Słowa podziękowania Księdza Proboszcza skierowane do uczestników podczas uroczystej Sumy Odpustowej.

Są takie ślady, które człowiek zostawia na tej Ziemi, a odciskają się w niebie. Tych śladów nie zatrze czas, taka jest pamięć Boga.

 

Ekscelencjo, Czcigodny księże Biskupie, Wiesławie!

 

W imieniu własnym i całej Wspólnoty Parafialnej pragnę wyrazić ogromną wdzięczność, że w tak ważnym dla nas dniu poświęciłeś nam swój cenny czas i zaszczyciłeś nas swoją obecnością.

Długo w naszych sercach pozostanie Słowo, które do nas dzisiaj skierowałeś i błogosławieństwo, którego nam udzielisz.

Księże Biskupie wdzięczni za dzisiejszą Twoja posługę i błogosławieństwo, jako Wspólnota, zapewniamy o modlitwie w Twojej intencji .

Osobiście dziękuję za wszelką życzliwość jakiej, jako proboszcz, od Księdza Biskupa doświadczam.

Proszę przyjąć szczere życzenia, abyś zdążając wytrwale za Chrystusem w kolejnych latach posługi na chwałę Trójcy Świętej i Bogarodzicy; odnajdywał ewangeliczną radość, płynącą z przekazywania Dobrej Nowiny ludziom, tak bardzo potrzebującym orędzia nadziei, która zawieść nie może.

 

Niech Bóg, który jest miłością, obdarzy Księdza Biskupa zdrowiem i potrzebnymi siłami do podejmowania nowych duszpasterskich wyzwań, a Maryja Matka Boża Miłosierdzia niech wspiera Twój trud i umacnia w miłości i prawdzie Twoją posługę w Kościele Toruńskim.

Bardzo serdecznie dziękuję za głoszone dziś Słowo Boże ks. prof. Tomaszowi Tułodzieckiemu, celebransowi mszy św. odpustowych.

Bardzo dziękuję Księdzu Wicedziekanowi , Księżom Kondekanalnym oraz spoza naszego Dekanatu za udział w liturgii.

„Bóg zapłać”.

 

Nie byłoby, Drodzy, kolejnych naszych gospodarczych przedsięwzięć i tych, które poprawiają estetykę świątyni, jak i tych bardzo poważnych – na obiektach Parafii, które ustawicznie prowadzimy i tych o które zabiegamy, a które bez życzliwości i finansowego zaangażowania wielu osób byłyby niemożliwe.

Pragnę w tym szczególnym dniu, wobec Pasterza Diecezji i Was, Siostry i Bracia, podziękować:

Panu Posłowi Robertowi Gontarzowi, naszym Samorządowcom, obecnym na naszej dzisiejszej Liturgii.

Dzięki moi Drodzy życzliwości Pana Posła, Panów Starostów i Państwa radnych Powiatu z Panem Przewodniczącym na czele, dzięki życzliwości Pana Burmistrza i Radnych Rady Miasta Działdowo z Panem Przewodniczącym na czele, którym leży na sercu nasze wspólne dobro – pozyskujemy środki, które pokrywają w pewnej części nasze remontowe wydatki.

Serdecznym Bóg zapłać dziękuję wszystkim tym rodzinom, które pozytywnie odpowiadają na moje apele o wsparcie finansowe i wspierają nasze przedsięwzięcia swoimi ofiarami.

Ufam, Drodzy Parafian