Kochani Parafianie, drodzy Przyjaciele, Sympatycy i Goście niech Zmartwychwstały Chrystus, Zwycięzca śmierci, piekła

i szatana Wam wszystkim, którzy poprzez modlitwę, pokutę i pojednanie z Bogiem i z ludźmi przygotowywaliście się do Świąt Wielkanocnych pozwoli przeżyć te uroczyste dni w gronie swoich najbliższych w dobrym zdrowiu, Bożym Pokoju i niezamąconej radości. Niech dodaje sił i odwagi do pokonywania wszelkich trudności i błogosławi na każdy dzień. Tego Wam wszystkim, zapewniając o modlitwie, życzą Duszpasterze Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

 

Jednocześnie serdecznie dziękuję za ofiary złożone na dekoracje plastyczne Grobu Pana Jezusa i Ołtarza Wystawienia oraz na kwiaty do Bożego Grobu i wystrój świąteczny naszej świątyni. Dziękuję też wszystkim, którzy przyczynili się do tego abyśmy dzisiejszą uroczystość mogli przeżyć w tak podniosłym nastroju i spotkać się z Chrystusem na adoracji przy Ciemnicy i Grobie Pańskim. Dziękuję Kapłanom Kondekanalnym za ich zaangażowanie, Księdzu Kanonikowi Henrykowi – naszemu Seniorowi, by cała Parafia oraz przybyli do Rodzin Goście mogli przeżyć spotkanie z Chrystusem w Sakramentach Świętych.

Dziękuję Księżom Wikariuszom Piotrowi i Maciejowi za przygotowanie Ceremonii Wielkiego Tygodnia oraz adorację Chrystusa przy Grobie i Ciemnicy.

Dziękuję wszystkim grupom za adorację Chrystusa, Zespołowi „Pod Krzyżem”, dziękuję Panu Organiście, Panu Kościelnemu, Pani Gospodyni oraz osobom osobiście zaangażowanym w prace przedświąteczne w Parafii.

Dziękuję kwiaciarni „Anka” – za przygotowanie wystroju naszej Świątyni tak na Niedzielę Palmową jak i Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania naszej świątyni na te Wielkie Uroczystości.

 

Wszystkim składam szczere, płynące z serca „Bóg zapłać”.

Wasz Ksiądz Proboszcz

 

Drodzy Parafianie, Goście, Siostry i Bracia!

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Ta radosna nowina, to najważniejsza prawda naszej wiary w Chrystusa. Napełnia nas ona ufnością, że i my z Jezusem zmartwychwstaniemy. Potrzeba dziś każdemu z nas mocnej wiary i żywej nadziei, aby nie poddać się uśpieniu i znieczuleniu, by dostrzec w naszym życiu i w drugim człowieku zbawczą moc i miłość Chrystusa.

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem odkrywania potęgi Bożej miłości. Niech na tym fundamencie zbudowana będzie nasza siła i odwaga do przeżywania codzienności, a w niej radości i trudów.

Dzieląc z Wami, Siostry i Bracia, Wielkanocną radość, życzymy Wam przede wszystkim prawdziwej wiary w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niech ona przeprowadzi Was z beznadziei do Nadziei oraz z żalu (a czasami nawet nienawiści) do Miłości.

Błogosławimy Wam na radosne świętowanie zmartwychwstania Chrystusa i odważne świadczenie o Chrystusie żywym i obecnym pośród nas.

 

Świętujmy Wielkanoc z nadzieją.

Trzeba bliskości i troski wobec wszystkich cierpiących, wypędzonych z domów, zgnębionych

i zrozpaczonych.

Trzeba odważnego głosu sprzeciwu wobec tych, którzy niosą zniszczenie i śmierć, którzy kłamstwem

i manipulacją sieją zamęt i niepokój.

Trzeba naszej niezachwianej wiary, że zło tylko dobrem się zwycięża.

 

Wasz Ksiądz Proboszcz

 

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie