zdjęcia: EWELINA OLSZEWSKA

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.

A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei.

Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.

Mt 28,1-10

 

Siostry i Bracia

Zmartwychwstanie Pańskie to wspomnienie najważniejszego dla chrześcijan wydarzenia i prawdy

o tym, że Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia, powstał z grobu. Jest to fundament wiary

i jednocześnie podstawa wszelkiej radości chrześcijańskiej, bo Chrystus, który przeszedł granicę śmierci – zmartwychwstał. Zszedł do otchłani po to, żeby wszystkich z tej otchłani wyciągnąć[…]. Zmartwychwstanie mówi o tym, że nasze życie nie kończy się tu na ziemi, a pusty grób otwiera nową perspektywę.

 

Jezus zwyciężył, to dokonało się,

Szatan został pokonany,

Jezus złamał śmierci moc, Jezus jest więc Panem.

Stąd też - Odnajdźmy Siostry i Bracia!

w Zmartwychwstałym swoje zmartwychwstanie i życie.

Bo jak przestrzegał Prymas Tysiąclecia – Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński –

,,Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła gdyż Kościół jest siłą tego narodu”.

A Naród jest jak mocne drzewo, które podcinane w swych korzeniach, wypuszcza nowe.

Może to drzewo przejść przez burzę, mogą one urwać mu koronę chwały, ale ono nadal trzyma się mocno ziemi

i budzi nadzieję, że się odrodzi.

 

Pamiętajmy, iż nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, ale musimy jej przecież bronić.

Brońmy jej więc miłością!

Najprzód między sobą wzajemnie , aby nie podnosić ręki przeciw nikomu w Ojczyźnie,

w której ongiś bili nas najeźdźcy.

 

Nie możemy ich naśladować.

Nie możemy też sami siebie poniewierać i bić.

Polacy już dosyć byli bici przez obcych.

Nauczmy się więc czegoś z tych bolesnych doświadczeń.

Trzeba spróbować innej drogi porozumienia – przez miłość, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: “Oto, jak oni się miłują”.

Wtedy dopiero zapanuje upragniony pokój, zgoda i wzajemne zaufanie.

Stąd proszę Cię - Siostro i Bracie powtórz w ten poranek Wielkanocny, powtórz głośno – Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał.

Wasz Ksiądz Proboszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie