SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA PO ZAKOŃCZONEJ PROCESJI:

Siostry i Bracia!

Dzisiejsza uroczystość jest po to, by podziękować Bogu za Jego obecność w codziennym życiu, za Jego przyjaźń i miłość, ale również po to, by przepraszać Boga za wszystkie niewierności oraz za znieważanie Go, jakie ma miejsce w dzisiejszym świecie.

Eucharystia to największy dar, jaki Bóg pozostawił człowiekowi. „Tylko Bóg w swojej wielkości mógł tak się uniżyć, aby pozostać z nami na zawsze pod postaciami chleba i wina.

On chce nas karmić, umacniać i nieustannie przemieniać oraz sprawiać, byśmy czuli się święci i wolni, byśmy czuli się dziećmi Boga”

Serdecznie dziękuję za obecność Parafianom i Gościom na uroczystości Bożego Ciała.

Procesja „jest wyrazem żywej wiary i przynależności do Jezusa.

Jest oddaniem czci Bogu, podziękowaniem za Jego obecność, i wyrażeniem pragnienia, by zabrać Go w naszą codzienność, do naszych rodzin, miejsc pracy, wspólnot”.

„Chcemy Go zabrać z sobą, gdyż wiemy, że On jest najwierniejszym przyjacielem” .

Wierzący w Chrystusa są ludem „wędrującym ze swoim Pasterzem, ludem Bożym w drodze”.

Potwierdzeniem tego jest procesja Bożego Ciała.

Dziękując raz jeszcze za obecność uczestnikom Procesji, składam Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tę Procesję przygotowali.

Dziękuję za przygotowanie ołtarzy na procesję Bożego Ciała.

Szczególne Podziękowania kieruję do asysty, służby liturgicznej, niosących baldachim, chorągwie, światło, dziewczynkom sypiącym kwiaty, i ich rodzicom.

Dziękuję Policji i Straży Miejskiej za zabezpieczenie procesji. Dziękuję Strażakom z OSP w Wysokiej,

Serdeczne Bóg zapłać. Ks. Piotrowi za wspólną modlitwę i przygotowanie liturgiczne.

Za zaangażowanie dziękuję Pracownikom parafii Panu Piotrowi , panu Organiście za oprawę muzyczną i za nagłośnienie.

Szczególnie gorące podziękowanie dla Pań Katechetek za prowadzenie dzieci podczas procesji.

Dziękuję za piękne dekoracje kwiatowe.

Wszystkim uczestnikom Procesji i osobom, które przyczyniły się do uświetnienia procesji, składam, raz jeszcze, zapewniając o osobistej modlitwie serdeczne Bóg zapłać.

Szczęść Boże, Drodzy, na dalsze radosne przeżywanie dzisiejszego Święta.

wasz Ks. Proboszcz.

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie