EPISKOPAT

PARAFIA PODWYŻSZENIA

KRZYŻA ŚWIĘTEGO W DZIAŁDOWIE

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

TEKST PRÓBNY

KALENDARZ LITURGICZNY 

 

OSSERVATORE-ROMANO-POLSKI

KURIA DIECEZJALNA

KATECHIZM KOŚCIOŁA

KATOLICKIEGO

PISMO ŚWIĘTE

TYGODNIK NIEDZIELA

 

BIERZMOWANIE

2019

 

ingres proboszcza-film

ingres proboszcza zdjęcia

 

50-lecie kapłaństwa

ks. kan. Henryk

13- lecie kapłaństwa

ks. Marek

30-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcz

spotkanie JE Biskupa

z grupami - film

spotkanie JE Biskupa

z grupami - zdjęcia 

RELIKWIE KRZYŻA ŚW. W NASZEJ SWIĄTYNI

JASEŁKA

25-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcz

Jubileusz 25-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II

20 lat Działdowskiego Centrum Caritas 

ŚWIĘTOWALIŚMY, POLECAJĄC BOGU 

BIERZMOWANIE 2016

100-ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

TYDZIEŃ MODLITW

O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Św. Szczepan

KONCERT CHÓRU CONCENTUS

OBJAWIENIE PAŃSKIE

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Msza Św. Prymicyjna Ks. Bartosza

BIERZMOWANIE 2020

Uroczystość I Komunii Świętej

OPUST PARAFIALNY KU CZCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 2020

JASEŁKA  DZIECI

 

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2021

B I E R Z M O W A N I E  2021

POŻEGNANIE KSIĘDZA WIKARIUSZA JACKA

POWITANIE KSIĘDZA WIKARIUSZA PIOTRA

M I S J E ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII -zakończone

Zakończyliśmy Misje Święte. Ojcu Misjonarzowi , jak i wszystkim którzy odpowiedzieli na mój apel i wzięli udział w tych duchowych ćwiczeniach składam serdeczne „Bóg zapłać”.

 

Również raz jeszcze składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w sposób duchowy i materialny

zaangażowali się w organizację uroczystości w dzień Odpustu Parafialnego.

                                                                                                                                                                          Ks.Proboszcz

ODPUST PARAFIALNY 2021, WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY, POBŁOGOSŁAWIENIE NOWO NAMALOWANYCH OBRAZÓW

ŚW. JANA PAWŁA II I ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

ZADUSZKI  POETYCKIE - "WIECZÓR ZAMYŚLEŃ"

przejdź do relacji na stronie miasta

B  I  E  R  Z  M  O  W  A  N  I  E    2 0 2 2

U R O C Z Y S T O Ś Ć     I   K O M U N I I     Ś W I Ę T E J    2022

PEREGRYNACJA OBRAZU ŚWIĘTEJ RODZINY 

NA PIELGRZYMIM SZLAKU - DO DOMU MATKI - zdjęcia Ewelina Olszewska i Karol Wrombel

NASZE CZUWANIE PODCZAS PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ