Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień, w którym wspominamy wszystkich zmarłych, którzy dostąpili zbawienia. „Niektórych z nich znamy z imienia i nazwiska – to święci i błogosławieni, wyniesieni przez Kościół do chwały ołtarzy.

Jednak ogromna większość z nich to święci anonimowi, którzy przeszli przez życie kochając Boga i dobrze czyniąc ludziom – dziś cieszą się już wiecznym szczęściem w chwale niebieskiej” 

Dzień później obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

„Tego dnia i w czasie całej Oktawy Wszystkich Świętych, modlimy się za dusze, które potrzebują oczyszczenia przed pełnym udziałem w radości wiecznej. To zmarli z naszych rodzin, przyjaciele, znajomi.

 

Za nich składajmy do Boga nasze modlitwy i uzyskujmy odpusty” .

„Niech te nadchodzące dni będą czasem zadumy nad życiem i jego ostatecznym celem, którym jest zbawienie. Do tego celu prowadzą nas w czasie ziemskiej pielgrzymki również święci poprzez świadectwo swojego życia.

Są oni jak światła wskazujące nam Tego, który jest Panem życia i śmierci, i całej wieczności.

 

Inspirujmy się zatem ich przykładem i dążmy do tego, co w górze

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie