Z HISTORII OGÓLNEJ

 

W roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian. Nastały wielkie prześladowania religii Chrystusa trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu prześladowań, matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, około 320 roku kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach Krzyż znaleziono 14 września 320 r. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września - najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.

I. Z HISTORII PARAFII

 

  1. Pierwszy kościół w Działdowie zbudowano wkrótce po założeniu miasta (1344 r.). Od czasów reformacji w Prusach w XVI w. służył on protestantom.

      W 1750 r. świątynia została zniszczona przez burze gradowe. Odbudowano ją w latach 1796-97, znacznie powiększając.

Doszczętnemu spaleniu uległa ponownie na początku I wojny światowej. W latach 1927-30 odbudowano ją w formie, jaką prezentuje obecnie.

W trakcie II wojny światowej budynek uniknął poważniejszych zniszczeń.

W 1972 r. dotychczasowa własność wspólnoty ewangelickiej przeszła w ręce władz miasta. Niszczejącą budowlę w 1981 r. przejął Kościół katolicki.

W 1981 r. - Parafia Działdowo - św. Wojciecha otrzymała w zarząd budynek kościoła poewangelickiego przy Placu Biedrawy

 

Był on w stanie znacznej dewastacji. Po przeprowadzonych remontach stał się kościołem filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

W lipcu 1987 r kościół stał się własnością wspólnoty kościoła katolickiego, wcześniej był własnością wiernych wyznania ewangelicko - augsburskiego .

W dniu 1 sierpnia 1987 r ustanowiono "Ośrodek Duszpasterski" - Dekret z dn. 20.07.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.

 

W dniu 1 listopada 1987 r "Ośrodek Duszpasterski" przekształcono w parafię - Dekret z dn. 07.10.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r. Parafia została erygowana na mocy dekretu biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego.

Sześć lat później stała się ona siedzibą powstałej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie.

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie