Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
- II NIEDZIELA ZWYKŁA =A=19.01.2020 r.

1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego zwany okresem zwykłym. Przez 34 niedziele będziemy rozważać wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa, których ukoronowaniem będzie Jego Śmierć,
 Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.
2. Dzisiejsza niedziela jest też przeżywana jako Światowy Dzień Migranta. „«Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi,
 jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki 
(por. Mt 25,35.43)». W tym kontekście pragnę potwierdzić, mówił Papież Franciszek, że nasza wspólna odpowiedź mogłaby być osnuta na czterech czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować”.

3. Jesteśmy w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”.
Módlmy się więc, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i aby nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem. Zachęcamy do serdecznej modlitwy, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem.
W niedzielę 19 stycznia o godzinie 14.00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim będzie miało miejsce Nabożeństwo Ekumeniczne
z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii.
Natomiast 20 stycznia (poniedziałek) o godzinie 17.00 takie Ekumeniczne Nabożeństwo z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii będzie miało miejsce w kościele pw. Św. Wojciecha w Działdowie.
Na wymienione nabożeństwa jak najserdeczniej Wspólnotę parafialną zapraszam.
4. Dzisiejsza niedziela to dzień szczególnej modlitwy i ofiary
w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów w Diecezji pracujących.
Ofiary zbierane w całej naszej Diecezji przeznaczane są właśnie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
Za składane na cel ofiary składam już dziś serdeczne
„Bóg zapłać”.
5. Msze Święte w ciągu tygodnia w czasie trwania kolęd o godzinie 7.00 i 18.30 , natomiast biuro parafialne czynne tylko do południa od godziny 8.00 do 9.00 z wyjątkiem sobót i świąt Kościelnych.
6. W tym tygodniu przypadają też wspomnienia
a. we wtorek św. Agnieszki dziewicy i męczennicy,
b. w piątek Św. Franciszka Salezego Bpa i doktora Kościoła,
c. w sobotę święto nawrócenia św. Pawła Apostoła
7. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści 
 tygodnik Niedziela (od stycznia 6 złotych). Serdecznie zachęcam.
8. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .
9. Trwa nadal w naszej parafii kolęda. 

.

„W kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 §16 ust. 8)”.

 

bp Józef Szamocki

Wikariusz Generalny

Drodzy Parafianie!

 

Minęło już 12 miesięcy innego niż poprzednie, dziwnego, trudnego, dla wielu bardzo trudnego roku.

Jak pamiętamy w okresie Wielkanocnym Kościoły były zamknięte dla wiernych, następnie ograniczenia ilościowe, dzisiaj ze względów bezpieczeństwa maseczki, konieczność zachowania odległości, środki dezynfekcyjne, wciąż niestabilna liczba zachorowań

i związane z tym strefy zagrożeń, a co za tym idzie i obostrzeń narzucanych przez Rządzących.

Dlatego też po sugestii ze strony prowadzących Misje – Salezjanów

i wspólnym uzgodnieniu, ze względu na zagrożenie epidemiczne,

ufni Panu Bogu w szczęśliwe zakończenie tych trudnych dla każdego z nas doświadczeń zarówno duchowych jak i fizycznych przełożyliśmy termin Misji Świętych o rok (19 września 2021).

 

Pragnieniem moim jest, aby do Misji Świętych jako wotum dziękczynne za szczęśliwe zakończenie tych naszych ludzkich problemów pojawiły się w naszej świątyni dwa obrazy - św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny, łącznie ze sprowadzeniem relikwii świętej Zakonnicy .

 

Obrazy namaluje Pani artystka - malarka związana z UMK

w Toruniu - portrecistka od ponad 25 lat. Jak mówi o sobie : Podczas gdy koledzy pochylali się nad martwą naturą, ja zajmowałam się portretem. Przyznaję szczerze, że wyłapywałam z twarzy to, co w niej najważniejsze pewnie dlatego, że człowiek zawsze był w centrum mojego zainteresowania. Zatem będą to postaci rzeczywistych wymiarów, stworzone autorsko, a nie kopie , bowiem Pani malarka jest artystką a nie kopistką, podkreślam będą to dzieła autorskie.

Zawisną po obu stronach w nawie głównej naszego kościoła na wysokości balkonów, w zamian aktualnie wiszących w nawie bocznej, nie licujących już z powagą przedstawionych na nich postaci.

Te dwa obrazy - to jedno zamierzenie na najbliższe 12 miesięcy

do września 2021 roku.

W dalszej perspektywie jako całość wystroju Świątyni będą portrety Błogosławionych w strojach liturgicznych – Ks. Jerzego Popiełuszki i Stefana Wincentego Frelichowskiego jednego z patronów diecezji toruńskiej oraz patrona harcerzy polskich.

Zawisną one nad konfesjonałami przy wyjściu ze Świątyni – to zamierzenie podaję dla ogólnej wiedzy Parafian do realizacji w późniejszym terminie.

Na dziś priorytetem są postaci Św. Pawła II i Św. Siostry Faustyny.

Pani malarka po kilkukrotnych wizytach w naszym kościele

i przedyskutowaniu przedmiotu pracy wykonała szkice do obrazów, które dzisiaj po raz pierwszy możemy już oglądać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi problem z którym musimy się, Drodzy, zmierzyć jest bardziej przyziemny, jednak kluczowy, bo dbałość o zasoby parafii jest naszym przecież wspólnym obowiązkiem. Problemem tym jest wymiana więźby dachowej i dachu z osprzętem na budynku plebanii. W kolejnym etapie zgodnie z zaleceniem konieczna będzie renowacja elewacji tego budynku i schodów z balustradami – dla bezpieczeństwa wchodzących do biura.

Ekspertyzy budowlane i opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykazały konieczność kapitalnego remontu tego dachu.

Ponieważ są to wymogi konserwatorskie, zatem zdajemy sobie sprawę, że skala wydatków będzie i poważna.

Jest moi Drodzy ogromna życzliwość Samorządowców i Władz Powiatu Działdowskiego, którym leży na sercu nasze wspólne dobro. Dzięki tej życzliwości przyznano Parafii znaczące środki, które pokryją w pewnej części nasze wydatki.

Pomimo, że pora roku nie jest zbyt korzystna na rozpoczynanie tak dużych prac, to jednak - ponieważ budżet kieruje się własnymi prawami – jak zapewne wiemy, a zamknięcie roku budżetowego instytucji zbiega się z zakończeniem roku kalendarzowego - stąd środki finansowe jakie Powiat przeznaczył na to nasze przedsięwzięcie muszą być zaangażowane jeszcze do końca tego roku.

Podobnie sprawa się ma z pozwoleniami na ww. prace.

Te piętrzące się terminy spowodowane są długim procesem oczekiwania na decyzje odpowiednich czynników - pośrednio,

a może i wprost powodowane to było sytuacją zagrożenia epidemicznego.

 

Wszystkie pozwolenia na wykonanie prac są gotowe, stąd

i konieczność ich rychłego rozpoczęcia.

 

Ufam, że Wasze, Drodzy Moi, zaangażowanie w sprawy Parafii nie zmalało i tak jak wcześniej daliśmy radę remontowi części wieży kościoła, pomieszczeń okalających i zakrystii wraz z wyposażeniem i wymianą instalacji elektrycznej - tak również, ufam, przy zaangażowaniu wszystkich i każdego z osobna na miarę możliwości, sprostamy tym nowym, stojącym przed nami zadaniom.

Członkowie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej świadomi konieczności podjęcia tych zamierzeń wyrazili pełną aprobatę do ich realizacji.

Musimy mieć, Drodzy, tę świadomość, że nasz udział, mimo życzliwości i zaangażowania Samorządowców i Władz Powiatu Działdowskiego, i tak będzie musiał być znaczący.

 

Gdyby więc ktoś w szczególny sposób był dziś nimi zainteresowany to zapraszam do kancelarii parafialnej - wtedy przybliżę ich szczegóły.

Bardzo liczę, Siostry i Bracia na Wasz pozytywny oddźwięk - bo to przecież nasze wspólne dobro, czyli nasza wspólna sprawa.

Już dziś doświadczeniem lat poprzednich – informuję , iż poproszę też Was Drodzy Moi o dodatkową pomoc w formie „koperty remontowej” podczas wizyty duszpasterskiej – zwanej kolędą.

Gdyby byli chętni do sponsoringu grupowego, czy też indywidualnego naszych obrazów czy też remontu i mieliby życzenie dokonać wpłat – konto podane jest na stronie parafii pod adresem:

www://parafia-pod-krzyzem-dzialdowo.pl

W nadziei na pozytywną, choć trudną i wymagającą od każdego z nas zaangażowania tak modlitewnego jak i materialnego, realizację naszych zamierzeń już dziś pełen ufności

- serdecznym „Bóg zapłać” dziękuję.

Na kolejnych etapach prac będę Was, Drodzy na bieżąco informował o sytuacji w tych sprawach.

 

Jednocześnie serdecznie dziękuję Panom, którzy wykonali projekty i kosztorysy oraz zadeklarowali nadzór budowlany naszych prac remontowych - jako dar dla Parafii.

 

Bóg zapłać – Ks. Kan. Stanisław Kadziński – Proboszcz.

Foto : Ewelina  Olszewska

Wobec poprawiającej się sytuacji pandemicznej w kraju biskupi na 389. Zebraniu Plenarnym KEP z uznaniem przyjęli decyzję rządu o zmianie ograniczeń sanitarnych w kościołach i budynkach przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego. Podjęli także jednogłośnie decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej oraz w święta nakazane.
 
Dyspensy te zostaną zniesione od 20 czerwca br. jednocześnie we wszystkich diecezjach. Biskupi wyrażają głęboką łączność z osobami, których dotknęły skutki pandemii. Kierują słowa podziękowania do wszystkich osób zaangażowanych w pomoc potrzebującym, w szczególności służbie zdrowia za oddaną posługę chorym i cierpiącym. Apelują do wszystkich wiernych o postawę wrażliwości i solidarności, a także okazywania wobec potrzebujących zwykłej, ludzkiej dobroci. Zwracają się do wszystkich kapłanów i duszpasterzy, by w czasie zbliżających się wakacji poświęcili hojnie swój czas rodzinom, dzieciom i młodzieży, pozwalając im doświadczyć bliskości Boga, radości Ewangelii i troski Kościoła (komunikat 389. zebrania plenarnego KEP, 12.06.2021 r.).
 
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

33 Niedziela zwykła =B= 14.11.2021 r.

 1. Kończy się powoli rok liturgiczny. Dzisiejsza niedziela to przedostatnia w tym roku kościelnym. Następna – to już uroczystość Chrystusa Króla. Warto więc zastanowić się nad swoim dotychczasowym życiem i postawą ofiarowania i wykorzystania darów, jakich nam Bóg udziela.

Ten kończący się rok jest naznaczony cierpieniem i walką z epidemią, jest naznaczony pytaniem – jak poradzić sobie z codziennością i niepewnym jutrem?

W czym albo w Kim złożyć swoją nadzieję i jak patrzeć w przyszłość?

Stąd też czuwajmy i starajmy się żyć z Bogiem, bądźmy wiernymi Bogu i Jego przykazaniom, wykorzystując nasze talenty dla dobra innych, a wtedy czekać nas będzie wieczna nagroda

w Niebie.

 

 1. Kolekta dzisiejszej niedzieli, jest kolektą gospodarczą przeznaczoną na regulację płac za wykonane prace na naszych parafialnych obiektach.

Za złożone tego dnia ofiary składam Wspólnocie Parafialnej serdeczne „Bóg zapłać”.

 

 1. PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

ARCYBISKUP STANISŁAW GĄDECKIEGO WYSTOSOWAŁ APEL DO WIERNYCH W KTÓRYM m. in. CZYTAMY

 

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego.

 

Potrzeby są duże, dlatego zwracam się, PISZE Arcybiskup, do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą

o ogólnopolską zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej, po wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 21 listopada.

 

 

Zgodnie z tym apelem w najbliższą niedzielę 21 listopada,

w naszym kościele, po wszystkich Mszach Świętych odbędzie się, zbiórka do puszek.

 

Bardzo proszę Wspólnotę Parafialną , o życzliwe potraktowanie tej sprawy, a Panie z Akcji Katolickiej proszę o pomoc

w przeprowadzeniu owej zbiórki.

Już dziś za Waszą Drodzy Parafianie hojność, a Paniom z Akcji Katolickiej za zaangażowanie składam „serdeczne Bóg zapłać”.

 

 1. W kancelarii parafialnej przyjmujemy nadal na wypominki już tylko roczne, które będą odmawiane w nowej wersji od pierwszej niedzieli Adwentu 

       przed Mszą Świętą o godzinie 730 i 915. Pamiętajmy, iż pamięcią modlitewną spłacamy dług           wdzięczności naszym drogim zmarłym.

 

 1. Panowie Kościelny i Organista rozprowadzają , na terenie naszej parafii, opłatki Wigilijne przygotowane przez siostry zakonne.

Proszę więc o życzliwe przyjęcie naszych pracowników jak i poświęconych opłatków do waszych, Drodzy, domów.

 

 1. W tym tygodniu przypadają wspomnienia:
  1. W środę – św. Elżbiety Węgierskiej – zakonnicy,
  2. W czwartek – Bł. Karoliny Kózkówny – dziewicy i męczennicy,
  1. W sobotę św. Rafała Kalinowskiego – zakonnika.

 

 1. W czwartek 18 listopada, w salce katechetycznej, po Mszy Św.

o godzinie 1830 nastąpi spotkanie członków Kręgu Biblijnego – zapraszamy.

 

 1. W piątek 19 listopada na godzinę 1800 zapraszamy na spotkanie formacyjne młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

 

 1. 20 listopada 2021 roku (w sobotę) po Mszy Świętej o godzinie 1800 w naszym Kościele odbędą się ZADUSZKI POETYCKIE.

W programie – poezja Pana Andrzeja Krzysztofa Malesy oraz Pani Elżbiety Szczepkowskiej – naszej Parafianki .

 

Spotkanie ubogacą młodzi artyści z zespołu „Pod Krzyżem”.

Serdecznie zapraszam miłośników poezji i dobrej muzyki, na to, w tym szczególnym miesiącu, poetyckie spotkanie.

 

 1. Przyszła niedziela to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy Św. o godzinie 1230 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa z aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim.

Polecam serdecznie.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie

      - proszę o zapoznanie się .

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

34 Niedziela zwykła =B= 21.11.2021 r.

(UROCZYSTOŚC CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA)

 

 1. Dziś Kościół obchodzi Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, gdzie My przyszliśmy, by oddać hołd swemu Królowi i pokłonić się nisko przed Nim, stanąć u stóp Krzyża i prosić o łaski. Po Mszy Św. o godzinie 1230 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt oddania rodziny ludzkiej Bożemu Sercu. Przez godne przyjęcie Komunii Świętej niech Chrystus króluje w naszych sercach, w rodzinach i miejscach pracy.

Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej – ruchu katolików, którzy mają aktywnie włączać się w życie publiczne. Polecajmy więc Panie - członkinie tej organizacji, z naszej Parafii i prośmy aby działalność całej Akcji Katolickiej przynosiła obfite owoce.

 

 

 1. Zgodnie z apelem PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO za aprobatą naszej Kurii Diecezjalnej Toruńskiej w dzisiejszą niedzielę 21 listopada,  w kościołach całej Polski w tym i naszym kościele, po wszystkich Mszach Świętych odbywa się, zbiórka do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej.

Bardzo proszę Wspólnotę Parafialną , o życzliwe potraktowanie tej sprawy, a Paniom z Akcji Katolickiej dziękują za pomoc

w przeprowadzeniu owej zbiórki.

 

 1. W kancelarii parafialnej przyjmujemy nadal na wypominki już tylko roczne, które będą odmawiane w nowej wersji od pierwszej niedzieli Adwentu przed Mszą Świętą o godzinie 730 i 915. Pamiętajmy, iż pamięcią modlitewną spłacamy dług wdzięczności naszym drogim zmarłym.

 

 1. Panowie Kościelny i Organista rozprowadzają , na terenie naszej parafii, opłatki Wigilijne przygotowane przez siostry zakonne.

Proszę więc o życzliwe przyjęcie naszych pracowników jak

i poświęconych opłatków do waszych, Drodzy, domów.

 

 1. 25 listopada (w czwartek) na godzinę 1800 zapraszamy na spotkanie formacyjno-liturgiczne dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Św. wraz z rodzicem.

Obecność obowiązkowa

 

 

 1. Za tydzień rozpoczynamy Adwent. Postawmy w tym czasie na energię pochodzącą od samego Boga. Wpiszmy w plan naszego Adwentu roraty, dłuższą modlitwę, czas na osobistą lekturę Pisma Świętego, adorację Najświętszego Sakramentu i czerpmy z tej energii, którą daje nam Chrystus.

Przyszła niedziela jest już pierwszą niedzielą Adwentu, czyli początkiem trzeciego roku w ramach programu Duszpasterskiego „Eucharystia Daje Życie ” , który to Nowy Rok Liturgiczny przeżywać będziemy pod hasłem POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”.

 

Hasło tego roku, „Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole.

 

Pełny i świadomy udział w Eucharystii owocuje prospołecznymi postawami, których oczekujemy: eklezjalną jednością, miłosierdziem i troską o ubogich (por. KKK, 1396-1397).

 

Biblijne motto: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) wskazuje na wewnętrzny związek pomiędzy eucharystycznym stylem życia a misją udzielaną wiernym w ramach każdej Mszy św.

 

Obecny w Eucharystii żywy Jezus jest tym, który posyła. Misja nie jest tylko pewnym dodatkiem do życia, ale życie dzięki Eucharystii staje się misją, gdyż przez życie każdego z nas Bóg pragnie coś powiedzieć światu. Program formacyjny na rok 2021-2022

 

Fundamentalnym założeniem tego roku jest to, by przeżywać Eucharystię jako tajemnicę celebrowaną – przeżywaną przez wpsólnotę Kościoła.

Niech ten czas, Drodzy, będzie okazją do przypomnienia sobie z jaką troską i przejęciem przystępowaliśmy do Pierwszej Komunii Świętej, jak tę uroczystość przeżywaliśmy?

Chciejmy z taką samą świeżością, radością i wdzięcznością przyjąć dzisiaj Ciało Chrystusa.

Chciejmy być stale gotowi do przyjęcia Eucharystii będąc świadkami i drogowskazem dla innych – jak budować szczęśliwe życie na Chrystusie, który jest naszą skałą.

 

Tak więc, Drodzy, módlmy się o silną wiarę dla naszej Parafii, Wspólnoty i naszych rodzin.

 

 1. Bardzo dziękuję uczestnikom wczorajszego wieczoru zamyśleń – zarówno PREZENTUJĄCYM jak i odbiorcom.

 

Proszę więc Drogich Parafian o życzliwą pomoc w tym względzie, byśmy mogli jako Parafia mogli partycypować w radości najbardziej potrzebujących.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Polecam serdecznie.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- I Niedziela Adwentu =C= 28.11.2021 r.

 

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele ADWENT i wsłuchujemy się w rozbrzmiewający z wielką mocą apel – już nie człowieka, ale samego Boga. To On nasz Pan i Stwórca przez Swoich proroków i przez Swojego Syna kieruje do nas – tu i teraz – wezwanie do czuwania, do bycia gotowym: „uważajcie, czuwajcie”.

Wraz z tym wezwaniem Pan Bóg kieruje do nas zapewnienie o łasce, której chce nam udzielić przez Swojego Syna, aby nam pomóc w naszym czuwaniu.

Adwent to wreszcie czas umocnienia – Bóg przychodzi, by nas umocnić.

On chce być naszą mocą, byśmy nie przespali momentu Jego przyjścia.

Pierwsza Niedziela Adwentu to równocześnie początek Nowego Roku Kościelnego i Liturgicznego, PRZEŻYWANEGO POD hasłem POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”.

 

Hasło tego roku, „Posłani w pokoju Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole.

 

Pełny i świadomy udział w Eucharystii owocuje prospołecznymi postawami, których oczekujemy: eklezjalną jednością, miłosierdziem i troską o ubogich (por. KKK, 1396-1397).

 

Biblijne motto: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) wskazuje na wewnętrzny związek pomiędzy eucharystycznym stylem życia a misją udzielaną wiernym w ramach każdej Mszy św.

 

Obecny w Eucharystii żywy Jezus jest tym, który posyła. Misja nie jest tylko pewnym dodatkiem do życia, ale życie dzięki Eucharystii staje się misją, gdyż przez życie każdego z nas Bóg pragnie coś powiedzieć światu. Program formacyjny na rok 2021-2022

 

Fundamentalnym założeniem tego roku jest to, by przeżywać Eucharystię jako tajemnicę celebrowaną – przeżywaną przez wpsólnotę Kościoła.

 

Niech ten czas, Drodzy, będzie okazją do przypomnienia sobie z jaką troską i przejęciem przystępowaliśmy do Pierwszej Komunii Świętej, jak tę uroczystość przeżywaliśmy?

Chciejmy z taką samą świeżością, radością i wdzięcznością przyjąć dzisiaj Ciało Chrystusa.

Chciejmy być stale gotowi do przyjęcia Eucharystii będąc świadkami i drogowskazem dla innych – jak budować szczęśliwe życie na Chrystusie, który jest naszą skałą.

 

Tak więc, Drodzy, módlmy się o silną wiarę dla naszej Parafii, Wspólnoty i naszych rodzin.

który podobnie jak poprzedni - ma nas wprowadzić do źródła łaski, którym jest Eucharystia.

 

 1. Najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania niech będzie dla nas Matka Najświętsza. Tak więc zawierzajmy wszystkie problemy nasze, rodzinne, Ojczyzny i całego świata Bogu przez Maryję.

Zawierzajmy na wzór św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Jana Pawła II, św. Siostry Faustyny

i błogosławionych ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz  ks. Jerzego Popiełuszki .

Niech uczestnictwo we Mszy św. roratniej pomoże nam dobrze przeżyć ten święty czas.

 

 1. Tradycyjnie Msza św. ku czci Matki Bożej zwana roratami w naszym kościele będzie odprawiana w dni powszednie (od poniedziałku do soboty) o godzinie 645.

Tradycją lat ubiegłych prosimy aby w miarę możliwości w tym roku dzieci mimo pandemii przychodziły z rodzicem lub dorosłym opiekunem w pełnym reżimie sanitarnym z lampionami i przynosiły własnoręcznie wykonane serca na których przedstawią własne prośby z podpisem.

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego nie będzie w tym roku codziennego losowania na zakończenie Mszy Świętej figurki Matki Bożej i Dzieciątka w żłóbku, natomiast na zakończenie rorat spośród serc, które codziennie gromadzić będziemy w kościele, wylosujemy dwie osoby, które na stałe zabiorą do swoich domów figurki Matki Bożej i Dzieciątka w żłóbku .

Gorąco więc zachęcamy parafian do uczestnictwa w roratach.

Każde dziecko na początku rorat otrzyma wyklejankę, a elementy do niej będą rozdawane w kolejnych dniach.

Efektem końcowym owej wyklejanki będzie NIESPODZIANKA.

 

 1. We wtorek 30 listopada przypada święto św. Andrzeja Apostoła.

Tego też dnia swoje imieniny obchodzi Ksiądz Biskup Andrzej Suski – senior naszej Toruńskiej Diecezji . Księdzu Biskupowi życzymy przede wszystkim:

 • zdrowia, siły i wytrwałości w trudach codziennej posługi pasterskiej,
  • Niech Chrystus Pan – Dobry Pasterz – przynosi siłę, radość i pokój z pełnienia pasterskiej posługi.
  • Niech umacnia Księdza Biskupa w głoszeniu i czynieniu miłosierdzia, które otwiera na Boga i Jego miłość.

30 listopada(wtorek) kancelaria parafialna do południa będzie nieczynna.

 1. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca grudnia
  • W Pierwszy Czwartek będziemy się modlić o powołania do służby Bożej w Kościele,
  • W Pierwszy Piątek we wspomnienie św. Franciszka Ksawerego spowiedź będzie miała miejsce od godziny 1630 do 1800 .

Tego dnia wyjątkowo kancelaria Parafialna po południu nieczynna – ze względu na spowiedź pierwszopiątkową w naszej Parafii – księża są w kościele.

  • W Pierwszą Sobotę miesiąca – zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Św. Roratniej na godzinę 645, po której nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu

i Nabożeństwo Pierwszosobotnie, do uczestnictwa w którym zapraszamy Rodzinę Różańcową.

 

 1. W przyszłą niedzielę, jako drugą Adwentu, na mocy zarządzenia KEP, odbywać się będzie przed kościołem zbiórka pieniężna do puszek z przeznaczeniem na rzecz Kościoła na Wschodzie, czyli tam gdzie pracują polscy kapłani, siostry zakonne, gdzie pracują Polacy.

Polecam więc ofiarności Parafian Kościół na Wschodzie.

O pomoc w przeprowadzeniu owej zbiórki proszę Panie z Akcji Katolickiej, za co już dziś Paniom serdecznie dziękuję.

 1. Pan Organista i Pan Kościelny rozprowadzają opłatki Wigilijne na terenie naszej parafii. Proszę więc o życzliwe ich przyjęcie w waszych domach.

 

 1. Nasza Parafia otrzymała od Dyrektora Caritas naszej Toruńskiej Diecezji Ks. Prałata Daniela Adamowicza, pulę świec Bożonarodzeniowych do rozprowadzenia w naszej Parafii.

Tradycyjnie są to świece na nasz stół wigilijny. Rozprowadzanie świec rozpoczynamy

w dniu dzisiejszym.

Dochód z rozprowadzenia tych świec jest przeznaczony, jako bezinteresowna pomoc,

dla bezdomnych i potrzebujących oraz przygotowanie dla nich spotkania wigilijnego.

Proszę więc Drogich Parafian o życzliwą pomoc w tym względzie, poprzez przyjęcie do swoich domów jak i wyrażenia naszej łączności duchowej z naszymi najbliższymi, którzy poprzedzili nas w drodze do Wieczności, byśmy mogli jako Parafia mogli partycypować

w radości najbardziej potrzebujących.

 1. Prosimy też o zgłoszenie osób starszych i chorych do spowiedzi świętej adwentowej – wszystkich - zarówno ujętych, jak i nie ujętych w grafiku poszczególnych kapłanów z racji odwiedzin co miesięcznych – prosimy przy adresie podać telefon kontaktowy. Szczególnie bardzo proszę o weryfikację danych osób, korzystających wcześniej z posługi Księdza Wikariusza Jacka.

Zgłoszenia proszę podawać w biurze parafialnym w nieprzekraczalnym terminie -

do 16 grudnia, proszę uszanować ten termin w związku z koniecznością zaplanowania kapłanom innych zajęć związanych ze spowiedziami i przygotowaniem do świąt.

 

Wyjazd do chorych po 16 grudnia w pełnym reżimie sanitarnym obu stron, szczegółowe terminy podamy w trzecią Niedzielę Adwentu, będą one zależne od innych zajęć duszpasterskich jakimi obłożeni będą poszczególni księża.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz

      z dodatkiem toruńskim. Polecam serdecznie.

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- II Niedziela Adwentu =C= 5.12.2021 r.

 1. Ewangelia drugiej niedzieli Adwentu zwraca nam uwagę na dwa pytania: jak głosimy? i kogo słuchamy?. Od odpowiedzi na te pytania wiele zależy. Niech więc one brzmią w naszych sercach i umysłach jako motyw przewodni naszego dzisiejszego zamyślenia nad niedzielną Ewangelią.

 

 1. W dzisiejszą niedzielę, jako drugą Adwentu, na mocy zarządzenia KEP, odbywa się przed kościołem zbiórka pieniężna do puszek z przeznaczeniem na rzecz Kościoła na Wschodzie, czyli tam gdzie pracują polscy kapłani, siostry zakonne, gdzie pracują Polacy.

Polecam więc ofiarności Parafian Kościół na Wschodzie.

Za pomoc w przeprowadzeniu owej zbiórki serdecznie dziękuję Paniom z Akcji Katolickiej.

We wtorek obchodzimy wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dra Kościoła, natomiast w środę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Patrzmy więc na Maryję, która dzięki życiu łaską była wierna Bogu nawet w najtrudniej­szych momentach swojego życia, a zarazem prośmy Ją, żeby nam w tym pomagała -

modląc się o to słowami modlitwy, której nauczył nas wielki czciciel Maryi św. Maksymilian Maria Kolbe: „O Maryjo bez grzechu pierworodnego po­częta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego

i poleconymi Tobie".

Tego dnia Msze św. z kazaniami okolicznościowymi

o godz. 700, 1000, 1700, a nie 1730 i 1800.

Z racji uroczystości tego dnia zbierana będzie kolekta.

 

 1. Po odprawionej Mszy św. o godzinie 1000 nastąpi w Kościele wystawienie Najświętszego Sakramentu, jako nasze duchowe przygotowanie się do godziny 1200, gdzie jak wiemy jest taka godzina w ciągu roku, gdy Niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka. Przez 60 minut na świat wylewają się fale łask.

W tej godzinie nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina, to GODZINA ŁASKI, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej. Zakończenie Adoracji o godzinie 1300.

 1. 8 grudnia mija czwarta rocznica ingresu J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Toruńskiej prof. dr hab. Wiesława Śmigla do naszej Toruńskiej diecezji.

Zaś dnia następnego Ks. Biskup obchodzi swoje imieniny.

Jako wspólnota Parafialna już dziś Księdzu Biskupowi życzymy :

 • zdrowia, siły i wytrwałości w trudach codziennej posługi pasterskiej,
  • mocy Ducha Świętego, który nieustannie porywa serca do kroczenia drogą świętości,
  • wiary, która pozwala pokonywać trudności,
  • nadziei, która nie zawodzi,
  • miłości, która wszystko zwycięża.
  • Niech Chrystus Pan – Dobry Pasterz – przynosi siłę, radość i pokój z pełnienia pasterskiej posługi.
  • Niech umacnia Księdza Biskupa w głoszeniu i czynieniu miłosierdzia, które otwiera na Boga i Jego miłość.
 1. Taca przyszłej niedzieli, jako drugiej miesiąca, jest kolektą gospodarczą, przeznaczoną na regulację płac za wykonane prace na naszych parafialnych obiektach.

Za życzliwość i wszelkie ofiary, zapewniając, o osobistej modlitwie, już dziś składam Wspólnocie Parafialnej serdeczne „Bóg zapłać”.

 1. Przypominamy i serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież

i dorosłych na Mszę św. roratnią, która jest sprawowana od poniedziałku do soboty włącznie o godzinie 645, z kazaniem okolicznościowym.

 

Prosimy aby w miarę możliwości w tym roku dzieci mimo pandemii przychodziły

z rodzicem lub dorosłym opiekunem

w pełnym reżimie sanitarnym z lampionami i przynosiły własnoręcznie wykonane serca na których przedstawią własne prośby z podpisem.

 

W związku z ostatnim rozporządzeniem Rządu dotyczącym przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa i jego nowej mutacji pod nazwą „omikron” w naszym kościele zachowujemy jak dotychczas, Drodzy, wszelkie obostrzenia sanitarne, o których informuje Rząd, po to, aby zapewnić wiernym komfort bezpiecznego uczestnictwa w nabożeństwach.

 

 1. Nadal pozostają do rozprowadzenia w naszej Parafii świece Bożonarodzeniowe , które otrzymaliśmy od Dyrektora Caritas naszej Toruńskiej Diecezji na nasz stół wigilijny.

 

Dochód z rozprowadzenia tych świec jest przeznaczony, jako bezinteresowna pomoc,

dla dzieci, bezdomnych

i potrzebujących celem radosnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.

 

Proszę więc Drogich Parafian o życzliwą pomoc w tym względzie.

 

 1. Sakrament Chrztu Świętego w naszej parafii będzie w pierwsze Święto Bożego Narodzenia.

Terminarz Chrztów na poszczególne niedziele, na cały rok 2022, jest wywieszony

w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Parafii. Proszę osoby zainteresowane

o zapoznanie się z tym terminarzem.

 

 1. Pan Organista i Pan Kościelny rozprowadzają opłatki Wigilijne na terenie naszej parafii. Proszę więc o życzliwe ich przyjęcie w waszych domach.
 2. Prosimy też o zgłoszenie osób starszych i chorych do spowiedzi świętej adwentowej – wszystkich - zarówno ujętych, jak i nie ujętych w grafiku poszczególnych kapłanów z racji odwiedzin co miesięcznych – prosimy przy adresie podać telefon kontaktowy.

 

Zgłoszenia ostatecznie do 16 grudnia, proszę uszanować ten termin w związku

z koniecznością zaplanowania kapłanom innych zajęć związanych z przygotowaniami

do świąt.

 

Wyjazd do chorych po 16 grudnia w pełnym reżimie sanitarnym obu stron, szczegółowe terminy będą zależne od innych zajęć duszpasterskich jakimi obłożeni będą poszczególni księża.

 

 

 1. Moi Drodzy uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną dotyczącą zachorowań na Covid 19 i opierając się na ogólnodostępnej wiedzy na temat sposobów przenoszenia się wirusa pomiędzy osobami, a także to , że jako Proboszcz, w ostatnich dniach, otrzymałem informację, że w Kaplicy Wystawienia, która była udostępniona Wiernym, w tym samym czasie często przebywa więcej osób niż pozwalają na to przepisy, które weszły w życie

     1 grudnia 2021 roku.

Informację , której w czasie zagrożenia, w trosce o życie i zdrowie Parafian, a także żeby nie narażać Parafii na ewentualne sankcje karne, nie mogę lekceważyć.

W związku z tym jestem zmuszony podjąć decyzję, że Kaplica ze względu na małą jej powierzchnię i tym samym brakiem możliwości zadośćuczynienia temu Rozporządzeniu Rządu zostaje, do odwołania, wyłączona z użytkowania. Zapraszam do modlitwy

w kościele.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz

     z dodatkiem toruńskim. Polecam serdecznie.

 

 1. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .