EPISKOPAT

PARAFIA PODWYŻSZENIA

KRZYŻA ŚWIĘTEGO W DZIAŁDOWIE

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

TEKST PRÓBNY

KALENDARZ LITURGICZNY 

 

OSSERVATORE-ROMANO-POLSKI

KURIA DIECEZJALNA

NASZE UROCZYSTOŚCI

I DZIEŃ CODZIENNY

KATECHIZM KOŚCIOŁA

KATOLICKIEGO

PISMO ŚWIĘTE

TYGODNIK NIEDZIELA

 

BIERZMOWANIE

2019

 

ingres proboszcza-film

ingres proboszcza zdjęcia

 

50-lecie kapłaństwa

ks. kan. Henryk

13- lecie kapłaństwa

ks. Marek

30-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcz

spotkanie JE Biskupa

z grupami - film

spotkanie JE Biskupa

z grupami - zdjęcia 

RELIKWIE KRZYŻA ŚW. W NASZEJ SWIĄTYNI

JASEŁKA

25-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcz

Jubileusz 25-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II

20 lat Działdowskiego Centrum Caritas 

ŚWIĘTOWALIŚMY, POLECAJĄC BOGU 

BIERZMOWANIE 2016

100-ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

TYDZIEŃ MODLITW

O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

 

18. KWIETNIA 2021 ROKU

III NIEDZIELA WIELKANOCY

                                                                    

Msza Św. roratnia

ze Św. Mikołajem

Św. Szczepan

FILM

ZDJĘCIA 

 

KONCERT CHÓRU CONCENTUS

OBJAWIENIE PAŃSKIE

ORSZAK TRZECH KRÓLI

ZDJĘCIA

FILM

Msza Św. Prymicyjna Ks. Bartosza

BIERZMOWANIE 2020

Uroczystość I Komunii Świętej

„W KOŚCIOŁACH I KAPLICACH DO ODWOŁANIA ISTNIEJE OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA Z WYŁĄCZENIEM KAPŁANÓW SPRAWUJĄCYCH KULT

(DZ. U. Z 2020 R., POZ. 1066 §16 UST. 8)”.

 

bp Józef Szamocki

Wikariusz Generalny

OPUST PARAFIALNY KU CZCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

 

W niedzielę, poprzedzającą 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową,

11 października 2020 obchodziliśmy w naszym kościele – tak jak w całej Polsce i Świecie 20. Dzień Papieski.

 

W tym roku przebiegał on  pod hasłem „Totus Tuus” (Cały Twój) – wezwaniem biskupim Karola Wojtyły pochodzącym z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”

św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

 

Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w 100. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.

 

Dzień Papieski to także jego aspekt charytatywny, związany z przykościelną i publiczną zbiórką pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.

 

W bieżącym roku przypada 20-lecie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich jest wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

 

Serdeczne podziękowania składam Wszystkim Uczestnikom naszych Mszy Świętych tego dnia , jak również ofiarodawcom i Paniom prowadzącym zbiórkę do puszek - „Bóg zapłać”.

 

Ks. Kan. Stanisław Kadziński - Proboszcz

Foto, Video - Ewelina Olszewska

JASEŁKA  DZIECI

 

 

 

 

Kochani Parafianie,

 

drodzy Przyjaciele, Sympatycy naszego Kościoła

i Goście!

 

Najpełniejszą odpowiedzią na pytanie o sens zła

i cierpienia jest Ewangelia, Dobra Nowina o Bogu, który objawił się

w Jezusie Chrystusie jako Pan życia

 

i śmierci, Zwycięzca piekła i szatana, Odkupiciel człowieka

i wszelkiego stworzenia.

 

On zwyciężył zło i daje nam udział w tym zwycięstwie. „On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. […] On żyje i chce, abyś żył”

 

 

 

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, Wam wszystkim dodaje sił i odwagi, do pokonywania wszelkich trudności i błogosławi na każdy dzień.

 

 

Dziękuję moim współbraciom w Kapłaństwie

i pracownikom parafii za wielkie zaangażowanie, by w tym trudnym czasie praca całej Parafii mogła przebiegać w miarę sprawnie,

z koniecznym spokojem, zachowaniem powagi sytuacji i pełnej wiary, objawiające się wysiłkiem, zaangażowaniem,

życzliwością i miłością bliźniego.

 

Wszystkim składam szczere, płynące z serca „Bóg zapłać”.

 

 

Parlamentarzystom, Samorządowcom, Urzędom

i Instytucjom, wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom Parafii,

którzy na moje ręce przesłali życzenia naszej Wspólnocie Parafialnej, jako duszpasterze, składamy najszczersze podziękowania.

 

Waszą życzliwość zawsze odwzajemniamy naszą modlitwą.

Niesiecie, Drodzy, wielkie brzemię odpowiedzialności za wspólnotę Narodu i Państwa.

Przeżywając radość ze Zmartwychwstania Chrystusa, chciejmy się na nowo zachwycić potęgą Miłości naszego Pana, która jest większa niż śmierć i zwycięża piekielne moce.

Niech ta potęga Miłości naszego Pana skruszy i otworzy nasze serca, zmobilizuje nas na nowo do wiernej służby Jezusowi, aby Jego królowanie w nas było naszą mocą i promieniowało w naszym życiu rodzinnym i parafialnym, zawodowym i społecznym.

 

Aby przeżywanie tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa – Zbawcy rodzaju ludzkiego, prowadziło nas do pogłębionej refleksji nad prawdą

o Bogu Ojcu i rozświetlało nadzieją codzienną drogę życia i było zawsze źródłem niewyczerpanej ufności w moc dobra, które zawsze zwycięża.

 

Niech fakt Zmartwychwstania inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa

i uczynki w każdym dniu naszego życia.

 

 

 

MSZA ŚWIĘTA REZUREKCYJNA 04.04.2021 ROK