ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 2024

WIZYTACJA KANONICZNA JE KS. BISKUPA JÓZEFA SZAMOCKIEGO 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA, 20 MAJA 2024 ROKU

14 LIPCA -  15  NIEDZIELA ZWYKŁA

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA DIECEZJALNEGO

 

Drodzy diecezjanie! Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

W każdej Mszy św. powtarzamy: „Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”.

Ta modlitwa wyraża zaufanie Bogu, który jest fundamentem nadziei – nie jakiemukolwiek bogu, ale Bogu, który ma ludzkie oblicze i umiłował nas aż do końca (por. Spe salvi, 31). Papież Franciszek stwierdził, że to Jezus jest imieniem i obliczem miłości Boga do każdego z nas. On swoją męką i śmiercią wybawił nas od grzechu i zamętu, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Natomiast pierwszym darem Zmartwychwstałego jest pokój.

Żyjemy w świecie zamętu, wojen i konfliktów, tych potężnych i krwawych pomiędzy państwami, ale również tych, które dotyczą narodu, lokalnych wspólnot czy rodzin. Towarzyszy nam nowy wyścig zbrojeń i pomieszanie pojęć, w którym neguje się nawet wartość ludzkiego życia. Dlatego życzę, aby nasze rodziny były zgodne i szczęśliwe, pełne wiary i zaufania do Boga. Przekazuję również życzenia pokoju i nadziei, że z Bogiem możemy przezwyciężyć wszelkie niebezpieczeństwa i lęki. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak bardzo potrzebujemy pokoju. W Biblii jego owocem jest nie tylko brak wojny i zamętu, ale również szczęście, powodzenie, a nawet dobre zdrowie.

Za dwa miesiące będziemy świętować 25. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Toruniu i wyniesienia przez niego na ołtarze bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Można dostrzec w tych wydarzeniach zamysł Bożej Opatrzności, ponieważ w czasie zamętu są oni dla nas umocnieniem. Święty Papież posługiwał w Kościele w trudnym okresie przemian i napięć, ale przez wierność Ewangelii, odwagę głoszenia prawdy oraz roztropność i szacunek dla każdego człowieka stał się przewodnikiem oraz autorytetem duchowym

i moralnym dla świata.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski w pełnym nienawiści obozie zagłady był dobrym kapłanem, modlił się i pomagał w modlitwie innym, troszczył się o bliźnich i tym samym niósł nadzieję i wprowadzał pokój. Prosimy zatem naszych świętych patronów, aby wspierali nas w czynieniu dobra, bronili przed grzechem i zamętem oraz pomagali żyć szczęśliwie w przyjaźni z Bogiem i ludźmi!

Drodzy Diecezjanie i Goście!

Na Święta Zmartwychwstania i okres wielkanocny przekazuję najserdeczniejsze życzenia!

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy radością serca, zdrowiem duszy i ciała.

Niech podniesie na duchu, doda sił oraz wzmocni miłość! „A Bóg niech Wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję” (Rz 15, 13).

Z serdecznymi życzeniami, modlitwą i błogosławieństwem.

Wasz biskup Wiesław

Siostry i Bracia, Drodzy parafianie, Goście, Sympatycy naszego Kościoła.

Nie bójcie się - tymi słowami Zmartwychwstały Jezus przemówił do kobiet, które w niedzielny poranek przyszły do grobu, by namaścić Jego ciało.

Nie bójcie się - to słowa skierowane także do nas, właśnie dziś, pośród zamętu i niepokoju świata.

Święta wielkanocne to święta nadziei.

Szukaliśmy tej nadziei w czasie szalejącej pandemii, pośród tylu obaw i wylanych łez.

Wypatrywaliśmy nadziei pośród choroby, izolacji, samotności, śmierci i zachowaliśmy ją - nadzieję i wiarę, że Bóg nas nie opuszcza.

Dziś też szukamy i wypatrujemy nadziei.

W obliczu bezrozumnego barbarzyństwa, jakiego doświadcza naród ukraiński, pośród cierpienia i śmierci tak wielu niewinnych ludzi, znów wyglądamy i szukamy nadziei.

Nadziei, że zniszczenie i śmierć nie mają ostatniego słowa, że po najciemniejszej nocy znów ujrzymy światło, a miłość i życie zwyciężą.

Nasza nadzieja zrodziła się i zawsze odradza na krzyżu, dlatego jej fundament jest trwalszy niż ludzkie starania i zapewnienia.

Ona „nie karmi się tęsknym oczekiwaniem na odmianę losu i nie opiera na światowych układach i kruchych porozumieniach.

Źródłem naszej nadziei jest sam Bóg, który nas umiłował i wciąż miłuje do końca, do ostatecznego wykonało się na krzyżu”.

Jest to tajemnica zbawienia,

tajemnica którą rozświetla poranek zmartwychwstania.

Jezus zmartwychwstał i daje nam pokój.

On sam jest pokojem.

Dlatego Kościół z mocą powtarza:

„Chrystus zmartwychwstał”.

Obyśmy nie lękali się otworzyć Mu serca.

Jego Ewangelia w pełni zaspokaja pragnienie pokoju i szczęścia, jakie jest w sercu każdego człowieka.

Chrystus - Niewypowiedziane misterium miłości - teraz żyje i idzie z nami.!
Na te święta, które mają być i są świętami radości, życia i nadziei, przyjmijcie, Drodzy, z serca płynące życzenia.

Niech Zmartwychwstały Pan niesie ulgę i bezpieczeństwo każdemu z nas.

Niech sprawi, by wszędzie dało się odczuć Jego moc życia, pokoju

i wolności.

Z darem modlitwy.

Świętujmy więc, Drodzy, Święta nadziei!

Peregrynacja - film

LINK DO FILMU

KATECHEZA

O. Tycjana DLA MŁODZIEŻY BIERZMOWANEJ  

koncert Uwielbienia zespołu „Światło w mieście” w Miejskim Domu Kultury w Działdowie

PEREGRYNACJA RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEJ RODZINY

ULMÓW 

POSŁUCHAJ

MUZYCY UŚWIETNILI LITURGIE W NASZYM KOŚCIELE

 

Czcigodni Parafianie!

Sympatycy naszego kościoła!

Drodzy Goście!

Na święta Bożego Narodzenia prosimy przyjąć od nas - Księży Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie najlepsze życzenia.

Bóg staje się człowiekiem i przez to, uczy nas, że najważniejsza jest miłość.

Zaprośmy więc Jezusa Chrystusa do naszych domów i Jemu powierzmy nasze plany, troski, niepokoje, kłótnie, spory oraz prośmy o pomoc

w życzliwym spojrzeniu na innych.

Poszukującym oraz wątpiącym, szczególnie osobom młodym, które dokonują ważnych wyborów życiowych, życzymy, aby Boże Dziecię przyniosło pomoc oraz światło wiary.

Wszystkim przekazujemy szczere życzenia radosnych, wolnych od trosk doczesnych, przepełnionych miłością, troską bliskich nam ludzi i nadzieją na dobre chwile w nowym 2024 roku świąt Bożego Narodzenia.

 

Ks. Kan. Stanisław Kadziński

Proboszcz

 

Parlamentarzystom, Samorządowcom, Parafianom,

Urzędom i Instytucjom, wszystkim Przyjaciołom

i Sympatykom Parafii, wszystkim którzy na moje ręce przesłali życzenia naszej Wspólnocie Parafialnej, jako duszpasterze, składamy najszczersze podziękowania i życzenia.

 

Waszą, Drodzy, życzliwość zawsze odwzajemniamy naszą modlitwą.

Życzymy - niech przeżywanie tajemnicy narodzin Chrystusa –

Zbawcy rodzaju ludzkiego, prowadzi nas do pogłębionej refleksji nad prawdą o Bogu Ojcu, który posyła na Świat Swojego Syna.

Niech przyjście Jezusa rozświetla nadzieją codzienną drogę życia

i staje się źródłem niewyczerpanej ufności w moc dobra, które zawsze zwycięża.

Niech spotkanie z Nowonarodzonym Panem wleje otuchę w nasze serca przepełnione tak często lękiem, smutkiem i niepewnością.

On, Bóg Mocny, niech odnawia nasze wewnętrzne siły, uleczy z bezsilności, pokona pokusę rezygnacji i wycofania.

Życie Boga płynie w żyłach ludzkości!

Nie lękajmy się, bo przyszedł Ten, który jest Miłością, który w nasze ludzkie troski i zmagania wnosi swoje życie i światło.

Podczas tych świąt jesteśmy więc wezwani, aby odpowiedzieć Bogu miłością.

I jesteśmy wezwani, by wyjść z miłością do człowieka, do tego, który cierpi, do tego, który jest zraniony i odrzucony przez innych, do tego, który uciekając przez głodem, wojną i cierpieniem szuka drogi do lepszego życia, do tego, który oczekuje na naszą pomoc, do tego, którego trzeba dostrzec w jego ludzkiej biedzie i samotności

Niech Ten, który przychodzi jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek doda nam sił i mocy.

Niech będzie źródłem nadziei i przywraca nam zdolność do wzajemnej miłości.

Cytując Błogosławionego Stefana Kard. Wyszyńskiego –

- Straszna rzecz człowiek – dla tyranów.

- Wielka rzecz człowiek – dla jego przyjaciół, dla przyjaciół ludzi i przyjaciół Boga!

Niech ta prawda inspiruje i oświeca nasze myśli, słowa i uczynki w każdym dniu nadchodzącego 2024 roku.

                                            Ks.Kan. Stanisław Kadziński

Proboszcz

pokaż folder

W 105 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, DZIEŃ ZADUSZNY 2023

UROCZYSTOŚĆ XXX-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

film

ODPUST PARAFIALNY 

KU CZCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 2023 

NA PIELGRZYMIM SZLAKU - PO RAZ KOLEJNY DO DOMU MATKI 

KONTO BANKOWE: 87 2490 0005 0000 4530 7005  3953 

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 2023

Procesja - BOŻE CIAŁO 2023

W SIÓDMĄ ROCZNICĘ SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA  PIOTRA

Boże Narodzenie 2023

Film

 B I E R Z M OW A N I E   2 0 2 3

W 18. ROCZNICĘ ŚMIERCI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

POŻEGNANIE KSIĘDZA WIKARIUSZA MARKA

ORSZAK TRZECH KRÓLI  - 2023

film K.Wrombel

B

 

P A S T E R K A  2022

11 LISTOPADA  = 104 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

ODPUST PARAFIALNY 2022, 

WPROWADZENIE  RELIKWII BŁOGOSŁAWIONEGO KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWO NAMALOWANYCH OBRAZÓW

BŁ. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, BŁ.KS. STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO

I BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

NASZE CZUWANIE PODCZAS PIELGRZYMKI NA JASNĄ GÓRĘ

NA PIELGRZYMIM SZLAKU - DO DOMU MATKI - zdjęcia Ewelina Olszewska i Karol Wrombel

PEREGRYNACJA OBRAZU ŚWIĘTEJ RODZINY 

U R O C Z Y S T O Ś Ć     I   K O M U N I I     Ś W I Ę T E J    2022

B  I  E  R  Z  M  O  W  A  N  I  E    2 0 2 2

przejdź do relacji na stronie miasta

ZADUSZKI  POETYCKIE - "WIECZÓR ZAMYŚLEŃ"

ODPUST PARAFIALNY 2021, WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY, POBŁOGOSŁAWIENIE NOWO NAMALOWANYCH OBRAZÓW

ŚW. JANA PAWŁA II I ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

M I S J E ŚWIĘTE W NASZEJ PARAFII -zakończone

Zakończyliśmy Misje Święte. Ojcu Misjonarzowi , jak i wszystkim którzy odpowiedzieli na mój apel i wzięli udział w tych duchowych ćwiczeniach składam serdeczne „Bóg zapłać”.

 

Również raz jeszcze składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w sposób duchowy i materialny

zaangażowali się w organizację uroczystości w dzień Odpustu Parafialnego.

                                                                                                                                                                          Ks.Proboszcz

POWITANIE KSIĘDZA WIKARIUSZA PIOTRA

POŻEGNANIE KSIĘDZA WIKARIUSZA JACKA

B I E R Z M O W A N I E  2021

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2021

JASEŁKA  DZIECI

 

OPUST PARAFIALNY KU CZCI PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 2020

Uroczystość I Komunii Świętej

BIERZMOWANIE 2020

Msza Św. Prymicyjna Ks. Bartosza

OBJAWIENIE PAŃSKIE

ORSZAK TRZECH KRÓLI

KONCERT CHÓRU CONCENTUS

Św. Szczepan

TYDZIEŃ MODLITW

O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

100-ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

BIERZMOWANIE 2016

ŚWIĘTOWALIŚMY, POLECAJĄC BOGU 

20 lat Działdowskiego Centrum Caritas 

Jubileusz 25-lecia Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II

25-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcz

JASEŁKA

RELIKWIE KRZYŻA ŚW. W NASZEJ SWIĄTYNI

spotkanie JE Biskupa

z grupami - zdjęcia 

spotkanie JE Biskupa

z grupami - film

30-lecie kapłaństwa

ks. Proboszcz

13- lecie kapłaństwa

ks. Marek

50-lecie kapłaństwa

ks. kan. Henryk

ingres proboszcza zdjęcia

 

ingres proboszcza-film

 

BIERZMOWANIE

2019

 

TYGODNIK NIEDZIELA

PISMO ŚWIĘTE

KATECHIZM KOŚCIOŁA

KATOLICKIEGO

KURIA DIECEZJALNA

OSSERVATORE-ROMANO-POLSKI

KALENDARZ LITURGICZNY 

 

TEKST PRÓBNY

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie

PARAFIA PODWYŻSZENIA

KRZYŻA ŚWIĘTEGO W DZIAŁDOWIE

EPISKOPAT