EPISKOPAT

PARAFIA PODWYŻSZENIA

KRZYŻA ŚWIĘTEGO W DZIAŁDOWIE

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

TEKST PRÓBNY

KALENDARZ LITURGICZNY 

 

OSSERVATORE-ROMANO-POLSKI

KURIA DIECEZJALNA

KATECHIZM KOŚCIOŁA

KATOLICKIEGO

PISMO ŚWIĘTE

TYGODNIK NIEDZIELA

 

BIERZMOWANIE

2019

 

ingres proboszcza-film

ingres proboszcza zdjęcia

 

50-lecie kapłaństwa

ks. kan. Henryk

13- lecie kapłaństwa

ks. Marek

30-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcz

spotkanie JE Biskupa

z grupami - film

spotkanie JE Biskupa

z grupami - zdjęcia 

RELIKWIE KRZYŻA ŚW. W NASZEJ SWIĄTYNI

JASEŁKA

25-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcz

Jubileusz 25-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II

20 lat Działdowskiego Centrum Caritas 

ŚWIĘTOWALIŚMY, POLECAJĄC BOGU 

BIERZMOWANIE 2016

100-ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

TYDZIEŃ MODLITW

O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Św. Szczepan

FILM

ZDJĘCIA 

 

KONCERT CHÓRU CONCENTUS

OBJAWIENIE PAŃSKIE

ORSZAK TRZECH KRÓLI

ZDJĘCIA

FILM

Msza Św. Prymicyjna Ks. Bartosza

BIERZMOWANIE 2020

Uroczystość I Komunii Świętej

OPUST PARAFIALNY KU CZCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 2020

 

W niedzielę, poprzedzającą 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową,

11 października 2020 obchodziliśmy w naszym kościele – tak jak w całej Polsce i Świecie 20. Dzień Papieski.

 

W tym roku przebiegał on  pod hasłem „Totus Tuus” (Cały Twój) – wezwaniem biskupim Karola Wojtyły pochodzącym z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”

św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

 

Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w 100. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.

 

Dzień Papieski to także jego aspekt charytatywny, związany z przykościelną i publiczną zbiórką pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.

 

W bieżącym roku przypada 20-lecie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 

Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wspieranie ich jest wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

 

Serdeczne podziękowania składam Wszystkim Uczestnikom naszych Mszy Świętych tego dnia , jak również ofiarodawcom i Paniom prowadzącym zbiórkę do puszek - „Bóg zapłać”.

 

Ks. Kan. Stanisław Kadziński - Proboszcz

JASEŁKA  DZIECI

 

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2021

B I E R Z M O W A N I E  2021

POŻEGNANIE KSIĘDZA WIKARIUSZA JACKA

POWITANIE KSIĘDZA WIKARIUSZA PIOTRA

M I S J E ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII -zakończone

Zakończyliśmy Misje Święte. Ojcu Misjonarzowi , jak i wszystkim którzy odpowiedzieli na mój apel i wzięli udział w tych duchowych ćwiczeniach składam serdeczne „Bóg zapłać”.

 

Również raz jeszcze składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w sposób duchowy i materialny

zaangażowali się w organizację uroczystości w dzień Odpustu Parafialnego.

                                                                                                                                                                          Ks.Proboszcz

ODPUST PARAFIALNY 2021, WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY, POBŁOGOSŁAWIENIE NOWO NAMALOWANYCH OBRAZÓW

ŚW. JANA PAWŁA II I ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

ZADUSZKI  POETYCKIE - "WIECZÓR ZAMYŚLEŃ"

przejdź do relacji na stronie miasta

 

   03 LIPCA 2022 ROKU

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE 2022

pieśń

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan, Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja!

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie i Goście!

Tegoroczne Święta Paschalne ponownie przeżywamy w trudnych okolicznościach. JESZCZE z nami doświadczenia pandemii i jej skutków, a DODATKOWO straszna wojna za naszą wschodnią granicą, gdzie giną niewinni ludzie częstokroć kobiety i dzieci.

Niech jednak światło i moc Zmartwychwstania Pańskiego przyniesie nam wszystkim nową nadzieję, pokrzepi serca i wzmocni siły!

Niech zainspiruje nas również do konkretnych działań, będących znakiem nowej solidarności.

Świętując Paschę Chrystusa i przeżywając radość z Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią pragnę złożyć Wam, Siostry i Bracia, najserdeczniejsze życzenia wielkanocne.

Wczytujemy się w Ewangelię. Nie ma Go tu… Zmartwychwstał! Dzielimy doświadczenie uczniów Chrystusa, którzy zobaczyli pusty grób, którzy dotykali ran Zmartwychwstałego Pana i z Nim rozmawiali.

To pozwoliło przetrwać im wszystkie trudy, łącznie z cierpieniem.

Jak widzimy wiara sprawia, że wszystko staje się możliwe.

Mocni wiarą pragniemy iść w codzienności życia, i zwyciężać. Niech wiara będzie naszą ostoją i chlubą oraz pomaga nam w codziennych zmaganiach. Nie lękajmy się! Chrystus prawdziwie powstał z martwych i każdego dnia jest z nami – w Eucharystii, słowie Bożym, modlitwie

i w sercu! Alleluja!

Powierzając się ufnie Zmartwychwstałemu Jezusowi, przekazuję Wam, Drodzy, najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Paschalnych dla całej naszej Rodziny Parafialnej, Gości i Sympatyków naszego Kościoła.

 

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem –

Ks.Kan. Stanisław Kadziński - Proboszcz

 

 

 

 

 

 

 

B  I  E  R  Z  M  O  W  A  N  I  E    2 0 2 2

U R O C Z Y S T O Ś Ć     I   K O M U N I I     Ś W I Ę T E J    2022

PEREGRYNACJA OBRAZU ŚWIĘTEJ RODZINY