DRODZY PARAFIANIE 23 lutego (piątek) do naszego Dekanatu w ramach peregrynacji przybyły Relikwie i Obraz Błogosławionej Rodziny Ulmów.

 

Miejscem modlitwy Dekanalnej przez poszczególne Parafie Dekanatu było Sanktuarium Męczenników - Błogosławionych - Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego - Parafia Św. Katarzyny ul. Matejki 59.

 

 

Jako Dziekan Dekanatu Działdowskiego

- Dziękuję księdzu Proboszczowi Szymonowi – Proboszczowi Sanktuarium Męczenników - Błogosławionych - Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Biskupa Leona Wetmańskiego - proboszczowi Parafii Św. Katarzyny za Dekanalne przyjęcie Relikwii i Obrazu Błogosławionej Rodziny Męczenników – Rodziny Ulmów,

- dziękuję Parafianom tutejszej Wspólnoty Parafialnej za włożony trud organizacyjny,

- dziękuję księżom kondekanalnym naszego Dekanatu oraz parafianom poszczególnych Parafii naszego Dekanatu za dzisiejszą wspólną modlitwę, jak i modlitwy oraz czuwanie, które nastąpią w dniu jutrzejszym.

Serdecznie dziękuję Zespołowi pod Krzyżem, Kościołowi Domowemu, Księżom Wikariuszom, Panu Karolowi za wykonanie dokumentacji foto-video oraz Wszystkim Parafianom, którzy wzięli udział w modlitewnym „spotkaniu z Rodziną Ulmów”.

 

Niech Rodzina Ulmów będzie dla nas wyjątkowym przykładem życia w Bogu i poświęcenia dla innych, wartości tak bardzo dzisiaj pożądanych.

W tych trudnych czasach szukania sensu i odkrywania powołania rodziny do świętości niech ta peregrynacja będzie źródłem umocnienia i inspiracji dla wszystkich naszych rodzin.

Tak więc Boże w Trójcy Jedyny, który objawiłeś w życiu i śmierci Józefa i Wiktorii razem z ich siedmiorgiem dzieci prawdę o wielkości powołania do życia w rodzinie.

Przez wstawiennictwo Błogosławionych Męczenników, których dziś tu czcimy w relikwiach, spraw, aby każda rodzina, stając się na ziemi obrazem jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, otrzymała udział w wiecznej chwale Trójcy.

Czego wszystkim uczestniczącym w tym historycznym spotkaniu życzę.

Tobie niech będzie cześć i chwała na wieki wieków.

Amen.

Ksiądz Proboszcz

Drodzy kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy. Kochani Diecezjanie!

 

Beatyfikacja rodziny Ulmów była ważnym i poruszającym wydarzeniem nie tylko dla wierzących, ale również dla wielu ludzi dobrej woli w Polsce i na świecie. Od tamtego czasu rodzina Ulmów odwiedza nasze diecezje w znaku swoich relikwii. Jest to okazja do modlitwy z rodzinami, za rodziny i w rodzinach. Będziemy prosili o to, by rodzina była Bogiem silna – o umocnienie małżonków i wsparcie związków niesakramentalnych; pomoc dla młodych, aby Kościół był ich domem i szkołą komunii oraz aby rozpoznali swoje powołanie życiowe.

W naszej diecezji peregrynacja wpisuje się w rozpoczęcie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia. Przede wszystkim chcemy, na wzór bł. Rodziny Ulmów, żyć na co dzień słowem Bożym, czerpać siły z liturgii, a przede wszystkim z Eucharystii oraz pragniemy odważnie i wytrwale realizować przykazanie miłości Boga i bliźniego. Przypomnijmy sobie słowa św. Jana Pawła II skierowane do rodziców, pierwszych wychowawców swoich dzieci, które wypowiedział 25 lat temu w Toruniu: Bądźcie dla waszych dzieci obrazem Bożej miłości i przebaczenia, starając się ze wszystkich sił budować rodzinę zjednoczoną i solidarną. Rodzino, to właśnie tobie powierzono misję
o pierwszorzędnym znaczeniu: masz uczestniczyć w budowaniu pokoju, dobra, które jest niezbędne dla rozwoju i poszanowania życia ludzkiego
.

Pragniemy również, aby peregrynacja, zgodnie z prośbą papieża Franciszka, stała się modlitewnym przygotowaniem do Roku Świętego 2025. Chcemy, wpatrując się w przykład Dobrych Samarytan z Markowej, stać się pielgrzymami nadziei, ponieważ takie hasło Jubileuszu wybrał Ojciec Święty. Nadziei potrzeba każdemu z nas i całemu światu. Autor Listu do Hebrajczyków zachęca, abyśmy uchwycili się nadziei jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy (por. Hbr 6, 19).

W Diecezji Toruńskiej peregrynacja rozpocznie się w sobotę 17 lutego br. Mszą św.
w Bazylice Katedralnej w Toruniu, w czasie której Dobremu Bogu powierzymy małżeństwa
i rodziny z naszej diecezji. Na tę Mszę św. zapraszam kapłanów, osoby konsekrowane
i wiernych świeckich z terenu diecezji, a szczególnie małżeństwa związanych ze wspólnotami odnowy życia rodzinnego.

Bardzo proszę o włączenie się w peregrynację w poszczególnych kościołach stacyjnych. Potraktujmy ten czas jako okazję do osobistego spotkania z Rodziną Ulmów
i powierzenia Jej wstawiennictwu wszystkiego, co leży nam na sercu. Niech to będzie czas zawierzenia, modlitwy, nawrócenia i przygotowania do Roku Jubileuszowego.

Z modlitwą i błogosławieństwem

Wasz biskup Wiesław

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie