Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
- II NIEDZIELA ZWYKŁA =A=19.01.2020 r.

1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego zwany okresem zwykłym. Przez 34 niedziele będziemy rozważać wydarzenia i tajemnice z życia Jezusa Chrystusa, których ukoronowaniem będzie Jego Śmierć,
 Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.
2. Dzisiejsza niedziela jest też przeżywana jako Światowy Dzień Migranta. „«Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi,
 jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki 
(por. Mt 25,35.43)». W tym kontekście pragnę potwierdzić, mówił Papież Franciszek, że nasza wspólna odpowiedź mogłaby być osnuta na czterech czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować”.

3. Jesteśmy w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. W tym roku pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”.
Módlmy się więc, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i aby nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem. Zachęcamy do serdecznej modlitwy, aby jak najrychlej spełniły się pragnienia wielu chrześcijan i nastały czasy Jednej Owczarni pod Jednym Pasterzem Jezusem Chrystusem i Jego widzialnym zastępcą na tej Ziemi – Rzymskim Papieżem.
W niedzielę 19 stycznia o godzinie 14.00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim będzie miało miejsce Nabożeństwo Ekumeniczne
z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii.
Natomiast 20 stycznia (poniedziałek) o godzinie 17.00 takie Ekumeniczne Nabożeństwo z udziałem wiernych i księży proboszczów naszych Działdowskich Parafii będzie miało miejsce w kościele pw. Św. Wojciecha w Działdowie.
Na wymienione nabożeństwa jak najserdeczniej Wspólnotę parafialną zapraszam.
4. Dzisiejsza niedziela to dzień szczególnej modlitwy i ofiary
w intencji naszego Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu, które utrzymuje się z ofiar wiernych i kapłanów w Diecezji pracujących.
Ofiary zbierane w całej naszej Diecezji przeznaczane są właśnie na Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu.
Za składane na cel ofiary składam już dziś serdeczne
„Bóg zapłać”.
5. Msze Święte w ciągu tygodnia w czasie trwania kolęd o godzinie 7.00 i 18.30 , natomiast biuro parafialne czynne tylko do południa od godziny 8.00 do 9.00 z wyjątkiem sobót i świąt Kościelnych.
6. W tym tygodniu przypadają też wspomnienia
a. we wtorek św. Agnieszki dziewicy i męczennicy,
b. w piątek Św. Franciszka Salezego Bpa i doktora Kościoła,
c. w sobotę święto nawrócenia św. Pawła Apostoła
7. Zachęcam też do nabywania i czytania prasy katolickiej. Szczególnie polecam zawsze bogaty w treści 
 tygodnik Niedziela (od stycznia 6 złotych). Serdecznie zachęcam.
8. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .
9. Trwa nadal w naszej parafii kolęda. 

.

„W kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 §16 ust. 8)”.

 

bp Józef Szamocki

Wikariusz Generalny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIV Niedziela zwykła =A= 13.09.2020 r.

 

 1. Liturgia dzisiejszej niedzieli podkreśla iż przebaczenie jest sprawą naszego serca. Człowiek, który przebacza zatrzymuje w swoim sercu pamięć o Bożym przebaczeniu, które zostało nam dane, a nie zatrzymuje w pamięci win drugiego człowieka względem siebie. I to jest klucz do życia.

      Życia dobrego i pięknego zarówno teraz na ziemi, jak i w Wieczności.

      Prośmy Pana, Drodzy, obyśmy zawsze nosili w sercu łaskę przebaczenia.

 1. W dzisiejszą niedzielę (13. września) serdecznie zapraszamy Wspólnotę Parafialną na nabożeństwo Fatimskie - ze względu na niedzielę na godzinę 1800.

 

 1. Moi Drodzy, jak ogłaszałem w minioną niedzielę, jak pamiętamy w tym roku ze względu na ograniczenia, mające na celu powstrzymanie pandemii nie było możliwe wspólnotowe celebrowanie obrzędów Wielkiego Tygodnia.

 

W związku z tym Papież Franciszek zdecydował, że zbiórka dla Ziemi Świętej, która tradycyjnie odbywała się w Wielki Piątek, w tym roku będzie miała miejsce w niedzielę poprzedzającą uroczystość Podwyższenia Krzyża, czyli 13. Września, czyli dziś.

Papież Pragnął przez to uświadomić ludziom wagę problemu, pobudzić wrażliwość na potrzeby braci ze świata wschodniego poprzez wyrażenie konkretnej solidarności.

 

Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się do Was, Drodzy

o ofiarność, a panie z Akcji Katolickiej bardzo proszę o przeprowadzenie owej zbiórki.

Wszystkim zaangażowanym dziękuję – serdecznym „Bóg zapłać”.

 

 1. Jutro 14 września przypada nasza wewnętrzna uroczystość odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Zwróćmy w tym dniu uwagę, czy Krzyż – ten Święty Znak naszej wiary znalazł należne miejsce w naszych domach, biurach, szkołach i szpitalach. Msze Św. z kazaniami okolicznościowymi tego dnia o godzinie 700, 1000, 1700 a nie 1730 i 1800. Na Mszach Św. złożymy przysięgę na wierność Krzyżowi Chrystusowemu.

      Na tę Mszę Św. przynosimy krzyżyki domowe.

 

 1. w przyszłą niedzielę przeżywać będziemy w naszej wspólnocie odpust parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego. Uroczystą Sumę Odpustową o godzinie 1130 odprawi i homilię wygłosi JE Ks. Biskup dr Andrzej Suski – Biskup Senior Diecezji Toruńskiej.

Nie ma tego dnia Mszy Świętej o godzinie 1230.

        Natomiast Słowo Boże podczas pozostałych Mszy Świętych Odpustowych głosić będzie

        Ks. Stanisław Szestowicki – Salezjanin.

 

Spowiedź przed odpustem pół godziny przed każdą Mszą Świętą ze względu na msze święte ślubne odbywające się

w tygodniu poprzedzającym odpust, nie ma możliwości dodatkowych godzin spowiedzi.

 

 1. W dniach od 14 do 20 września obchodzić będziemy X tydzień Wychowania pod hasłem „Budujmy więzi”.

Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem.

Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania, począwszy od wczesnego dzieciństwa.

Proces ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków rodziny oraz na relacjach z nauczycielami i wychowawcami.

Zaburzenie którejś z tych relacji wpływa w bardzo niekorzystny sposób na dojrzałość wychowanka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzyszyć człowiekowi nawet do końca życia. Wszelkie działania terapeutyczne i kierownictwo duchowe również opierają się na relacjach.

Stąd tak ważna jest troska o budzenie świadomości znaczenia relacji w naszym życiu. Nieocenione znaczenie ma również pomoc w kształtowaniu dojrzałych, głębokich więzi.

 

Potrzeby te stały się szczególnie wyraźne wobec wyzwań, jakie postawiła przed nami sytuacja pandemii, której wpływ na nasze życie wciąż odczuwamy

 

 1. W tym tygodniu przypadają:
  • We wtorek 15 września obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.
  • W środę św. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa, męcz.
  • 18. września (w piątek) przypada 452. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży, którego mottem życiowym były m.in. słowa „do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć” oraz „początkiem, środkiem i końcem rządź Jezu Chryste”

Zapraszamy tego dnia młodych na Mszę Św. z kazaniem okolicznościowym na godzinę 1800 , jak i LSO na uroczyste rozpoczęcie Roku Ministranckiego.

 

 1. Moi Drodzy! Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży - ks. Dawid Wasilewski – w ostatnim komunikacie przekazał między innymi iż:

Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę pomimo trudności, powodowanych stanem epidemii, jednak się odbędzie!

 

Maturzystów diecezji toruńskiej, kapłanów, katechetów, wychowawców i nauczycieli zapraszamy 25 września na pielgrzymkę na Jasną Górę.

Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych (maseczki, płyn dezynfekujący do rąk). – głosi m.in. komunikat.
 

PROGRAM:
13.30 Nabożeństwo różańcowe - kaplica Cudownego Obrazu
14.30 Konferencja ks. Dawida Wasilewskiego "Wiara - reinterpretacja nie do podrobienia" (Mt 16, 21-23) - sala o.Kordeckiego
17.00 Eucharystia w intencji maturzystów - Bazylika Jasnogórska
19.00 Droga Krzyżowa - Wały Jasnogórskie
21.00 Apel Jasnogórski - kaplica Cudownego Obrazu


 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Polecam serdecznie.
 2. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

25 Niedziela zwykła =A= 20.09.2020 r.

Uroczystość Odpustowa ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

(Wersja dłuższa)

 

 1. Przeżywamy w naszej wspólnocie doroczny odpust parafialny - Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie tajemnica dnia dzisiejszego stawia nam w centrum Liturgii Krzyż.

Jest on nie tylko znakiem ogołocenia, lecz przede wszystkim oznacza wywyższenie Jezusa, Który przez Śmierć i Zmartwychwstanie odkupił Świat: „albowiem Bóg nie posłał Swojego Syna na świat po to aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Stąd Krzyż jest w sercu naszego posłannictwa, musi więc być i w sercu naszego codziennego życia. Zatem z miłości do Jezusa Ukrzyżowanego przyjmujmy więc w duchu wiary nasze osobiste cierpienia, różne doświadczenia naszej pracy – jakakolwiek by ona była. To wszystko znośmy z miłości do Chrystusa.

 

 1. Są takie ślady, Drodzy, które człowiek zostawia na tej Ziemi,

a odciskają się w Niebie. Tych śladów nie zatrze czas, taka jest pamięć Boga.

 

Czcigodny księże Biskupie, Andrzeju!

W imieniu całej wspólnoty parafialnej pragnę wyrazić ogromną wdzięczność, że w tak ważnym dla nas dniu poświęciłeś nam swój cenny czas i zaszczyciłeś swoją obecnością.

Przypomnę, iż w dniu dzisiejszym mieliśmy rozpoczynać Misje Św.. Z wiadomych względów przesunęliśmy termin o jeden rok, pełni nadziei, że zagrożenie pandemiczne w miarę ustąpi i 19 września 2021 roku w odpust rozpoczniemy z udziałem drogiego nam

Ks. Biskupa czas wewnętrznego zadumania się nad swoim życiem; aby móc doświadczyć spotkania z Chrystusem,

odnaleźć nowy sens naszego życia i być może dla niejednego – jeszcze raz rozpocząć wszystko od nowa.

.

Księże Biskupie Andrzeju - długo w naszych sercach pozostanie słowo, które do nas dzisiaj skierowałeś i błogosławieństwo, którego nam udzielisz.

 

Zechciej też przyjąć szczere życzenia, abyś zdążając wytrwale za Chrystusem w dalszych latach posługi na chwałę Trójcy Świętej i Bogarodzicy odnajdywał ewangeliczną radość, płynącą z przekazywania Dobrej Nowiny ludziom, tak bardzo potrzebującym orędzia nadziei, która zawieść nie może.

Niech Bóg, który jest miłością obdarzy Cię zdrowiem i potrzebnymi siłami do podejmowania duszpasterskich wyzwań, niech wspiera Twój trud i umacnia w miłości i prawdzie Twoją posługę w Kościele toruńskim.

Bóg zapłać!

 

W tym miejscu też bardzo serdecznie dziękując Księdzu Stanisławowi za przyjęcie zaproszenia za głoszone dziś Słowo Boże ks. Stanisławowi Szestowickiemu, celebransowi mszy św. odpustowych, który po raz kolejny odwiedził naszą parafię.

Życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha i wszelkich łask Bożych w dalszej pracy duszpastersko - MISJONARSKIEJ i pedagogicznej na rzecz ludzi młodych, a tym samym i Zgromadzenia Salezjańskiego.

Na ręce Księdza Dziekana - Ks. Kan. Adama Filarskiego składam podziękowanie Braciom Kapłanom, przede wszystkim za Ich obecność z nami i modlitwę.

Wyrażam również szczerą wdzięczność Księdzu Prałatowi Jarosławowi - Kapelanowi Księdza Biskupa za współuczestnictwo w naszej dzisiejszej uroczystości odpustowej.

Dziękuję gościom i parafianom, dziękuję LSO, panu organiście, pracownikom Parafii oraz księżom współpracownikom, dziękuję wszystkim za zaangażowanie na miarę swoich sił i możliwości, bo przecież ta dzisiejsza uroczystość ku czci Świętego Krzyża jest naszym wspólnym świętem.

 

Stąd życzymy Wam Drodzy, abyście w Krzyżu Chrystusa zawsze dostrzegali Miłość Boga ku nam, odnajdywali siłę, moc do dobrego

i ofiarnego życia, do znoszenia trudów codzienności.

 

Niech mi będzie wolno również podziękować każdemu z osobna za wszelkie dobro jakie uczynił, czyni i ufam, że nadal będzie czynił dla naszej parafii.

Niech Krzyż będzie drogą naszego odkupienia i miłosierdzia.

 

Nie ma tego dnia Mszy Świętej o godzinie 1230.

 

 1. W poniedziałek obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła

i Ewangelisty.

 

 1. 25 września (piątek) odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Młodzieży Maturalnej, w tym i z naszego miasta, na Jasną Górę. Odpowiedzialnym za przygotowanie pielgrzymki jest Ks. Wikariusz Marek Januszewski .

 

 1. W przyszłą niedzielę 27 września jak co roku, zgodnie z naszą diecezjalną tradycją, ks. prał. Daniel Adamowicz Dyrektor Caritas za aprobatą naszej Kurii Diecezjalnej Toruńskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie zbiórki charytatywnej do puszek na rzecz działalności Toruńskiej Caritas.

W tym roku z racji pandemii nie odbyła się zbiórka w Niedzielę Miłosierdzia, stąd tak bardzo ważna dla działalności Caritas jest pomoc w formie jesiennej zbiórki ofiar.

W imieniu podopiecznych Caritas, którym staramy się na co dzień pomagać na wiele sposobów, polecam zbiórkę, Waszej, Drodzy ofiarności, a zarazem proszę Panie z Akcji Katolickiej o pomoc w jej przeprowadzeniu.

 

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Polecam serdecznie.
 2. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone w gablocie - proszę o zapoznanie się .
 3. Teraz nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu, przed którym odmówimy modlitwę zawierzenia do Krzyża Świętego, po zakończonej modlitwie Ksiądz Biskup udzieli nam błogosławieństwa , na razie bez ucałowania relikwii Krzyża Świętego.

Na dalszą część dnia życzę dalszego miłego świętowania przy wspólnym stole w gronie rodziny i przyjaciół.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

26 Niedziela zwykła =A= 27.09.2020 r.

 1. Mając na uwadze słowa dzisiejszej Liturgii pamiętajmy, iż prawdziwe zwycięstwo i wygranie życia wymaga trudu

i poświęcenia. Nie da się osiągnąć pięknych rzeczy bez pracy. Jezus do takiej nieustannej pracy i wysiłku nas zaprasza.

W każdym z nas jest trochę z każdego z tych synów.

Prośmy Jezusa oby wygrał w nas ten mądrzejszy syn.

 

 1. Zgodnie z Zarządzeniem JE. Bpa Józefa Szamockiego: dnia 27.09.2020 r. odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc dla migrantów i uchodźców , natomiast zapowiadana wcześniej zbiórka na Fundusz Caritas Diecezji Toruńskiej odbędzie się w 2021 roku przy okazji Święta i Tygodnia Miłosierdzia, zgodnie ze statutami synodalnymi.

 

 1. 28 września br., we wspomnienie św. Wacława już po raz jedenasty , w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki,

o godzinie 1500 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

W tym roku uczestnicy tej akcji modlić się będą o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, szczególnie w intencji prześladowanych chrześcijan i ich prześladowców,

o przebaczenie dla nich i o łaskę poznania Boga, a także

o ustanie pandemii.

W naszym mieście Koronkę do Miłosierdzia Bożego w tym dniu (28 września) o godzinie 1500 odmówimy na Rynku.

Do uczestnictwa w której zapraszamy.

 1. 29 września (we wtorek) obchodzimy święto św. Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafała.
 2. 30 września (środa) św. Hieronima, prb. I dra Kła.
 3. Od najbliższego czwartku (Pierwszego Czwartku Miesiąca), gdzie wspominamy św. Teresę od Dzieciątka Jezus – dz. i dra Kła rozpoczyna się miesiąc październik – miesiąc różańcowy, niech on przyczyni się do wzrostu naszej katolickiej wiary.

To też szczególna okazja do wypowiedzenia najserdeczniejszych uczuć, jakie żywimy do Matki Najświętszej i do wyśpiewania chwały Królowej Różańca Świętego.

Za przyczyną Matki Najświętszej , wsłuchując się w Jej prośby, bierzmy do rąk różaniec, by prosić Jej Syna o Miłosierdzie dla całego Świata oraz o błogosławieństwo dla nas samych i naszych chrześcijańskich rodzin, a także o ustanie pandemii.

 1. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele są odprawiane:
  • w dni powszednie dla dorosłych i młodzieży o godzinie 1700,
  • w niedziele o godzinie 1730 ,
  • dla dzieci nabożeństwa różańcowe będą odprawiane dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 1630 .

 

 1. Ponawiam wcześniejszą prośbę do chłopców i rodziców, a zarazem kieruję zaproszenie do chłopców, którzy jeszcze nie są członkami naszej ministranckiej braci aby wstąpili w szeregi LSO. Okazja ku temu choćby w tym tygodniu w pierwszy czwartek miesiąca, gdzie modlimy się o powołania do Służby Bożej w Kościele. Proszę też o powrót dzieci i młodzieży n a niedzielne Eucharystie, byśmy w miesiącu październiku mogli rozpocząć spotkania formacyjne.

 

 1. 2. Października przypada pierwszy piątek, gdzie wspominamy św. Aniołów Stróżów,

Spowiedź pierwszopiątkowa będzie miała miejsce od godziny 1630 do 1800 .

Tego dnia wyjątkowo kancelaria Parafialna nieczynna – ze względu na popołudniową spowiedź pierwszopiątkową w naszej Parafii – księża są w kościele.

 

 1. 3. Października - pierwsza sobota miesiąca października.

Chorych w domach z Komunią Świętą odwiedzimy w pierwszą sobotę od godzin rannych.

Tego dnia różaniec dla dorosłych tylko po Mszy Św. rannej.

 

 

 1. Mając na uwadze obecną sytuację zagrożenia zdrowia, Ojciec Święty postanowił, że w roku bieżącym, 2020 zbiórka świętopietrza (tzw. denara świętego Piotra), odbędzie się na całym świecie w XXVII niedzielę okresu zwykłego czyli

4 października, w dniu poświęconym św. Franciszkowi z Asyżu.

Stąd też proszę o życzliwość dla inicjatyw Ojca Świętego tego dnia, a Panie z AK o pomoc w realizacji owej zbiórki.

 

 1. Zachęcam do nabywania i czytania, zawsze bogatego w treści, tygodnika Niedziela wraz z dodatkiem toruńskim. Polecam serdecznie.
 2. Intencje Mszy Świętych na najbliższy tydzień wywieszone

w gablocie – proszę o zapoznanie się.