Słowa podziękowania Księdza Proboszcza skierowane do uczestników podczas uroczystej Sumy Odpustowej.

Są takie ślady, które człowiek zostawia na tej Ziemi, a odciskają się w niebie. Tych śladów nie zatrze czas, taka jest pamięć Boga.

 

Ekscelencjo, Czcigodny księże Biskupie, Wiesławie!

 

W imieniu własnym i całej Wspólnoty Parafialnej pragnę wyrazić ogromną wdzięczność, że w tak ważnym dla nas dniu poświęciłeś nam swój cenny czas i zaszczyciłeś nas swoją obecnością.

Długo w naszych sercach pozostanie Słowo, które do nas dzisiaj skierowałeś i błogosławieństwo, którego nam udzielisz.

Księże Biskupie wdzięczni za dzisiejszą Twoja posługę i błogosławieństwo, jako Wspólnota, zapewniamy o modlitwie w Twojej intencji .

Osobiście dziękuję za wszelką życzliwość jakiej, jako proboszcz, od Księdza Biskupa doświadczam.

Proszę przyjąć szczere życzenia, abyś zdążając wytrwale za Chrystusem w kolejnych latach posługi na chwałę Trójcy Świętej i Bogarodzicy; odnajdywał ewangeliczną radość, płynącą z przekazywania Dobrej Nowiny ludziom, tak bardzo potrzebującym orędzia nadziei, która zawieść nie może.

 

Niech Bóg, który jest miłością, obdarzy Księdza Biskupa zdrowiem i potrzebnymi siłami do podejmowania nowych duszpasterskich wyzwań, a Maryja Matka Boża Miłosierdzia niech wspiera Twój trud i umacnia w miłości i prawdzie Twoją posługę w Kościele Toruńskim.

Bardzo serdecznie dziękuję za głoszone dziś Słowo Boże ks. prof. Tomaszowi Tułodzieckiemu, celebransowi mszy św. odpustowych.

Bardzo dziękuję Księdzu Wicedziekanowi , Księżom Kondekanalnym oraz spoza naszego Dekanatu za udział w liturgii.

„Bóg zapłać”.

 

Nie byłoby, Drodzy, kolejnych naszych gospodarczych przedsięwzięć i tych, które poprawiają estetykę świątyni, jak i tych bardzo poważnych – na obiektach Parafii, które ustawicznie prowadzimy i tych o które zabiegamy, a które bez życzliwości i finansowego zaangażowania wielu osób byłyby niemożliwe.

Pragnę w tym szczególnym dniu, wobec Pasterza Diecezji i Was, Siostry i Bracia, podziękować:

Panu Posłowi Robertowi Gontarzowi, naszym Samorządowcom, obecnym na naszej dzisiejszej Liturgii.

Dzięki moi Drodzy życzliwości Pana Posła, Panów Starostów i Państwa radnych Powiatu z Panem Przewodniczącym na czele, dzięki życzliwości Pana Burmistrza i Radnych Rady Miasta Działdowo z Panem Przewodniczącym na czele, którym leży na sercu nasze wspólne dobro – pozyskujemy środki, które pokrywają w pewnej części nasze remontowe wydatki.

Serdecznym Bóg zapłać dziękuję wszystkim tym rodzinom, które pozytywnie odpowiadają na moje apele o wsparcie finansowe i wspierają nasze przedsięwzięcia swoimi ofiarami.

Ufam, Drodzy Parafianie, że Wasze zaangażowanie w sprawy Parafii nie zmalało i tak jak wcześniej uporaliśmy się z wieloma trudnymi finansowo sprawami –

tak również i teraz - przy zaangażowaniu wszystkich i każdego z osobna na miarę możliwości, sprostamy tym nowym, stojącym przed nami zadaniom – a zadania te to oczywiście zaangażowanie środków własnych Parafii – za które już dziś składam Wspólnocie parafialnej serdeczne Bóg zapłać.

Za życzliwość i współpracę serdecznie dziękuję też Panu Wójtowi i radzie Gminy Działdowo.

W dniu powrotu do naszego Kościoła obrazu Matki Bożej Miłosierdzia - serdecznie dziękuję za wykonanie gruntownej renowacji tegoż obrazu Pani Jolancie Gałązka i Panu Tomaszowi Kościuszko – pracownikom Teatru Polskiego w Warszawie, skąd pochodzi ten – tak bardzo już wpisany w naszą Parafię obraz.

 

Jednocześnie serdecznie dziękuję Panu Sławomirowi Pszennemu za zaangażowanie przy organizacji tejże renowacji oraz wespół z Panem Wojciechem Wółkowskim za pomoc przy składaniu wniosków i innych działaniach na rzecz naszej zabytkowej świątyni.

Dziękuję za znaczącą pomoc firmie rodzinnej Panów Władysława i Piotra Nowakowskich oraz Firmie Remontowo-budowlanej Pana Roberta Mendalki oraz Firmie Pana Marcina Olszewskiego.

Panowie Władysław i Robert są równocześnie Radnymi Rady Duszpastersko – Ekonomicznej.

Za gospodarską troskę o majątek Parafii – jako Proboszcz wyrażam Panom, jak i całej Radzie Duszpastersko-Ekonomicznej moją szczerą wdzięczność.

Za dokumentowanie naszych przedsięwzięć i uroczystości w formie foto- video dziękuję pani Ewelinie Olszewskiej i Panu Karolowi Wrombel.

 

 

Wszystkim darczyńcom, którzy na miarę swoich możliwości wspierają swoimi ofiarami nasze kolejne przedsięwzięcia raz jeszcze składam serdeczne Bóg zapłać, jak zawsze zapewniając o osobistej modlitwie.

 

Dziękuję również wszystkim gościom i parafianom, dziękuję księżom naszej parafii – moim współpracownikom, dziękuję LSO, panu organiście, chórowi, zespołowi „Pod Krzyżem”, który ubogacił naszą dzisiejszą Liturgię, dziękuję pracownikom Parafii.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie na miarę swoich sił i możliwości.

 

Niech mi będzie wolno raz jeszcze podziękować każdemu z osobna za wszelkie dobro jakie uczynił , czyni i ufam, że nadal będzie czynił dla dobra naszej parafii.

 

Życzę Wam Drodzy, abyście w Krzyżu Chrystusa zawsze dostrzegali Miłość Boga ku nam, odnajdywali siłę, moc do dobrego i ofiarnego życia, do znoszenia trudów codzienności, bo przecież ta dzisiejsza uroczystość ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego jest naszym wspólnym świętem.

 

Niech Krzyż będzie drogą naszego odkupienia i miłosierdzia.

Szczęść Boże.

 

Wasz Ksiądz Proboszcz

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie