EPISKOPAT

PARAFIA PODWYŻSZENIA

KRZYŻA ŚWIĘTEGO W DZIAŁDOWIE

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

TEKST PRÓBNY

KALENDARZ LITURGICZNY 

 

OSSERVATORE-ROMANO-POLSKI

KURIA DIECEZJALNA

NASZE UROCZYSTOŚCI

I DZIEŃ CODZIENNY

KATECHIZM KOŚCIOŁA

KATOLICKIEGO

PISMO ŚWIĘTE

TYGODNIK NIEDZIELA

 

BIERZMOWANIE

2019

 

ingres proboszcza-film

ingres proboszcza zdjęcia

 

50-lecie kapłaństwa

ks. kan. Henryk

13- lecie kapłaństwa

ks. Marek

30-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcz

spotkanie JE Biskupa

z grupami - film

spotkanie JE Biskupa

z grupami - zdjęcia 

RELIKWIE KRZYŻA ŚW. W NASZEJ SWIĄTYNI

JASEŁKA

25-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcz

Jubileusz 25-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II

20 lat Działdowskiego Centrum Caritas 

ŚWIĘTOWALIŚMY, POLECAJĄC BOGU 

BIERZMOWANIE 2016

100-ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

TYDZIEŃ MODLITW

O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

 

29. LISTOPADA 

 I  NIEDZIELA  ADWENTU

 

Msza Św. roratnia

ze Św. Mikołajem

Św. Szczepan

FILM

ZDJĘCIA 

 

KONCERT CHÓRU CONCENTUS

OBJAWIENIE PAŃSKIE

ORSZAK TRZECH KRÓLI

ZDJĘCIA

FILM

Msza Św. Prymicyjna Ks. Bartosza

BIERZMOWANIE 2020

Uroczystość I Komunii Świętej

„W KOŚCIOŁACH I KAPLICACH DO ODWOŁANIA ISTNIEJE OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA Z WYŁĄCZENIEM KAPŁANÓW SPRAWUJĄCYCH KULT

(DZ. U. Z 2020 R., POZ. 1066 §16 UST. 8)”.

 

bp Józef Szamocki

Wikariusz Generalny

OPUST PARAFIALNY KU CZCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

 

W minioną niedzielę, poprzedzającą 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową,

11 października 2020 obchodziliśmy w naszym kościele – tak jak w całej Polsce i Świecie 20. Dzień Papieski.

 

W tym roku przebiegał on  pod hasłem „Totus Tuus” (Cały Twój) – wezwaniem biskupim Karola Wojtyły pochodzącym z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”

św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

 

Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w 100. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.

 

Dzień Papieski to także jego aspekt charytatywny, związany z przykościelną i publiczną zbiórką pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.

 

W bieżącym roku przypada 20-lecie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich jest wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

 

Serdeczne podziękowania składam Wszystkim Uczestnikom naszych Mszy Świętych tego dnia , jak również ofiarodawcom i Paniom prowadzącym zbiórkę do puszek - „Bóg zapłać”.

 

Ks. Kan. Stanisław Kadziński - Proboszcz

Uroczystość Wszystkich Świętych

oraz Dzień Zaduszny w naszym Kościele 

(migawki)

 

Drodzy Parafianie !

 

W tym szczególnym dniu dla każdego, a w tym roku - ze względu na pandemię - 

"szczególnie - szczególnym" przypominamy sobie, że Bóg chce, aby każdy człowiek został świętym,

aby każdy poznał Jego życie i miłość.

Jezus, przemawiający dzisiaj do nas z kart Ewangelii, pragnie nas nauczyć, w jaki sposób nasze życie może ukazywać dzieła Boże, tak jak objawiają się one w życiu świętych.

 

W Kazaniu na Górze Jezus przedstawia nam perspektywę świętości dostępnej, dzięki Jego pomocy,

dla każdego człowieka.

Wszyscy są wezwani, by upodabniać się do ludzi opisanych przez Jezusa w błogosławieństwach ubogich w duchu, pragnących sprawiedliwości, miłosiernych, czystego serca, wprowadzających pokój.

 

Poza tym, otrzymaliśmy obietnicę, że każdy, kto będzie próbował żyć według ducha błogosławieństw, może osiągnąć świętość. Drzwi nieba stoją otworem przed wszystkimi, którzy chcą przez nie wejść.

Wszyscy ubodzy w duchu, ci, którzy się smucą, którzy cierpią dla królestwa Bożego, znajdą się

w królestwie i zobaczą Boga twarzą w twarz.

Jakaż to - Drodzy -  wspaniała obietnica!

 

W ten świąteczny dzień uwierzmy świadectwu zbawionych, że świętość nie jest przeznaczona tylko

dla garstki wybranych.

 

Uwierzmy, że dla Boga wszystko jest możliwe.

„Boże, pomóż nam wiernie kroczyć drogą wiary, bez zawracania i bez znużenia. Obyśmy także my mogli pewnego dnia znaleźć się w radosnym tłumie niebian, którzy wychwalają Cię i wielbią na wieki.”

 

Dając możliwość uczestnictwa w tym szczególnym dniu – w naszej modlitwie za nam drogich zmarłych, biorąc pod uwagę wszystkie obostrzenia - zamknięte cmentarze - tym bardziej,

że uroczystość przypada w niedzielę

– w naszym kościele 1 listopada Msze Święte będą odprawiane

wg normalnego rozkładu niedzielnego czyli o godz. 730, 915, 1100, 1230 – Msza Święta za zmarłych z naszej Parafii oraz polecanych w wypominkach i 1800

 

2 listopada - wszystkich wiernych zmarłych. Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga,

by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych,

którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest "przedsionkiem nieba".

 

Ci zmarli, którzy po śmierci doświadczają czyśćca są już bezpieczni, bo znaleźli się w Bożych rękach. Mogą być pewni zbawienia, na którego pełnię muszą się jeszcze przygotować. Czyściec jest “przedsionkiem nieba”. Jest wyrazem Bożego miłosierdzia, które oczyszcza tych, którzy za życia na ziemi nie wydoskonalili się w pełni w miłości do Boga, bliźniego i samego siebie. Stanu czyśćca nie należy pojmować jedynie jako kary lecz jako przygotowanie do pełnego zjednoczenia z Bogiem w niebie.

Aby zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią, oczyszczenie winno być całkowite.

 

Msze Święte w naszym kościele z kazaniami okolicznościowymi o godz. 700, 1000 , 1600 ,

1700 i 1800 - po Mszach Świętych o godzinie 1000 i 1600 różaniec za zmarłych.

 

Serdecznie do wspólnej modlitwy - tak we Wszystkich Świętych, jak w Dzień Zaduszny zapraszam.

 

Ks.Kan stanisław Kadziński - proboszcz.

Foto, Video - Ewelina Olszewska

pieśń