Są takie ślady, Drodzy, które człowiek zostawia na tej Ziemi,

a odciskają się w Niebie.

Tych śladów nie zatrze czas, taka jest pamięć Boga.

 

Czcigodny księże Biskupie, Andrzeju!

W imieniu całej wspólnoty parafialnej, przedstawicieli władz samorządowych oraz wszystkich uczestników tejże uroczystości, pragnę wyrazić ogromną wdzięczność, że w tak ważnym dla nas dniu poświęciłeś nam swój cenny czas i zaszczyciłeś swoją obecnością.

Z całego serca pragnę wyrazić gorące podziękowanie za ten czas Twego Księże Biskupie, nawiedzenia naszej parafii , za ten czas szczególnej modlitwy i refleksji, czas rozważania i pogłębiania naszej wiary.

Księże Biskupie zgodnie z planem naszych Duszpasterskich działań równo rok temu wprowadziłeś Relikwie Św. Siostry Faustyny

i poświęciłeś dwa obrazy – rzeczywistych rozmiarów – Św. Jana Pawła II oraz Św. Siostry Faustyny.

 

Natomiast w dniu dzisiejszym wprowadziłeś do naszej świątyni Relikwie Błogosławionego Prymasa 1000-lecia, które jako wspólnota otrzymaliśmy od Metropolity Warszawskiego Ks. Kard. Kazimierza Nycza za pośrednictwem rzecznika Kurii

ks. dr. Przemysława Śliwińskiego, którego z tego miejsca jak najserdeczniej wśród nas witam i dziękuję.

Wszystkim zaangażowanym , za okazaną życzliwość składam imieniem naszej Wspólnoty serdeczne Bóg zapłać.

 

Oraz poświęciłeś nowo namalowane obrazy Błogosławionych – tu wspomnianego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

jako Nauczyciela, Duszpasterza i Patrioty , który przywiązywał wielką wagę do miłości Ojczyzny i stale ją propagował.

 

Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, którego to Jan Paweł II nazwał „heroicznym świadkiem miłości pasterskiej”,

od 2003 roku został ustanowiony patronem polskich harcerzy.

 

oraz Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki - duszpasterza ludzi pracy i kapelana "Solidarności", którego dewizą życiową były m.in. słowa:

„Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala.” Oraz

„Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj.”

To spotkanie z Tobą, szczególnie w tym ważnym dla nas dniu zapewne głęboko zapadnie w serca wszystkich parafian i gości oraz dobrze wpisze się w dalszą historię naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

 

Księże Biskupie Andrzeju - długo w naszych sercach pozostanie słowo, które do nas dzisiaj skierowałeś i błogosławieństwo, którego nam udzielisz.

 

Zechciej też przyjąć szczere życzenia, abyś zdążając wytrwale za Chrystusem w dalszych latach posługi na chwałę Trójcy Świętej

i Bogarodzicy; odnajdywał ewangeliczną radość, płynącą z przekazywania Dobrej Nowiny ludziom, tak bardzo potrzebującym orędzia nadziei, która zawieść nie może.

Niech Bóg, który jest miłością obdarza Cię zdrowiem i potrzebnymi siłami do podejmowania duszpasterskich wyzwań,

niech też wspiera Twój trud i umacnia w miłości i prawdzie Twoją posługę w Kościele toruńskim.

Bóg zapłać!

 

W naszej wspólnocie witamy Ks. Edmunda Modzelewskiego – salezjanina z Warszawy – Proboszcza Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie, a zarazem dyrektora Wspólnoty Domu Zakonnego a zarazem dziekana dekanatu praskiego.

 

Serdecznie dziękując Księdzu Edmundowi za przyjęcie zaproszenia oraz trud i poświęcenie na rzecz naszej parafii życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha i wszelkich łask Bożych w dalszej pracy duszpasterskiej , pedagogicznej i misyjnej na rzecz młodych ludzi, a tym samym i Zgromadzenia Salezjańskiego.

 

Dziękuję Braciom Kapłanom, moim najbliższym Współpracownikom, Księżom Wikariuszom wcześniej posługującym

w naszej Wspólnocie, Kapłanom Kondekanalnym i spoza Dekanatu za ich dyspozycyjność, za obecność z nami i współuczestnictwo

w dzisiejszej uroczystej Liturgii.

 

Wyrażam również szczerą wdzięczność Księdzu Prałatowi Jarosławowi - Kapelanowi Księdza Biskupa za współuczestnictwo

w naszej dzisiejszej uroczystości odpustowej.

 

Nie byłoby, Drodzy, tych pięknych trzech obrazów, kompleksowej renowacji tabernakulum, bez finansowego zaangażowania wielu osób.

 

Serdecznym Bóg zapłać dziękuję wszystkim tym rodzinom, które pozytywnie odpowiedziały na apel dotyczący ufundowania tak tych trzech pięknych obrazów bliskich naszym sercom Świętych i wsparły te przedsięwzięcia swoimi ofiarami, jak również relikwiarza, który ufundowali – Państwo Henryka i Piotr Szymaniak.

 

Szczególnie pragnę podziękować Pani Artystce Malarce - Ewie Mika za namalowanie tych pięknych kolejnych trzech portretów naszych Błogosławionych.

Pozostając w nadziei na dalszą dobrą współpracę.

 

Pragnę w tym szczególnym dniu, wobec Pasterza Diecezji i Was, Siostry i Bracia, podziękować naszym Samorządowcom, obecnym na naszej dzisiejszej Liturgii.

Dzięki moi Drodzy ogromnej życzliwości Parafian, Pana Starosty, Pana Burmistrza i Samorządowców Powiatu i Miasta Działdowo, którym leży na sercu nasze wspólne dobro możliwa jest realizacja wielu przedsięwzięć, których realizację widzimy na co dzień.

 

Dziękuję za znaczącą pomoc firmie rodzinnej Panów Władysława i Piotra Nowakowskich oraz Firmie Remontowo-budowlanej

Pana Roberta Mendalki .

 

Panowie Władysław i Robert są równocześnie Radnymi Rady Duszpastersko – Ekonomicznej.

 

Za gospodarską troskę o majątek Parafii oraz wszelkie prorozwojowe inicjatywy – jako Proboszcz wyrażam Panom, jak i całej Radzie Duszpastersko-Ekonomicznej moją szczerą wdzięczność.

Dziękuję również innym Firmom, które przyczyniają się do powiększania zasobów naszej Parafialnej Wspólnoty.

 

Jednocześnie serdecznie dziękuję Panom -

- Andrzejowi Wiśniewskiemu i Mariuszowi Margalskiemu, którzy wykonują dalsze projekty i kosztorysy oraz prowadzili i prowadzą nadal nadzór budowlany naszych prac remontowych - jako dar dla Parafii.

 

Wszystkim więc darczyńcom, którzy na miarę swoich możliwości wsparli swoimi ofiarami te trzy nowo powstałe dzieła w postaci Obrazów oraz fundatorom Relikwiarza raz jeszcze składam serdeczne Bóg zapłać, jak zawsze zapewniając o osobistej modlitwie.

 

Tradycyjnie Mszę Świętą dziękczynną w intencji wszystkich darczyńców złożę Bogu w dniu 13 października o godzinie 18.00 na Nabożeństwie Fatimskim.

 

Dziękuję również wszystkim Gościom i Parafianom za uczestnictwo w tej dzisiejszej uroczystości ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego, która to jest naszym wspólnym świętem.

 

Dziękuję  też Księżom Wikariuszom, dziękuję LSO, panu organiście,Panu Kościelnemu, Pani Gospodyni wraz z osobami zaangażowanymi dziś na plebanii, dziękuję osobom, które zadbały o piękny wystrój naszego Kościoła Kwiaciarni „Anka”, Zespołowi „Pod Krzyżem” chórowi wielopokoleniowemu naszej Parafii oraz orkiestrze pod batutą Pana Andrzeja Borowskiego, którzy ubogacili naszą dzisiejszą uroczystą Liturgię.

Dziękuję Pani Ewelinie - naszej Parafiance , która uwiecznia w formie foto-video wszystkie nasze uroczystości. Dziękuję pracownikom Parafii oraz wszystkim za zaangażowanie na miarę swoich sił i możliwości, bo przecież ta dzisiejsza uroczystość ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego jest naszym wspólnym świętem.

Stąd też życzę Wam Drodzy, abyście w Krzyżu Chrystusa zawsze dostrzegali Miłość Boga ku nam, odnajdywali siłę, moc do dobrego

i ofiarnego życia, do znoszenia trudów codzienności.

 

 

Dziękuję Wam Drodzy Parafianie i Goście - bo przecież ta dzisiejsza uroczystość ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego jest naszym wspólnym świętem.

 

 

 

Niech Krzyż będzie drogą naszego odkupienia i miłosierdzia.

Ks. kan. 

Stanisław Kadziński - Proboszcz

 

 

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie