28 maja Zesłanie Ducha Świętego 

Msza Święta Rezurekcyjna

Parlamentarzystom, Samorządowcom, 

Urzędom i Instytucjom,

wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom Parafii,

którzy na moje ręce przesłali życzenia naszej Wspólnocie Parafialnej,

jako duszpasterze, składamy najszczersze podziękowania.

 

Waszą życzliwość zawsze odwzajemniamy naszą modlitwą.

 

Dzieląc się radością

płynącą z Misterium Zmartwychwstania Pańskiego,

które jest wyrazem niezgłębionej Miłości

Boga do człowieka, a której centrum jest zmartwychwstały Chrystus

zwycięzca śmierci, piekła i szatana.

 

Życzymy Państwu

zdrowych, błogosławionych Świąt Wielkanocnych .

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus zawsze napełnia

Wasze serca światłością i pokojem ,

Niech udziela potrzebnych łask
i dodaje potrzebnych sił duchowych
i fizycznych do codziennego życia,

 

Niech te dni radości ze spotkania ze Zmartwychwstałym odnowią w nas miłość i nadzieję.

Niech rozświetlą nadzieją codzienną drogę życia i staną się źródłem niewyczerpanej ufności w moc dobra, które zawsze zwycięża.

Niech ta prawda inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i uczynki

w każdym działaniu na rzecz drugiego człowieka.

 

                                                          Ks.Kan.Stanisław Kadziński

 

Proboszcz

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE


Kochani Parafianie, drodzy Goście

Czas Wielkanocy to chwila, w której wielu z nas zastanawia się nad sensem ofiary złożonej na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. Okrucieństwo i sposób wykonanej egzekucji stał się dla nich niezrozumiałą formą okazanej przez Boga miłości. Z tego powodu, dla jednych jest to jedynie wzruszające, religijne przeżycie, dla innych głupstwo lub historyczny mit, pozbawiony jakiegokolwiek sensu. Jest to tajemnica zbawienia, tajemnica którą rozświetla poranek zmartwychwstania.

Zmartwychwstanie Jezusa staje się naszym zmartwychwstaniem. Zapowiedział to prorok Ezechiel: „Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela” (Ez 37, 12). Te prorocze słowa nabierają szczególnej wartości w dniu Paschy, bo właśnie dziś wypełnia się obietnica Stwórcy; dziś, również w tej naszej epoce naznaczonej niepokojem, niepewnością, często przemocą, a nawet wojną, na nowo przeżywamy wydarzenie zmartwychwstania, które odmieniło nasze życie, zmieniło historię ludzkości. Od Chrystusa zmartwychwstałego oczekują nadziei, czasem nawet nie zdając sobie z tego sprawy - nawet ci, którzy wciąż jeszcze są w więzach cierpienia i śmierci.

Jezus zmartwychwstał i daje nam pokój. On sam jest pokojem. Dlatego Kościół z mocą powtarza: „Chrystus zmartwychwstał”. Obyśmy nie lękali się otworzyć Mu serca. Jego Ewangelia w pełni zaspokaja pragnienie pokoju i szczęścia, jakie jest w sercu każdego człowieka. Chrystus - Niewypowiedziane misterium miłości - teraz żyje i idzie z nami.!
 

Na te święta, które mają być i są świętami radości, życia i nadziei, przyjmijcie, Drodzy,

z serca płynące życzenia.. Niech Zmartwychwstały Pan niesie ulgę i bezpieczeństwo każdemu z nas. Niech sprawi, by wszędzie dało się odczuć Jego moc życia, pokoju

i wolności.

Z darem modlitwy.

Wasi Duszpasterze

 

Wielkanoc 2023 r.

 

ZWYCIĘZCA........

Film

 B I E R Z M OW A N I E   2 0 2 3

W 18. ROCZNICĘ ŚMIERCI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

POŻEGNANIE KSIĘDZA WIKARIUSZA MARKA

ORSZAK TRZECH KRÓLI  - 2023

film K.Wrombel

B

 

P A S T E R K A  2022

11 LISTOPADA  = 104 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

ODPUST PARAFIALNY 2022, 

WPROWADZENIE  RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEGO KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWO NAMALOWANYCH OBRAZÓW

BŁ. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, BŁ.KS. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO

I BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

NASZE CZUWANIE PODCZAS PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ

NA PIELGRZYMIM SZLAKU - DO DOMU MATKI - zdjęcia Ewelina Olszewska i Karol Wrombel

PEREGRYNACJA OBRAZU ŚWIĘTEJ RODZINY 

U R O C Z Y S T O Ś Ć     I   K O M U N I I     Ś W I Ę T E J    2022

B  I  E  R  Z  M  O  W  A  N  I  E    2 0 2 2

przejdź do relacji na stronie miasta

ZADUSZKI  POETYCKIE - "WIECZÓR ZAMYŚLEŃ"

ODPUST PARAFIALNY 2021, WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY, POBŁOGOSŁAWIENIE NOWO NAMALOWANYCH OBRAZÓW

ŚW. JANA PAWŁA II I ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

M I S J E ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII -zakończone

Zakończyliśmy Misje Święte. Ojcu Misjonarzowi , jak i wszystkim którzy odpowiedzieli na mój apel i wzięli udział w tych duchowych ćwiczeniach składam serdeczne „Bóg zapłać”.

 

Również raz jeszcze składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w sposób duchowy i materialny

zaangażowali się w organizację uroczystości w dzień Odpustu Parafialnego.

                                                                                                                                                                          Ks.Proboszcz

POWITANIE KSIĘDZA WIKARIUSZA PIOTRA

POŻEGNANIE KSIĘDZA WIKARIUSZA JACKA

B I E R Z M O W A N I E  2021

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2021

JASEŁKA  DZIECI

 

OPUST PARAFIALNY KU CZCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 2020

Uroczystość I Komunii Świętej

BIERZMOWANIE 2020

Msza Św. Prymicyjna Ks. Bartosza

OBJAWIENIE PAŃSKIE

ORSZAK TRZECH KRÓLI

KONCERT CHÓRU CONCENTUS

Św. Szczepan

TYDZIEŃ MODLITW

O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

100-ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

BIERZMOWANIE 2016

ŚWIĘTOWALIŚMY, POLECAJĄC BOGU 

20 lat Działdowskiego Centrum Caritas 

Jubileusz 25-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II

25-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcz

JASEŁKA

RELIKWIE KRZYŻA ŚW. W NASZEJ SWIĄTYNI

spotkanie JE Biskupa

z grupami - zdjęcia 

spotkanie JE Biskupa

z grupami - film

30-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcz

13- lecie kapłaństwa

ks. Marek

50-lecie kapłaństwa

ks. kan. Henryk

ingres proboszcza zdjęcia

 

ingres proboszcza-film

 

BIERZMOWANIE

2019

 

TYGODNIK NIEDZIELA

PISMO ŚWIĘTE

KATECHIZM KOŚCIOŁA

KATOLICKIEGO

KURIA DIECEZJALNA

OSSERVATORE-ROMANO-POLSKI

KALENDARZ LITURGICZNY 

 

TEKST PRÓBNY

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

PARAFIA PODWYŻSZENIA

KRZYŻA ŚWIĘTEGO W DZIAŁDOWIE

EPISKOPAT