Uroczystą Mszę Św. sprawowaną w intencji Szkoły przez. JE Ks. Biskupa Toruńskiego Prof. Wiesława Śmigla rozpoczął Dziekan Dekanatu Działdowo - Proboszcz Parafii - Ks. Kan. Stanisław Kadziński  słowami powitania uczestników i życzeniami dla Szkoły Jubilatki

Ekscelencjo - Czcigodny Księże Biskupie,

Drodzy Bracia w Kapłaństwie ,

Państwo Samorządowcy,

Panowie Burmistrzowie, Panie Starosto,

Drodzy Goście,

Szanowna Dyrekcjo, Grono Pedagogiczne, Katecheci

i Pracownicy Administracji i Obsługi Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Jana Pawła II w Działdowie ,

Droga Młodzieży,

Przedstawiciele mediów,

 

Wielce Szanowni Uczestnicy tego Jubileuszu 30-lecia szkoły.

6 czerwca 1991 r. we Włocławku św. Jan Paweł II - Patron dzisiejszej Jubilatki powiedział do nauczycieli, katechetów oraz uczniów: „Młodzież i dzieci są przyszłością świata, są przyszłością narodu i Kościoła, są tą przyszłością oni, młodzi ludzie, ale są nią w oparciu o rodzinę, o szkołę, o Kościół, o naród, o cały naród”.

Sylwetka Patrona to nie tylko wyraz hołdu składanego Wielkiemu Człowiekowi, ale również swoiste credo szkoły, świadomy wybór własnych wartości, wskazanie kierunku pracy nad sobą.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie nosi imię Jana Pawła II. Wielki to zaszczyt i równie wielki obowiązek.

To zobowiązanie do ciągłego odkrywania bogactwa osobowości i nauki Ojca Świętego, poznawania głoszonych przez Niego prawd

i życia według nich. Nie tylko słuchania, ale i usłyszenia Jego słów.

Z okazji tego pięknego święta składam całej społeczności szkolnej najserdeczniejsze gratulacje.

Życzę umiejętności mądrego korzystania z dziedzictwa, jakie pozostawił nam Największy z Polaków.

Niech miłość, jaką obdarzał dzieci i młodzież, będzie dla Nauczycieli i Rodziców prawdziwym wzorem do naśladowania.

Niech spotęguje działania na rzecz wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu miłości, tolerancji i poszanowania godności.

 

 

Siostry i Bracia, uczestnicy tej Liturgii!

Dzisiejsza uroczystość zbiega się ze świętem Polskiej Oświaty - jutro bowiem – 14 października Dzień Komisji Edukacji Narodowej – to Dzień Nauczyciela.

Drodzy pedagodzy - nauczycie i katecheci - to dzięki waszej nauczycielskiej służbie dzieci i młodzież mają szansę, aby rozwinąć

i wzmocnić w sobie zdolność rozróżniania dobra od zła oraz umiejętność opowiadania się po stronie prawdy i autentycznego piękna.

 

To właśnie Wy, poprzez słowo i przykład osobisty, jesteście dla uczniów światłem, które oświetla im drogi przyszłości.

Szczęść Boże na każdy dzień Waszej Nauczycielskiej służby .

 

Szanowni Pedagodzy, przedstawiciele władz, rodzice !

Jak mówił Ojciec Święty „Młodzi ludzie Was potrzebują.

Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi. Tak więc pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie”.

Wam, zaś Drodzy Uczniowie życzę, abyście przez całe swoje życie wytrwale i konsekwentnie dążyli do doskonałości i świętości, o której tak często mówił Jan Paweł II, a która zawarta jest w słowach „Miejcie odwagę mówić prawdę, miejcie odwagę kochać, miejcie odwagę służyć innym”.

Świętemu Janowi Pawłowi II wychowanie i dobro młodzieży zawsze było bardzo bliskie, są to bowiem wartości ponadczasowe, o których szkoła powinna pamiętać każdego dnia.

Bo „Dobra szkoła – jak powiedział św. Jan Paweł II – to przede wszystkim mądra szkoła.

Niech w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią Ludzie poczują się związani najpiękniejszym zadaniem: cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym Ludziom, jak być człowiekiem - naprawdę...”

Po co świętować rocznice i kolejne - lecia?

No właśnie – po co ?

Odpowiedź wydaje się być prosta - po to, aby pamiętać!

Owszem, pamięć człowieka jest wybiórcza i nieraz oszukuje, a każdy nosi w pamięci różne wydarzenia, czasami dziwiąc się, że je w ogóle pamięta.

Ale pamięć jest warunkiem poczucia tożsamości, zarówno jednostkowej, jak zbiorowej.

 

Jesteśmy przecież sobą dzięki temu, że unosimy własną przeszłość jako własną.

 

Przyszłość natomiast jest niepewna i rzeczywista

w znacznie mniejszym sensie niż przeszłość.

 

Często fantazjujemy na temat przyszłości własnej albo zbiorowej, zapominając przy tym, że to przeszłość determinuje przyszłość.

Dlatego czasem warto zajrzeć w tę przeszłość, aby nabrać pewnego dystansu do tego, co robimy, przemyśleć swoje życie, może inaczej ukierunkować działania.

Dlatego dziś – z okazji Święta Szkoły i jubileuszu

30-tej rocznicy jej otwarcia, rocznicy, którą warto wspomnieć – zrób sobie Siostro i Bracie wspólnie ten mały przystanek.

Pomyśl więc chwilę, wycisz się, zanim znowu wsiądziesz do expresu, któremu na imię życie.

Pozwól sobie dziś na garść wspomnień i obudź te najlepsze, a one dodadzą ci energii na następne dni.

Nie lekceważ dorosły człowieku – wspomnień z dzieciństwa.

Bo kto z nas przestanie być dzieckiem – w jakimś stopniu przestanie być prawdziwie człowiekiem.

A wspomnienie z dzieciństwa dla każdego łączą się przecież ze szkołą –dziś - dla wielu - z tą (!) szkołą.

Trzeba pamiętać na kanwie słów Świętego - Papieża – naszego Wielkiego Rodaka, czym jest i czym ma być polska szkoła.

Przytoczone, przeze mnie, słowa Papieża Polaka skłaniają do refleksji nad kształtem wychowania w dzisiejszej szkole i przekazywania młodemu pokoleniu wartości płynących z kart historii. – Nie wolno nam o tym zapominać.

Fundamentem naszego państwa jest chrześcijaństwo.

Nie zaczęło się to państwo – nasze państwo - od niczego, czy od nicości.

Rozpoczęło się od momentu, kiedy historyczny władca przyjął chrzest, kiedy ponad 1000 lat temu na ziemi Polan stanął krzyż.

Nikt nie zaprzeczy tym faktom.

Musimy w związku z tym, współbrzmieć, mówić jednym głosem, gdyż chodzi o przyszłość dzieci i młodzieży, chodzi o przyszłość naszego narodu, któremu na imię Polska.

 

To są polskie dzieci i polska młodzież i w tym duchu powinny być wychowywane i kształcone.

Jeśli będziemy inaczej postępować, to będzie wbrew tym, którzy za nasz naród oddali swoje życie.

Czy jest nam to obojętne? Czy chcemy zatracić tysiącletnią historię?

 

Sądzę, że pragniemy, aby młode pokolenie rozwijało się i kształciło, otrzymując od wychowawców jak najlepsze wzorce, godne naśladowania i rozwoju.

Wychowywanie, nauczanie i kształtowanie postaw uczniów przez nauczycieli jest powołaniem i powinno być uwiarygodnione przez świadectwo życia.

Powołanie winno być wypełnione według dobrze ukształtowanego sumienia i odpowiedzialności za głoszone słowo.

Dzisiaj gromadzimy się w świątyni, by we Mszy św. dziękczynnej wyrazić Bogu - wdzięczność za jubileusz 30 - lecia - Szkoły – Szkoły Podstawowej nr 4 w Działdowie, ale także wyrazić wdzięczność za tych, którzy kształtowali, kształtują i będą kształtować pokolenia dzieci i młodzieży.

Niech Bóg ma całą społeczność szkolną w swojej nieustannej opiece i błogosławi na kolejne lata działalności dla mieszkańców naszego miasta, powiatu, województwa i całej naszej Ojczyzny.

Jako proboszcz serdecznie dziękuję przede wszystkim

Pasterzowi naszej Diecezji Ks. Biskupowi prof. Wiesławowi wraz z Kapłanami za sprawowaną Eucharystię w intencji Szkoły Jubilatki oraz wygłoszone Słowo Boże.

 

Dziękuję wszystkim uczestnikom tej Liturgii - tu dziś zgromadzonym i zatroskanym o los polskiej szkoły.

 

Życzenia moje na dalsze dni Szkoły chciałbym przekazać słowami Świętego Patrona Jana Pawła II

„Niech nasza droga będzie wspólna,
Niech nasza modlitwa będzie pokorna,
Niech nasza miłość będzie potężna,
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwić”.

Szczęść Boże.

 

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie