Zdjęcia: Ewelina Olszewska

W dzisiejszą  niedzielę 2 kwietnia mija 18 lat od śmierci św. Jana Pawła II. „Nasz papież” – mówiliśmy o człowieku, który przez niemal trzy dekady był dla nas liderem walki o wolną Polskę, o wartości, które pragniemy ocalić.

 

Uczył nas wiary, miłości i szacunku do każdego życia, do siebie nawzajem, do braci ludzkich i tych „braci mniejszych”, do przyrody, do ziemi ojczystej.

Uczył nas czym jest wolność i jak trzeba jej bronić. Słuchaliśmy tej nauki uważnie.

Byliśmy wtedy razem, bardziej niż kiedykolwiek. Byliśmy wspólnotą. Jego słowa pozwalały nam zobaczyć wyraźniej siebie i drugiego człowieka. Lepiej poznać. Może nawet pokochać. Bardzo go dzisiaj brakuje.

Ponieważ, Drodzy, „Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek”.

 

W kolejną rocznicę śmierci Papieża spotkaliśmy się w naszej naszej świątyni wraz z zespołem „Pod Krzyżem”- kierowanym przez Ks. Wikariusza Piotra, przedstawicielami młodzieży i nauczycieli

Zespołu Szkół  nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie, na montażu słowno – muzycznym z tekstami Świętego, nabożeństwie z litanią do Św. Jana Pawła II. Modlitewne spotkanie zakończyliśmy  Apelem Jasnogórskim.

 

Jako ludzie wierzący dla których zwyczajem jest dziękować za dobro, a takim dobrem dla nas wszystkich był właśnie Nasz Papież – podziękowaliśmy  swoim uczestnictwem w tym wydarzeniu, wielkiemu Polakowi za pozostawioną kolejnym pokoleniom schedę miłości i wiary.

 

Bóg zapłać za przygotowanie tego modlitewnego spotkania wszystkim biorącym w nim udział - osobom występującym, opiekunom, oraz Wam  Drodzy Parafianie i Działdowianie - czciciele św. Jana Pawła II za to, że znowu byliśmy razem i modlitewnie  podziękowaliśmy Bogu za Pontyfikat Świętego Jana Pawła II.

 

Ks. Dziekan

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie