EPISKOPAT

PARAFIA PODWYŻSZENIA

KRZYŻA ŚWIĘTEGO W DZIAŁDOWIE

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

TEKST PRÓBNY

KALENDARZ LITURGICZNY 

 

OSSERVATORE-ROMANO-POLSKI

KURIA DIECEZJALNA

KATECHIZM KOŚCIOŁA

KATOLICKIEGO

PISMO ŚWIĘTE

TYGODNIK NIEDZIELA

 

BIERZMOWANIE

2019

 

ingres proboszcza-film

ingres proboszcza zdjęcia

 

50-lecie kapłaństwa

ks. kan. Henryk

13- lecie kapłaństwa

ks. Marek

30-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcz

spotkanie JE Biskupa

z grupami - film

spotkanie JE Biskupa

z grupami - zdjęcia 

RELIKWIE KRZYŻA ŚW. W NASZEJ SWIĄTYNI

JASEŁKA

25-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcz

Jubileusz 25-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II

20 lat Działdowskiego Centrum Caritas 

ŚWIĘTOWALIŚMY, POLECAJĄC BOGU 

BIERZMOWANIE 2016

100-ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

TYDZIEŃ MODLITW

O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Św. Szczepan

FILM

ZDJĘCIA 

 

KONCERT CHÓRU CONCENTUS

OBJAWIENIE PAŃSKIE

ORSZAK TRZECH KRÓLI

ZDJĘCIA

FILM

Msza Św. Prymicyjna Ks. Bartosza

BIERZMOWANIE 2020

Uroczystość I Komunii Świętej

OPUST PARAFIALNY KU CZCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 2020

 

W niedzielę, poprzedzającą 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową,

11 października 2020 obchodziliśmy w naszym kościele – tak jak w całej Polsce i Świecie 20. Dzień Papieski.

 

W tym roku przebiegał on  pod hasłem „Totus Tuus” (Cały Twój) – wezwaniem biskupim Karola Wojtyły pochodzącym z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”

św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

 

Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w 100. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.

 

Dzień Papieski to także jego aspekt charytatywny, związany z przykościelną i publiczną zbiórką pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.

 

W bieżącym roku przypada 20-lecie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich jest wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

 

Serdeczne podziękowania składam Wszystkim Uczestnikom naszych Mszy Świętych tego dnia , jak również ofiarodawcom i Paniom prowadzącym zbiórkę do puszek - „Bóg zapłać”.

 

Ks. Kan. Stanisław Kadziński - Proboszcz

JASEŁKA  DZIECI

 

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2021

B I E R Z M O W A N I E  2021

POŻEGNANIE KSIĘDZA WIKARIUSZA JACKA

POWITANIE KSIĘDZA WIKARIUSZA PIOTRA

M I S J E ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII -zakończone

Zakończyliśmy Misje Święte. Ojcu Misjonarzowi , jak i wszystkim którzy odpowiedzieli na mój apel i wzięli udział w tych duchowych ćwiczeniach składam serdeczne „Bóg zapłać”.

 

Również raz jeszcze składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w sposób duchowy i materialny

zaangażowali się w organizację uroczystości w dzień Odpustu Parafialnego.

                                                                                                                                                                          Ks.Proboszcz

ODPUST PARAFIALNY 2021, WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY, POBŁOGOSŁAWIENIE NOWO NAMALOWANYCH OBRAZÓW

ŚW. JANA PAWŁA II I ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

ZADUSZKI  POETYCKIE - "WIECZÓR ZAMYŚLEŃ"

przejdź do relacji na stronie miasta

ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE 2022

pieśń

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan, Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja!

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie i Goście!

Tegoroczne Święta Paschalne ponownie przeżywamy w trudnych okolicznościach. JESZCZE z nami doświadczenia pandemii i jej skutków, a DODATKOWO straszna wojna za naszą wschodnią granicą, gdzie giną niewinni ludzie częstokroć kobiety i dzieci.

Niech jednak światło i moc Zmartwychwstania Pańskiego przyniesie nam wszystkim nową nadzieję, pokrzepi serca i wzmocni siły!

Niech zainspiruje nas również do konkretnych działań, będących znakiem nowej solidarności.

Świętując Paschę Chrystusa i przeżywając radość z Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią pragnę złożyć Wam, Siostry i Bracia, najserdeczniejsze życzenia wielkanocne.

Wczytujemy się w Ewangelię. Nie ma Go tu… Zmartwychwstał! Dzielimy doświadczenie uczniów Chrystusa, którzy zobaczyli pusty grób, którzy dotykali ran Zmartwychwstałego Pana i z Nim rozmawiali.

To pozwoliło przetrwać im wszystkie trudy, łącznie z cierpieniem.

Jak widzimy wiara sprawia, że wszystko staje się możliwe.

Mocni wiarą pragniemy iść w codzienności życia, i zwyciężać. Niech wiara będzie naszą ostoją i chlubą oraz pomaga nam w codziennych zmaganiach. Nie lękajmy się! Chrystus prawdziwie powstał z martwych i każdego dnia jest z nami – w Eucharystii, słowie Bożym, modlitwie

i w sercu! Alleluja!

Powierzając się ufnie Zmartwychwstałemu Jezusowi, przekazuję Wam, Drodzy, najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Paschalnych dla całej naszej Rodziny Parafialnej, Gości i Sympatyków naszego Kościoła.

 

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem –

Ks.Kan. Stanisław Kadziński - Proboszcz

 

 

 

 

 

 

 

B  I  E  R  Z  M  O  W  A  N  I  E    2 0 2 2

U R O C Z Y S T O Ś Ć     I   K O M U N I I     Ś W I Ę T E J    2022

PEREGRYNACJA OBRAZU ŚWIĘTEJ RODZINY 

NA PIELGRZYMIM SZLAKU - DO DOMU MATKI - zdjęcia Ewelina Olszewska i Karol Wrombel

film K.Wrombel

NASZE CZUWANIE PODCZAS PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ

ODPUST PARAFIALNY 2022, 

WPROWADZENIE  RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEGO KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWO NAMALOWANYCH OBRAZÓW

BŁ. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, BŁ.KS. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO

I BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

   25  WRZEŚNIA  2022 ROKU

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA