FOTO: Ewelina Olszewska

„Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego”

 

Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego.

Te słowa w tym roku usłyszało 83 młodych ludzi, którzy 15 maja br., z rąk bpa Andrzeja Suskiego przyjęli sakrament bierzmowania.

 

Poprzez uczestnictwo w katechezie szkolnej i parafialnej, uczestniczenie w nabożeństwach i spotkaniach formacyjnych, bierzmowani przygotowali się do przyjęcia Daru Ducha Świętego.

 

W homilii ks. Biskup podkreślił jak istotna rolę w życiu człowieka odgrywa miłość a bierzmowani mają być świadkami Bożej miłości w środowisku w którym przebywają.

 

Obecni na liturgii Mszy św. byli zaproszeni goście: ks. Prałat Jarosław Kwaśniewski,

ks. Kan. Henryk Jędrzyński, ks. Kan. Jan Pezara, ks. Kan. Marian Ofiara, ks. Kan. Tadeusz Kaczyński.

 

Na zakończenie uroczystości ks. Proboszcz kan. Stanisław Kadziński podziękował księżą wikariuszom Ks. Markowi i Jackowi za przygotowanie młodzieży i wszystkim którzy przyczynili się do uroczystości bierzmowania.

 

Niech Duch Święty wspiera naszą młodzież na drodze ku dojrzałemu życiu chrześcijańskiemu.

 

Ks. Marek Januszewski

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie