Rodzina Silna Bogiem - PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

 

w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie

 

19.09-24.09.2021r. - Prowadzący Misje – Ks. Stanisław Szestowicki SDB

 

 

NIEDZIELA 19 września 2021 r. - DZIEŃ PAŃSKI -DZIEŃ RODZINY - Dzień Odpustu Parafialnego

ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego… Jam jest Pan Bóg Twój.

 

7.30– Msza Święta z nauką misyjną

9.15 – Msza Święta z nauką misyjną

11.30Suma Odpustowa pod przewodnictwem i z kazaniem okolicznościowym

JE Ks. Bpa dra Andrzeja Suskiego; wprowadzenie Relikwii św. Siostry Faustyny,

poświęcenie nowo namalowanych obrazów św. Jana Pawła II oraz św. Siostry Faustyny.

18.00 – Msza Święta z nauką misyjną

21.00 - Apel Maryjny z konferencją

 

PONIEDZIAŁEK 20 września 2021 r. … Tak Bóg umiłował Świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy Kto Wierzy

w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne.

 

7.00 – Msza Święta z nauką misyjną

10.00 – Msza Święta z nauką misyjną

16.30 – Msza Święta z nauką misyjną

18.00 – Msza Święta z nauką misyjną

21.00 – Apel Maryjny z konferencją

 

WTOREK 21 września 2021 r. … Myśmy poznali i uwierzyli Miłości, jaką Bóg ma.

 

7.00 – Msza Święta z nauką misyjną

10.00 – Msza Święta z nauką misyjną oraz udzielenie sakramentu chorych osobom starszym i chorym wraz

z błogosławieństwem Lourdzkim

    1. – Msza Święta z nauką misyjną

18.00 – Msza Święta z nauką misyjną

19.00 spotkanie z młodzieżą z terenu parafii oraz młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania

21. 00 – Apel Maryjny z konferencją

 

ŚRODA 22 września 2021 r. – DNIEM SAKRAMENTUPOKUTY I POJEDNANIA

… Twoja wiara cię ocaliła - idź w pokoju.

 

7.00 – Msza Święta z nauką misyjną

10.00 – Msza Święta z nauką misyjną oraz nabożeństwo przebłagania za grzechy parafii

16.30 – Msza Święta z nauką misyjną

18.00 – Msza Święta z nauką misyjną oraz nabożeństwo przebłagania za grzechy parafii

21. 00 – Apel Maryjny z konferencją

9.00 – 10.00 – spowiedź

16.00 – 19.00 – spowiedź

CZWARTEK 23 września 2021 r.

 

Realizacja powołania w małżeństwie i rodzinie - DZIEŃ RODZIN KATOLICKICH - TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ ...

 

7.00 – Msza Święta z nauką misyjną

10.00 – Msza Święta z nauką misyjną oraz ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH z uczestnictwem Dzieci szkół podstawowych

z terenu parafii

16.30 – Msza Święta z nauką misyjną

18.00 – Msza Święta z nauką misyjną oraz ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH z uczestnictwem Dzieci szkół podstawowych

z terenu parafii

21.00Apel Maryjny z konferencją

PIĄTEK 24 września 2021 r.

… Jak Ja Was umiłowałem - OFIAROWANIE PARAFII … KRZYŻ – to po prostu wszystko inaczej…

 

7.00 – Msza Święta z nauką misyjną oraz udzielenie odpustu zupełnego z racji zakończenia Misji Świętych

10.00 – Msza Święta z nauką misyjną , Nabożeństwem oddania się Najświętszemu

Sercu Pana Jezusa i ofiarowaniem Parafii Sercu Jezusowemu oraz udzielenie odpustu zupełnego z racji zakończenia Misji Świętych

17.00 – Misyjna Droga Krzyżowa

18.00 – Msza Święta z nauką misyjną , Nabożeństwem oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i ofiarowaniem Parafii Sercu Jezusowemu oraz udzielenie odpustu zupełnego z racji zakończenia Misji Świętych.

 

Serdecznie zapraszam.

 

Ks. Kan. Stanisław Kadziński - Proboszcz

 

Zbliża się, Drodzy, 19 września, a więc dzień Uroczystości Odpustowych ku czci Podwyższenia krzyża Świętego.

W tym roku będzie to dzień szczególny dlatego, że właśnie w tym dniu rozpoczniemy Misje Święte w naszej Parafii.

Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat, z różnych względów, min. z powodu pandemii i ograniczeń co do ilości w naszej Parafii ten czas jest dłuższy.

 

Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca

i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.

To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

To czas nawrócenia czyli do powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od Boga. Jest to więc czas uznania swoich win i wyznania grzechów, ale przede wszystkim czas powtórzenia za św. Pawłem i przyjęcia za swoje zdania, że Jezus jest Panem. To czas wyboru Boga jako swojego Pana

i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim.

 

Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, to przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary.

To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

Dlatego moi Drodzy proszę, tak zaplanujcie swoje rozkłady dnia, aby skorzystać z tego szczególnego czasu w życiu każdego

z nas, który mieć będzie miejsce w naszej świątyni.

Misje poprowadzą Księża Salezjanie Inspektorii Warszawskiej.

Uroczystą Sumę Odpustową odprawi i Słowo Boże wygłosi

JE Ks. Bp dr Andrzej Suski, który podczas tej uroczystości wprowadzi Relikwie Św. Siostry Faustyny oraz dokona poświęcenia nowo namalowanych obrazów przez Panią Artystkę Malarkę.

  1. są gotowe, chwilowo do momentu montażu w kościele cieszą moje oko w plebanii.
  2.  

Serdecznym Bóg zapłać dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zmaterializowania naszego zamysłu sprzed roku – zapewne pamiętacie, kiedy przekładaliśmy termin Misji Świętych wyraziłem takie marzenie o sprowadzeniu do naszego kościoła Relikwii Św. Siostry Faustyny oraz wprowadzeniu obrazów Św. Jana Pawła II i Św. Siostry Faustyny.

 

Dziś mówię ogólnie serdeczne „Bóg zapłać”, a szczegółowe podziękowania będą miały miejsce w dniu Parafialnego Odpustu.

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie