Zdjęcia: Ewelina  Olszewska - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 

 

 

Oto młody kościół Parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie

– przez posługę Jego Ekscelencji ks. Biskupa dr. Andrzeja Suskiego dostąpił łask płynących

z Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej .

 

W słowach podziękowania  za udzielenie Sakramentu Bierzmowania ks. kan. Stanisław Kadziński powiedział m.in.:

 

Cieszę się , że nasi młodzi parafianie przyjęli Sakrament ,

który umocni ich na drodze wiary .

Duch Święty – od tej chwili w sposób szczególny , będzie kierował życiem nowowybierzmowanych . Wziął ich w swój Boską opiekę i będzie ich życie uświęcał .

 

W słowach skierowanych bezposrednio do JE Ks. Biskupa ks. Probnoszcz nawiązał do jubileuszy Ks. Biskupa jakie zbiegły się z uroczystością Bierzmowania - mówił dalej:

 

Serdecznie dziękuję Waszej Ekscelencji za pasterską posługę w naszej parafii .

Dziękuję za sprawowane Eucharystie, udzielone sakramenty, za pouczające wizytacje, modlitwy, wygłoszone kazania i konferencje.

Nie sposób tego wszystkiego wymienić.

A to wszystko składa się na kapłańską posługę

Jego Ekscelencji - tę 55 letnią jako księdza , przez 34 lata jako

Biskupa, w tym przez ostatnie 28 lat biskupa naszej Toruńskiej Diecezji,

bo właśnie te rocznice w tym roku 2020 – w czerwcu mają miejsce.

Głosisz Czcigodny Księże Biskupie słowo Boże, dzielisz się dobrą nowiną,

towarzyszysz wiernym z modlitwą w sercu,prowadząc ich szlakiem wiary.

Niech dobry Bóg zachowa Księdza Biskupa w zdrowiu i siłach na długie jeszcze lata pasterskiej posługi i kolejne jubileusze.

Za autorem Księgi Liczb chcemy dziś wołać: „Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską**.

 

 

We wszystkich codziennych zmaganiach i troskach niech Cię wspiera,

drogi Księże Biskupie, bliskość i orędownictwo Najświętszej Maryi Panny,

Twojego Świętego Patrona Andrzeja oraz Świętego Jana Pawła II.

Zapewniam o modlitwie i życzliwości zarówno tej osobistej kapłańskiej, ale znając naszą Młodzież wierzę, jestem wręcz przekonany, że również tych którzy dzisiaj przystąpili do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, jak również całej naszej Wspólnoty Parafialnej.

 

Tak jak powtarzałem przy okazji wielu uroczystości Ksiądz Biskup będąc

w Działdowie – jest u siebie .

Życzę Księdzu Biskupowi Bożego Błogosławieństwa w posługiwaniu duszpasterskim

w Diecezji i w Kościele Powszechnym w Polsce i poza Ojczyzną .

 

Bóg niech sprawia , żeby owoce Biskupiej posługi Ekscelencji były bardzo bogate .

Niech Stwórca obdarza Księdza Biskupa dobrym zdrowiem i daje dużo sił do duszpasterzowania z nami i dla nas .

 

Ks. Proboszcz podziękował wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniach uroczystości kierując do nich takie słowa:

 

Dziękuję również za doroczne przygotowanie naszej młodzieży

Księżom Markowi i Jackowi, naszym Katechetom, oraz wszystkim,

którzy zaangażowali się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości,

młodzieży bierzmowanej, ich rodzicom, dziękuję Zespołowi Muzycznemu,

Panu Organiście, pracownikom Parafii i wszystkim zatroskanym o naszą Świątynię.

 

Bóg zapłać.

 

W serdecznych słowach podziękowania i życzeń młodzież również nawiązała do Jubileuszy JE KS. Biskupa przekazując kosz 55. róż oraz płaskorzeźbę "Matka Boża na kuli Ziemskiej" z grawerem o treści -

Ekscelencjo,

Czcigodny Księże

Biskupie Andrzeju

 

Dziękujemy

za to dzisiejsze piękne popołudnie, w którym z rąk Waszej Ekscelencji

przyjęliśmy

Sakrament

Dojrzałości Chrześcijańskiej.

Dziękujemy za serce,

ojcowską troskę, życzliwość oraz

tak potrzebne

krzepiące słowa.

 

Z zapewnieniem

modlitewnej pamięci

 

Młodzież Bierzmowana

Parafii

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie.

 

 

Działdowo, Bierzmowanie,

25 czerwca 2020 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie