zdjęcia: Ewelina Olszewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan, Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja!

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie i Goście!

Tegoroczne Święta Paschalne ponownie przeżywamy w trudnych okolicznościach. JESZCZE z nami doświadczenia pandemii i jej skutków, a DODATKOWO straszna wojna za naszą wschodnią granicą, gdzie giną niewinni ludzie częstokroć kobiety i dzieci.

Niech jednak światło i moc Zmartwychwstania Pańskiego przyniesie nam wszystkim nową nadzieję, pokrzepi serca i wzmocni siły!

Niech zainspiruje nas również do konkretnych działań, będących znakiem nowej solidarności.

Świętując Paschę Chrystusa i przeżywając radość z Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią pragnę złożyć Wam, Siostry i Bracia, najserdeczniejsze życzenia wielkanocne.

Wczytujemy się w Ewangelię. Nie ma Go tu… Zmartwychwstał! Dzielimy doświadczenie uczniów Chrystusa, którzy zobaczyli pusty grób, którzy dotykali ran Zmartwychwstałego Pana i z Nim rozmawiali.

To pozwoliło przetrwać im wszystkie trudy, łącznie z cierpieniem.

Jak widzimy wiara sprawia, że wszystko staje się możliwe.

Mocni wiarą pragniemy iść w codzienności życia, i zwyciężać. Niech wiara będzie naszą ostoją i chlubą oraz pomaga nam w codziennych zmaganiach. Nie lękajmy się! Chrystus prawdziwie powstał z martwych i każdego dnia jest z nami – w Eucharystii, słowie Bożym, modlitwie

i w sercu! Alleluja!

Powierzając się ufnie Zmartwychwstałemu Jezusowi, przekazuję Wam, Drodzy, najserdeczniejsze życzenia błogosławionych Świąt Paschalnych dla całej naszej Rodziny Parafialnej, Gości i Sympatyków naszego Kościoła.

 

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem –

Ks.Kan. Stanisław Kadziński - Proboszcz

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie