1 sierpnia po Mszy Św. rannej o godzinie 700 z naszej Parafii wyruszyła piesza grupa pielgrzymkowa  na Jasną Górę.

 

Przewodniczy  grupie  Ks. Wikariusz Piotr Śliwiński.

Pozostający na miejscu trwać  będziemy i My na modlitwie wspierając duchowo naszych pielgrzymów.

 

W czasie trwania Pielgrzymki codziennie w ramach łączności duchowej o godzinie 2100 odbywać się będzie w naszym kościele Apel Jasnogórski w intencji Pielgrzymów i naszych modlitw niesionych przez nich do domu Matki.

 

Podczas tychże  Apeli Jasnogórskich łączymy się  duchowo ze wszystkimi pielgrzymami – także naszymi, którzy zdążają na Jasną Górę aby wielbić Boga

i podziękować „za wielkie rzeczy, które Bóg uczynił”.

 

Dziękujemy Im za przykład wiary, za dane w drodze świadectwo, za modlitwy i ofiarę częstokroć ponoszoną w naszych intencjach.

 

Szczere podziękowania kieruję do wszystkich sponsorów – tak osób prywatnych, jak i firm, którzy wsparli finansowo w drodze do domu Matki, naszą zieloną grupę, za którą odpowiadał Ksiądz Wikariusz Piotr jako przewodnik grupy.

 

Bardzo dziękuję Zespołowi „Pod Krzyżem ” za oprawę muzyczną okazjonalnych Apeli Jasnogórskich prowadzonych przez Ks. Wikariusza Marka w trakcie trwania Pielgrzymki jak i wszystkim tym osobom, które włączyły się we wspólną wieczorną modlitwę.

 

Jednocześnie szczególne podziękowania kieruję zarówno do naszych parafian z Wysokiej, jak i wiernych z innych parafii na trasie pielgrzymki, który raczyli naszych pątników posiłkami i gościną w swoich domach.

 

Za czuwanie wyrażane modlitwą w świątyni dziękuję wszystkim Parafianom, Działdowianom, jak i sympatykom naszego kościoła.

Bóg zapłać wszystkim z nadzieją na "Rekolekcje w Drodze 2023".

 

Szczęść Boże.

               

                            Ks. Kanonik Stanisław Kadziński - Proboszcz

 

 

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie