Słowo po zakończonej Peregrynacji:

 

 

03 i 04 czerwca w naszej Parafii miała miejsce peregrynacja Obrazu Świętej Rodziny.

 

Słowami  szczerej wdzięczności, z zapewnieniem o osobistej modlitwie, dziękuję JE Księdzu Biskupowi Andrzejowi Suskiemu za dar Mszy Świętej rozpoczynającej Peregrynację.

 

Przyjęcie Obrazu poprzedziło przygotowanie duchowe Parafian  (rekolekcje), które 1 i 2 czerwca  poprowadził Ksiądz Stanisław Szestowicki – salezjanin.

Ksiądz Stanisław współprowadził również uroczystości związane z peregrynacją obrazu 3 i 4 czerwca.

Serdecznym Bóg zapłać imieniem całej naszej Wspólnoty, Księdzu Stanisławowi,  dziękuję.

 

Serdecznie dziękuję Kapłanom, Wspólnocie Parafialnej za pozytywną odpowiedź na to szczególne wydarzenie .

 

Dziękuję również za materialne wyrażenie naszej wdzięczności za przeprowadzone rekolekcje przed peregrynacją, w postaci ofiary na rzecz Zgromadzenia Księży Salezjanów, którego Ojciec Misjonarz jest przedstawicielem.

 

Dziękuję Druhom Strażakom z Wysokiej , Zespołowi pod Krzyżem, LSO, Pracownikom Parafii, dzieciom, Młodzieży, katechetom, opiekunom, wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie wystroju świątecznego naszego Kościoła, dekoracji kwiatowej, na tę uroczystość oraz wszystkim którzy pozytywnie odpowiedzieli na apel i wzięli udział w tych uroczystościach. 

 

Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar rodziny.

 

Przez nasz udział w Peregrynacji :

 

Prosimy Cię, oświeć nasze serca i umysły, abyśmy w pełni realizowali powołanie do miłości.

Spraw, byśmy w życiu codziennym i w pracy, odzwierciedlali tę ofiarną, odwieczną miłość, którą pokazujesz nam Ty, Ojcze, wraz ze Swym Synem i Duchem Świętym.

Spraw, by Twoja miłość objawiała się poprzez pokój królujący w naszym domu, i poprzez wiarę, którą wyznajemy i której dajemy świadectwo życiem.

Niech nasza rodzina będzie zawsze oazą bezinteresownej miłości, zrozumienia, przebaczenia i radości.

Zechciej obdarzyć nas mądrością i odwagą, byśmy stali się świadkami Twoich odwiecznych planów dla rodziny.

Spraw, by Najświętsza Rodzina z Nazaretu prowadziła nas, jako rodzinę, do świętości.

 

Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, jeden Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

Ks. Proboszcz

 

…. Święta Rodzina nawiedza naszą parafię, nawiedza zatem każdą naszą rodzinę.

Chce nas umocnić. Chce nam dodać sił, odwagi, chce pocieszyć.

 

Podczas peregrynacji Ikony Świętej Rodziny prośmy Jezusa, Maryję i Józefa o siłę trwania w małżeńskiej

i rodzinnej wspólnocie.

 

O moc głoszenia w rodzinie i przez rodzinę jasnego przesłania Chrystusowej Ewangelii.

 

O nadzieję, która musi być fundamentem codzienności życia rodzinnego. ….

 

Wpatrując się w tę ikonę wyjdźmy z tego kościoła, mocniejsi, bo jeśli nie Bóg to kto? Przytulmy się do tej ikony. Ci, którym jest dobrze i ci, którzy stracili wiarę.

Bo przecież w Świętej Rodzinie jest nasza moc.

 

Księże Biskupie Andrzeju,

witamy Cię w progach naszej świątyni, jak się wita Ojca przybywającego do domu, wszak parafia to szczególna rodzina, rodzina rodzin.

Dziś wszyscy i rodziny i małżeństwa i osoby doświadczające wdowieństwa lub samotności zostaliśmy zaproszeni przez Świętą Rodzinę z Nazaretu, chcemy napełnić się miłością, która tak doskonale ujawniła się w życiu Jezusa, Maryi i Józefa.

Dziękujemy, że przez tę Eucharystię, o którą prosimy, Kochany Księże Biskupie, wprowadzasz nas w czas peregrynacji.

Wierzymy, że ubogaceni Twoim słowem dobrze i owocnie wykorzystamy czas nawiedzenia.

 

Szczęść Boże!

 

 

Ks. Kan. Stanisław Kadziński - Proboszcz

FOTO: EWELINA OLSZEWSKA

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie