w ramach wizyty duszpasterskiej - kolędy.

 

     Wszystkim Parafianom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na naszą propozycję             takiej formy nabożeństwa wymuszonej zagrożeniem epidemicznym i wzięli udział       w tych naszych Mszach Świętych, za złożone wtedy ofiary składam

    serdeczne Bóg zapłać.

 

     Pozostając w modlitwie, jedocześnie ufam, że w następnym roku wróci                         możliwość  powrotu do tradycyjnej formuły wizyty duszpasterskiej.

 

 

 1. W związku z bardzo dynamiczną sytuacją w jakiej się znajdujemy, gdzie nie było wiadomym jaka będzie dopuszczona formuła Liturgii Świątecznych (mając w świadomości rok ubiegły), nie starałem się zabiegać o pomoc z Waszej, Drodzy strony na wystrój świąteczny Kościoła (Grobu i Ołtarza Wystawienia).

 

Dzisiaj wiemy, że Kościoły nie będą zamknięte, choć z dużymi ograniczeniami, dlatego proszę o to, aby ta nasza Świątynia w tym trudnym roku godnie wyglądała na te szczególne Święta.

Stąd dziś będzie możliwość wsparcia do puszek na ten cel.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie, a Paniom z Akcji Katolickiej za zaangażowanie.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej, szczególnie zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim.

Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO =B= 04.04.2021 r.

 

 

 1. Siostry i Bracia!

W obecnym czasie pandemii, naznaczonym ludzką skłonnością do rozpaczy, Kościół na nowo odkrywa swoją misję, którą jest głoszenie Chrystusa jako źródła nadziei, pociechy i umocnienia.

 

Będąc sakramentem nadziei w świecie dotkniętym cierpieniem i zwątpieniem, Kościół rozpoznaje swoją odpowiedzialność za stan nadziei w ludzkich sercach

i za wiarę w przezwyciężenie groźby destrukcyjnej rozpaczy.

 

Wspólnota Kościoła jest wezwana, aby szczególnie w sytuacji zagrożenia okazywać swoje macierzyńskie

i miłosierne oblicze, zatroskane o umocnienie nadziei w sercach ludzi zmagających się ze światową pandemią.

 

Najpełniejszą odpowiedzią na pytanie o sens zła

i cierpienia jest Ewangelia, Dobra Nowina o Bogu, który objawił się w Jezusie Chrystusie jako Pan życia

i śmierci, Zwycięzca piekła i szatana, Odkupiciel człowieka i wszelkiego stworzenia.

 

On zwyciężył zło i daje nam udział w tym zwycięstwie. „On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. […] On żyje i chce, abyś żył”

 

Kochani Parafianie, drodzy Przyjaciele, Sympatycy naszego kościoła i Goście!

Zwłaszcza dzisiaj w czasie epidemii, który warto postrzegać jako czas próby i wyboru, pamiętając, że zgodnie ze słowami papieża Franciszka:

Nie jest to czas Bożego sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest.

Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym”

Niech Zmartwychwstały Chrystus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, Wam wszystkim dodaje sił i odwagi, do pokonywania wszelkich trudności i błogosławi na każdy dzień.

 

Dziękuję moim współbraciom w Kapłaństwie

i pracownikom parafii za wielkie zaangażowanie, by w tym trudnym czasie praca całej Parafii mogła przebiegać w miarę sprawnie, z koniecznym spokojem, zachowaniem powagi sytuacji i pełnej wiary, objawiające się wysiłkiem, zaangażowaniem, życzliwością i miłością bliźniego.

 

Wszystkim składam szczere, płynące z serca „Bóg zapłać”.

 

 1. Jak wiemy wszystkie uroczystości Triduum Paschalnego odbyły się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

 

 1. Parlamentarzystom, Samorządowcom, Urzędom

i Instytucjom, wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom Parafii, którzy na moje ręce przesłali życzenia naszej Wspólnocie Parafialnej, jako duszpasterze, składamy najszczersze podziękowania.

 

Waszą życzliwość zawsze odwzajemniamy naszą modlitwą.

Niesiecie, Drodzy, wielkie brzemię odpowiedzialności za wspólnotę Narodu i Państwa.

Przeżywając radość ze Zmartwychwstania Chrystusa, chciejmy się na nowo zachwycić potęgą Miłości naszego Pana, która jest większa niż śmierć i zwycięża piekielne moce.

Niech ta potęga Miłości naszego Pana skruszy i otworzy nasze serca, zmobilizuje nas na nowo do wiernej służby Jezusowi, aby Jego królowanie w nas było naszą mocą i promieniowało w naszym życiu rodzinnym i parafialnym, zawodowym i społecznym.

Aby przeżywanie tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa – Zbawcy rodzaju ludzkiego, prowadziło nas do pogłębionej refleksji nad prawdą o Bogu Ojcu i rozświetlało nadzieją codzienną drogę życia i było zawsze źródłem niewyczerpanej ufności w moc dobra, które zawsze zwycięża.

 

Niech fakt Zmartwychwstania inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i uczynki w każdym dniu naszego życia.

 

 

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej, szczególnie zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 MARCA 2021 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie

ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu epidemii oraz

zaleceń Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

OD DNIA 27 MARCA PRZEZ DWA TYGODNIE

W SPRAWOWANYM KULCIE RELIGIJNYM

- MSZY ŚWIĘTEJ LUB ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU,

UROCZYSTOŚCIACH ŚLUBNYCH i POGRZEBOWYCH

LICZBA UCZESTNIKÓW w ŚWIĄTYNI MOŻE MAKSYMALNIE WYNOSIĆ

1 os. na 20 m2 –

- LICZBY OSÓB PODANE NA DRZWIACH.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO =B= 11.04.2021 r.

 

 1. W drugą niedzielę Wielkanocną gromadzimy się na sprawowaniu Eucharystii w atmosferze Wielkanocnej radości, jednocześnie ciągle w stanie zatroskania i obawy w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Nie zapominajmy jednak, że Ten, który pokonał śmierć, piekło i szatana żyje wraz z nami po wszystkie dni aż do skończenia Świata.

 

Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny poświęcona jest Bożemu Miłosierdziu, którą to niedzielę ustanowił Jan Paweł II dnia 30 kwietnia 2000r.

Współczesnemu światu prawdę o Bożym Miłosierdziu trzeba przybliżyć, a może na nowo i odkryć.

Zawsze w trudnych i ciężkich czasach z ufnością chcemy zwracać się do Bożego Miłosierdzia o pomoc i opiekę.

 

Stąd w tym szczególnym czasie pandemii zapraszamy Wspólnotę Parafialną do łączności duchowej, a także wspólnej modlitwy o godzinie 1500 Koronką do Bożego Miłosierdzia,

w naszej świątyni mając na uwadze, tak jak do tej pory wszelkie obostrzenia związane zarówno z ilością wiernych w świątyni, odległościami , jak również z bezwzględnie prawidłowym noszeniem maseczek.

 

 1. Dzisiejszą niedziela jako uroczystość Miłosierdzia Bożego to również patronalne święto Caritasu - tak jak zapowiadałem wcześniej tradycyjna zbiórka pieniężna przed kościołami do puszek na cele dobroczynne Caritas – u nas Caritas naszej Toruńskiej Diecezji. Wspólnocie Parafialnej dziękuję za dar serca, Paniom z Akcji Katolickiej za poświęcony czas na przeprowadzenie owej zbiórki.

 

 

 1. Dzisiejsza niedziela to też druga niedziela miesiąca, gdzie kolekta tradycyjnie jest kolektą gospodarczą.

Za ofiarność w tym względzie, zapewniając o osobistej modlitwie, składam serdeczne Bóg zapłać.

 

 1. Moi Drodzy – ponieważ komunikaty Rządowe dotyczące obostrzeń i działań, w tym szkół, w czasie pandemii zmieniają się z tygodnia na tydzień i trudno jest przewidzieć ewentualny powrót dzieci i młodzieży do stacjonarnego nauczania, a czas płynie nieubłaganie stąd podjąłem decyzję, że zachowując wszelkie podawane przez Rząd obostrzenia i restrykcje związane z pandemią uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się 01. maja 2021 roku w pięciu niewielkich grupach o godzinie 830, 1000, 1130, 1300 i 1430 – tak jak w roku ubiegłym.

Kalendarium działań związanych z uroczystością katecheci przedstawią dzieciom, a dodatkowo dla rodziców znajdują się ono w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

 

W związku z tym w tym tygodniu w sobotę 17 kwietnia o godzinie 900 odbędzie się próba dla klasy IIIB szkoły podstawowej nr 1 i Petrykoz.

 

Terminy kolejnych prób będą podawane sukcesywnie - o czym informują też katecheci.

 

Spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania również 17 kwietnia w sobotę w dwóch grupach:

 

 • Grupa pierwsza młodzież Zespołu szkół nr 1 przy ulicy Grunwaldzkiej oraz Zespołu Szkól Zawodowych przy ulicy Pocztowej - godzina 1000
 • Grupa druga młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II przy ulicy Polnej, Młodzież naszej Parafii ucząca się w Zespole Szkól w Malinowie oraz pozostali kandydaci uczący się poza terenem Parafii - godzina 1100

 

Obecność na spotkaniach tak dzieci z rodzicem przed -

I Komunią Świętą, jak i młodzieży przed sakramentem Bierzmowania jest obowiązkowa i warunkuje przystąpienie do Sakramentów.

 

 

 1. Przyszła niedziela rozpoczyna 13. Ogólnopolski Tydzień Biblijny, pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II, którego hasło brzmi Zgromadzeni na świętej Wieczerzy (1 P 1, 12)

 

Motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej.

 

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej, szczególnie zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem. Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III. Niedziela Wielkanocna =B= 18.04.2021 r.

 

 1. Liturgia Dzisiejszej niedzieli podkreśla iż w każdej Mszy Świętej, w każdej Adoracji Najświętszego Sakramentu możemy na nowo rozpoznać Jezusa. To niepojęte, że Bóg mógł się od nas uzależnić.

Jest obecny w Eucharystii, czeka na nas, jest do naszej dyspozycji. Puka do drzwi, cały czas przychodzi, ale wszystko zależy od tego czy zechcemy stawić się i spotkać Go. W ostateczności to my decydujemy o tym, czy nie przychodzi na darmo. Przeżywajmy więc każdą Eucharystię z jeszcze większym zaangażowaniem. Niech pomaga nam ona przetrwać i zwyciężać nasze kryzysy. A zatem postawmy na Jezusa, bowiem dzięki Niemu nasze życie nabierze pełni barw.

 

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 13. Ogólnopolski Tydzień Biblijny, pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II, którego hasło brzmi Zgromadzeni na świętej Wieczerzy(1 P 1, 12)

 

Motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej.

 

 1. Zbliża się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, która odbędzie się w naszej Parafii zgodnie

z kalendarzem 1. maja 2021 roku, a zatem odbędzie się ona w czasie obowiązujących obostrzeń.

 

Jednocześnie jak wiemy z ostatniej konferencji Ministerstwa Zdrowia, obostrzenia covidowe zostały kolejny raz przedłużone – tym razem do trzeciego maja.

 

Dlatego , tak jak w roku ubiegłym, również tegoroczną Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej przeprowadzimy w pięciu niewielkich grupach o godzinie 830, 1000, 1130, 1300 i 1430.

Kalendarium działań związanych z tą uroczystością katecheci na bieżąco przedstawiają dzieciom,

a dodatkowo dla rodziców znajduje się ono w gablocie ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

 

 

 

W związku z tym w nadchodzącym tygodniu odbędą się spotkania formacyjne w kościele w następujących terminach:

 • w poniedziałek 19. kwietnia o godzinie 1830

szkoła podstawowa nr 4 - klasa IIIA,

 • we wtorek 20. kwietnia o godzinie 1830

szkoła podstawowa nr 4 - klasa IIIB

 • w środę 21. kwietnia o godzinie 1830

szkoła podstawowa nr 4 - klasa IIIC

 • w czwartek 22. kwietnia o godzinie 1830

szkoła podstawowa nr 1 - klasa IIIA oraz Księży Dwór,

 • w sobotę 24. kwietnia o godzinie 900

szkoła podstawowa nr 1 - klasa IIIB oraz Petrykozy

 

Kolejnym, Drodzy, wydarzeniem dla Parafii, w najbliższym czasie, jest udzielenie Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Chcemy zamknąć to przedsięwzięcie w maju, bez kolizji czasowych z innymi Parafiami. Stąd też i nasze kolejne spotkania formacyjne w kościele

dla kandydatów do Bierzmowania.

 

W nadchodzącym tygodniu spotkania formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania odbędą się

w sobotę 24. kwietnia w dwóch grupach:

 • Grupa pierwsza młodzież Zespołu szkół nr 1 przy ulicy Grunwaldzkiej oraz Zespołu Szkól Zawodowych przy ulicy Pocztowej - godzina 1000
 • Grupa druga młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II przy ulicy Polnej, Młodzież naszej Parafii ucząca się w Zespole Szkół w Malinowie oraz pozostali kandydaci uczący się poza terenem Parafii - godzina 1100 .

Obecność na spotkaniachformacyjnych tak dzieci z rodzicem przed -

I Komunią Świętą, jak i młodzieży przed Sakramentem Bierzmowania jest obowiązkowa i warunkuje przystąpienie do Sakramentów.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej, szczególnie zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Tradycyjnie rozprowadzany jest przed kościołem.

  Serdecznie zachęcam.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone

w gablocie - proszę o zapoznanie się .