FOTO: EWELINA OLSZEWSKA

19 września przeżywaliśmy w naszej wspólnocie doroczny odpust parafialny - Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie tajemnica dnia dzisiejszego stawia nam w centrum Liturgii Krzyż.

Jest on nie tylko znakiem ogołocenia, lecz przede wszystkim oznacza wywyższenie Jezusa, Który przez Śmierć i Zmartwychwstanie odkupił Świat: „albowiem Bóg nie posłał Swojego Syna na świat po to aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

Stąd Krzyż jest w sercu naszego posłannictwa, musi więc, Drodzy, być i w sercu naszego codziennego życia. Zatem z miłości do Jezusa Ukrzyżowanego przyjmujmy więc w duchu wiary nasze osobiste cierpienia, różne doświadczenia naszej pracy – jakakolwiek by ona była. To wszystko znośmy z miłości do Chrystusa.

Są takie ślady, Drodzy, które człowiek zostawia na tej Ziemi, a odciskają się w Niebie. Tych śladów nie zatrze czas, taka jest pamięć Boga.

 

Czcigodny księże Biskupie, Andrzeju!

W imieniu całej wspólnoty parafialnej, przedstawicieli władz samorządowych oraz wszystkich uczestników tejże uroczystości, pragnę wyrazić ogromną wdzięczność, że w tak ważnym dla nas dniu poświęciłeś nam swój cenny czas i zaszczyciłeś swoją obecnością.

Z całego serca pragnę wyrazić gorące podziękowanie za ten czas twego nawiedzenia naszej parafii , za ten czas szczególnej modlitwy i refleksji, czas rozważania i pogłębiania naszej wiary. To spotkanie z Tobą, szczególnie w tym ważnym dla nas dniu zapewne głęboko zapadnie w serca wszystkich parafian i gości oraz dobrze wpisze się w dalszą historię naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

 

 

Przypomnę, iż rok temu mieliśmy rozpoczynać Misje Św.. - czas wewnętrznego zadumania się nad swoim życiem; aby móc doświadczyć spotkania z Chrystusem, odnaleźć nowy sens naszego życia i być może dla niejednego – jeszcze raz rozpocząć wszystko od nowa.

Z wiadomych względów przesunęliśmy termin o jeden rok, pełni nadziei, że zagrożenie pandemiczne w miarę ustąpi i 19 września 2021 roku w odpust rozpoczniemy z udziałem Drogiego nam

Ks. Biskupa i Księdza Stanisława Szestowickiego – Salezjanina, Misjonarza, obecnie Proboszcza Parafii pw. Św. Mikołaja

w Pogrodziu, któremu za przyjęcie zaproszenia oraz trud i poświęcenie na rzecz naszej Parafii dziękuję.

Pan Bóg pozwolił, a my rozpoczęliśmy.

To Ojciec Stanisław przez kolejne dni – do piątku 24 września,

będzie przewodniczył tym naszym świętym ćwiczeniom.

Witając Go wśród nas - wspierajmy Go swoimi modlitwami, dobrymi uczynkami oraz różnego rodzaju duchowymi ofiarami,

aby dzieło, które dziś, od godzin rannych, rozpoczął - za łaską Bożą - wydało owoc stokrotny w naszym życiu prywatnym, rodzinnym

i parafialnym.

 

Wyrazem naszej wdzięczności za trud prowadzenia misji, będą zbierane przez Ojca Misjonarza ofiary na Rzecz Zgromadzenia Salezjańskiego Inspektorii Warszawskiej w środę, czwartek i piątek. Jako proboszcz dziękuję Wspólnocie Parafialnej za życzliwe podejście do oceny pracy Ojca Misjonarza. Bóg zapłać.

 

Księże Biskupie Andrzeju - długo w naszych sercach pozostanie słowo, które do nas dzisiaj skierowałeś i błogosławieństwo, którego nam udzielisz.

 

 

Zechciej też przyjąć szczere życzenia, abyś zdążając wytrwale za Chrystusem w dalszych latach posługi na chwałę Trójcy Świętej

i Bogarodzicy;

odnajdywał ewangeliczną radość, płynącą z przekazywania Dobrej Nowiny ludziom, tak bardzo potrzebującym orędzia nadziei, która zawieść nie może.

Niech Bóg, który jest miłością obdarza Cię zdrowiem i potrzebnymi siłami do podejmowania duszpasterskich wyzwań,

niech też wspiera Twój trud i umacnia w miłości i prawdzie Twoją posługę w Kościele toruńskim.

 

Bóg zapłać!

 

Na ręce Księdza Dziekana - Ks. Kan. Adama Filarskiego, któremu jestem szczególnie wdzięczny za wspólną modlitwę i obecność, składam szczere podziękowanie: Braciom Kapłanom, moim najbliższym Współpracownikom, Kapłanom Kondekanalnym

i spoza Dekanatu za dyspozycyjność, za obecność z nami i współuczestnictwo w Liturgii.

 

Wyrażam również szczerą wdzięczność Księdzu Prałatowi Jarosławowi - Kapelanowi Księdza Biskupa za współuczestnictwo

w naszej dzisiejszej uroczystości odpustowej.

Bardzo dziękuję Matce Generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia za życzliwe potraktowanie mojej - jako proboszcza, w imieniu Parafian prośby, popartej życzliwą rekomendacją obecnego wśród nas Ks. Bpa Andrzeja i przekazanie naszej Wspólnocie Relikwii I stopnia św. Siostry Faustyny.

 

Nie byłoby, Drodzy, tych pięknych obrazów, kompleksowego remontu plebanii z wymianą dachu bez finansowego zaangażowania wielu osób.

Serdecznym Bóg zapłać dziękuję wszystkim tym rodzinom, które pozytywnie odpowiedziały na apel dotyczący ufundowania tak relikwiarza, jak i tych pięknych obrazów naszych bliskich, naszym sercom Świętych i wsparły te przedsięwzięcia swoimi ofiarami.

 

Szczególnie pragnę podziękować Pani Artystce Malarce - Ewie Mika za namalowanie tych pięknych dzieł – portretów św. Jana Pawła II i Św. Siostry Faustyny.

Pragnę nadmienić, że Pani Artystka - Malarka związana jest z UMK w Toruniu, jest portrecistką od ponad 25 lat.

Jak mówi o sobie : Podczas gdy koledzy pochylali się nad martwą naturą, ja zajmowałam się portretem. Przyznaję szczerze, że wyłapywałam z twarzy to, co w niej najważniejsze pewnie dlatego, że człowiek zawsze był w centrum mojego zainteresowania. Dziękuję za włożony trud w namalowanie tych obrazów. Mam nadzieję, że nasza współpraca nie kończy się z dniem dzisiejszym

(obraz Bł.Ks.St. W. Frelichowskiego i J. Popiełuszki).

 

Dziękuję w tym miejscu księdzu Proboszczowi Leszkowi Stefańskiemu, który w życzliwości swojej był łącznikiem między Panią Ewą,

a mną, ze względu na dzielącą nas odległość, a co za tym idzie wydłużony czas kontaktu.

 

Pragnę w tym szczególnym dniu, wobec Pasterza Diecezji i Was, Siostry i Bracia, podziękować naszym Samorządowcom, obecnym na naszej dzisiejszej Liturgii.

 

Dzięki moi Drodzy ogromnej życzliwości Pana Starosty i Samorządowców Powiatu Działdowskiego, którym leży na sercu nasze wspólne dobro.

Dzięki właśnie tej życzliwości przyznano znaczące środki, które pokrywają w pewnej części nasze wydatki - kompleksowego remontu plebanii z wymianą dachu na tym obiekcie.

Ufam, Drodzy Parafianie, że Wasze zaangażowanie w sprawy Parafii nie zmalało i tak jak wcześniej daliśmy radę remontowi części wieży kościoła, pomieszczeń okalających i zakrystii wraz z wyposażeniem, z pomocą Pana Burmistrza Miasta Działdowo i Radnych Miejskich, tak również i teraz - przez najbliższy rok - przy zaangażowaniu wszystkich i każdego z osobna na miarę możliwości, sprostamy tym nowym, stojącym przed nami zadaniom – a zadania te to oczywiście zaangażowanie środków własnych Parafii – za które już dziś składam Wspólnocie parafialnej serdeczne Bóg zapłać.

 

 

Jednocześnie serdecznie dziękuję Panom -

- Andrzejowi Wiśniewskiemu i Mariuszowi Margalskiemu, którzy wykonali projekty i kosztorysy oraz prowadzili i prowadzą nadal nadzór budowlany naszych prac remontowych - jako dar dla Parafii.

 

Dziękuję za znaczącą pomoc firmie rodzinnej Panów Władysława

i Piotra Nowakowskich oraz Firmie Remontowo-budowlanej Pana Roberta Mendalki . Panowie Władysław i Robert są równocześnie Radnymi Rady Duszpastersko – Ekonomicznej.

 

Za gospodarską troskę o majątek Parafii – jako Proboszcz wyrażam Panom, jak i całej Radzie Duszpastersko-Ekonomicznej moją szczerą wdzięczność.

Wszystkim darczyńcom, którzy na miarę swoich możliwości wsparli swoimi ofiarami nasze nowo powstałe dzieła raz jeszcze składam serdeczne Bóg zapłać, jak zawsze zapewniając o osobistej modlitwie.

 

Mszę Świętą dziękczynną w intencji wszystkich darczyńców złożę Bogu w dniu 13 października na Nabożeństwie Fatimskim.

Dziękuję również wszystkim gościom i parafianom, dziękuję LSO, panu organiście, chórowi wielopokoleniowemu naszej Parafii oraz orkiestrze pod batutą Pana Andrzeja Borowskiego, którzy ubogacili naszą dzisiejszą uroczystą Liturgię.

Dziękuję Pani Ewelinie - naszej Parafiance , która uwiecznia w formie foto-video wszystkie nasze uroczystości. Dziękuję pracownikom Parafii oraz wszystkim za zaangażowanie na miarę swoich sił i możliwości, bo przecież ta dzisiejsza uroczystość ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego jest naszym wspólnym świętem.

Stąd też życzę Wam Drodzy, abyście w Krzyżu Chrystusa zawsze dostrzegali Miłość Boga ku nam, odnajdywali siłę, moc do dobrego

i ofiarnego życia, do znoszenia trudów codzienności.

Niech mi będzie wolno również podziękować każdemu z osobna za wszelkie dobro jakie uczynił , czyni i ufam, że nadal będzie czynił

dla dobra naszej parafii.

 

Niech Krzyż będzie drogą naszego odkupienia i miłosierdzia.

 

 

Ks. Kan. Stanisław  Kadziński 

 

Proboszcz               

 

 

 

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie