zdjęcia: Ewelina Olszewska

Pożegnanie KS. Marka

 

"Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co mieliśmy wykonać” – tak poucza Jezus Chrystus swoich uczniów w jednej z ewangelicznych przypowieści.

Ukazuje prawdę, że wobec Boga, ale także względem bliźnich stawać mamy w postawie służby.

Siostry i Bracia!

 

W sierpniu 2017 roku Ksiądz Biskup Ordynariusz ustanowił Księdza Marka Wikariuszem w naszej Parafii.

Od tego czasu połączyła nas szczególna wspólnota, wspólnota wiary, wzajemnej miłości i troski o dobro Kościoła i tej parafii.

Ksiądz Marek jako kapłan zawsze z radością Wam, Drodzy, posługiwał i radował się, każdym sukcesem naszej Wspólnoty.

Na pewno, tak jak każdy kapłan, zdawał sobie sprawę, że kiedyś przyjdzie dzień naszego rozstania, ale zapewne ani on ani ja nie myśleliśmy, że nadejdzie on tak szybko i nagle.

Niestety potrzeby kadrowe, choroba urzędującego Proboszcza, spowodowały, że Ksiądz Biskup Ordynariusz podjął decyzję w trybie pilnym, konsultując ze mną i Księdzem Markiem, o przeniesieniu Księdza do Parafii Radoszki.

 

Ksiądz Biskup mianował Księdza Marka  proboszczem parafii pw. Świętych Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach. Od 1 kwietnia Ksiądz Marek  obejmie  posługę w tejże Parafii.

 

Wola Księdza Biskupa z posłuszeństwem została przyjęta przez Księdza Marka.

Mam nadzieję, że na zawsze jako Wspólnota pozostaniemy w jego sercu, ale od przyszłej niedzieli to serce ma należeć także do parafian z Parafii pw. Świętych Wawrzyńca i Mikołaja w Radoszkach, skoro Ksiądz Biskup uznał, że teraz jest tam potrzebny.

 

Księże Marku – składam Ci najserdeczniejsze podziękowanie za pracę duszpasterską w naszej parafii.

 

Dziękuję za Twoją otwartość, uśmiech, dobre słowo i troskę o dobro wspólne Parafii, prawdziwe zaangażowanie w życie naszej wspólnoty.

 

Życzę Ci też na dalsze lata niesłabnącego żaru ducha w jakże trudnej dziś kapłańskiej posłudze, oraz realizacji wszystkich zamierzeń i planów.

 

Życzę, by Księdza życie było żywym głosem Ewangelii, żeby było wymownym świadectwem prymatu Boga oraz świadectwem miłości.

 

Niech Najświętsza Maryja Panna otacza Księdza Matczyną miłością i opieką oraz niech wyprasza u Syna wszelkie łaski i siły potrzebne w dalszej kapłańskiej pracy i głoszeniu Słowa Bożego.

 

Niech płynące z serca pożegnanie z mojej strony oraz ze strony naszej Parafii daje siłę i niesłabnące zaangażowanie w pracy duszpasterskiej Księdza.

 

Szczęść Boże.  Ksiądz Porboszcz

 

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie